Anställda

Martin Elonsson

Martin Elonsson
Ekonom Telefon
+ 46 31 757 11 83
martin.elonsson@aspelinramm.se

Kajsa Hedlund

Kajsa Hedlund
Projektledare Telefon
+ 46 31 757 11 84
kajsa.hedlund@aspelinramm.se

Roger Larsson

Roger Larsson
Fastighetschef Telefon
+46 733 66 08 85
roger.larsson@aspelinramm.se

Lennart Karlsson

Lennart Karlsson
Vd Telefon
+46 709 72 68 22
lennart.karlsson@aspelinramm.se

Mathias Vårström

Mathias Vårström
Bygg- och projektchef Telefon
+46 705 88 90 01
mathias.varstrom@aspelinramm.se

Anna Panasco

Anna Panasco
Ekonom Telefon
+46 31 760 11 94
anna.panasco@aspelinramm.se

Eva Marby

Eva Marby
Chef för bostadsutveckling Telefon
+46 708 46 34 16
eva.marby@aspelinramm.se

Hannah Rohlén

Hannah Rohlén
Drifttekniker Telefon
+46 31 760 11 95
hannah.rohlen@aspelinramm.se

Olof Jörneman Marshall

Olof Jörneman Marshall
Byggledare Telefon
+46 721 83 84 80
olof.jmarshall@aspelinramm.se

Kristian Höglind

Kristian Höglind
Marknads- och försäljningschef Telefon
+46 709 83 91 08
kristian.hoglind@aspelinramm.se

Mats Hansson

Mats Hansson
Projektledare Telefon
+46 31 757 11 81
mats.hansson@aspelinramm.se

Michaela Fransson

Michaela Fransson
Ekonom Telefon
+46 31 760 11 91
michaela.fransson@aspelinramm.se

Anders  Alvstedt

Anders Alvstedt
Ekonomichef Telefon
+46 31 779 05 09
anders.alvstedt@aspelinramm.se

Jannicke Claeson

Jannicke Claeson
Marknadskoordinator & kommunikatör Telefon
+ 46 767 83 90 44
jannicke.claeson@aspelinramm.se

Elisabeth Fagersson

Elisabeth Fagersson
Ekonom Telefon
+46 31 760 11 97
elisabeth.fagersson@aspelinramm.se

Kay Jenonen

Kay Jenonen
Drifttekniker Telefon
+46 31 760 11 98
kay.jenonen@aspelinramm.se