Sisjön

Fasad3

 

asp-logo9e332a03d640b759_org

Aspelin Ramm Fastigheter och Alaska Fastigheter har inlett ett samarbete runt den fortsatta fastighetsutvecklingen i Sisjön. I ett första skede utvecklar bolagen gemensamt en kontors- och handelsfastighet om cirka 40 000 kvadratmeter vid den norra infarten till Sisjön, alldeles intill Söderleden.

Har du frågor om Sisjö-projektet så är du välkommen att kontakta Lennart Karlsson på tel. 0709-72 68 22 ( lennart.karlsson@aspelinramm.se) eller Nils Rydh på Alaska Fastigheter på tel. 0706-76 67 47 (nr@alaska.se).
Flyg Sisjön2

l