Lugnetrondellen i Varberg

På Värnamovägen, i norra delen av Varbergs tätort alldeles vid handelsområdet Lassabacka ligger den fastighet som vi håller på att förvandla till ett attraktivt handelscentrum. Här hade tidigare Kontrollhudar sin anläggning och verksamhet under drygt 50 år.

Klart hösten 2017
Projektet med det nya handelscentrumet Lugnetrondellen beräknas vara klart hösten 2017. Det är redan klart är att Biltema ska etablera sig på platsen. Handelscentrumet kommer att bli ca 17 000 kvm stort. Besök gärna Lugnetrondellens webbplats!

Varberg, staden som växer
Varberg står inför en spännande stadsutveckling.
Staden ska bli västkustens kreativa mittpunkt till 2025. När västkustbanan läggs i en tunnel frigörs stora ytor och staden kan växa. Se gärna Varberg kommuns film om den spännande stadsutvecklingen.

Stark utvecklingspotential
Vi ser att platsen har en stark utvecklingspotential i ett expansivt område med en blandning av industrier och handel. Med ljus och trygg miljö för besökare och med ett bra skyltläge för för butikerna blir Lugnetrondellen en inbjudande plats att handla och mötas på.

Välkommen att kontakta Kristian Höglind om du är intresserad av att etablera din verksamhet i Varbergs nya handelscentrum, Lugnetrondellen.

Är du intresserad av att etablera din verksamhet i Varbergs nya handelscentrum? Läs mer om Lugnetrondellen här!

Se situationsplanen här!

 

Lugnetlogga

l