Kungsbacka

exteriörAspelin Ramm Fastigheter AB har förvärvat 17 000 kvadratmeter tomtmark med 7 000 kvadratmeter byggrätt vid Hederondellen i Kungsbacka. Med ett attraktivt läge med närhet till Willys, ICA MAXI, Freeport och Hede pendeltågstation, planerar vi att bygga en fastighet anpassad för handels- och serviceverksamhet.

l