Aspelin Ramm Fastigheter svarar på frågor

Den situation som vi nu befinner oss i kring Corona-viruset är unik och vi har stor förståelse för frågor som kan uppkomma i samband med detta. Här har vi försökt samla de vanligaste frågorna och svaren.

Vilken beredskap har Aspelin Ramm Fastigheter för Coronaviruset (covid-19)?
Vi följer utvecklingen noga och agerar efter myndigheternas (ex Regeringen, Folkhälsomyndigheten, Arbetsmiljöverket och Socialstyrelsens) rekommendationer. Vi har beredskap för att agera beroende på vad som händer i frågan och internt har vi vidtagit åtgärder, till exempel uppmanas medarbetare att arbeta hemifrån i den mån det går och vi har krisgrupp (ledningsgruppen) i beredskap.

Om vi upptäcker smitta, kommer ni att stänga kontoret/lokalen då?
Det är i första hand våra kunder/hyresgäster som upptäcker smitta och hanterar detta. Vi agerar enligt myndigheternas inrådan och i samråd med våra hyresgäster. Vi som fastighetsägare har inte rätt att ta beslut om att stänga kontor.

Kommer ni att sanera lokalerna om utbrott sker?
En bedömning kommer att göras, tillsammans med hyresgästen, i varje enskilt fall, om lämpliga åtgärder som bör vidtas. Myndigheternas råd och rekommendationer ligger till grund för hur vi kommer att agera. Vi är givetvis behjälpliga i kontakten med myndigheter för att se vilka åtgärder som behöver vidtas.

Vem ska vi vända oss till om vi vill ha städning av vårt kontor oftare under en period framöver?
Alla våra hyresgäster har egna städavtal. Så vänd er till de städbolaget som ni har städavtal med och se om ni kan utöka avtalet.

Städar ni oftare i de allmänna utrymmen som till exempel i hissar och ledstänger i trapphus?
I de fall vi har kunnat har vi utökat städningen i fastigheter där många arbetar och som har många besökare.

Vilket ansvar tar ni för att hindra smitta?
Vi följer utvecklingen noga och förbereder oss för att kunna hantera en större smittspridning, bland annat genom att inleda en inventering av resurser för att säkra våra fastigheters funktioner. Vi informerar vår egen personal så att de kan agera klokt i situationer som kan uppstå. I vår egen organisation uppmanar vi medarbetare att arbeta hemma och undvika fysiska möten till förmån för digitala sådana.

Vi har bestämt oss för att stänga kontoret och jobba hemifrån i ett par veckor. Behöver vi som hyresgäst meddela någon om det och i så fall vem?
Om ni kommer ha lägre bemanning på ert kontor så meddela gärna oss på 031-760 11 94. Då kan vi justera till exempel ventilation och värme den period ni inte är där och se till att alla system kommer igång ordentligt i god tid innan ni är tillbaka på jobbet.

Vilket ansvar har ni som fastighetsägare för att förhindra smittspridning?
Coronaviruset har klassats som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Det innebär bland annat att smittskyddsläkare kan besluta om karantän för enskilda personer och Folkhälsomyndigheten om avspärrning av ett begränsat område. Som fastighetsägare följer vi deras rekommendationer.

Jag läste på er hemsida att ni bestämt att många av era medarbetare ska jobba hemifrån. Vem ska jag då kontakta för frågor som rör min lokal?
En stor del av våra medarbetare jobbar hemifrån i den mån det är möjligt, men du når oss som vanligt här. Vår fastighetsförvaltning har jour dygnet runt och jobbar smart för att undvika smitta mellan oss. Vi har gått ut med information (både via e-post och på vår webbplats aspelinramm.se) och beslutat att åtgärder vid felanmälningar som inte är av akut karaktär får vänta en stund. Detta för att vi är rädda om både er och om oss – med tanke på risken för smittspridning.

Kan vi få avdrag på hyran med tanke på situationen med Corona?

Vi är medvetna om att många av våra hyresgästers verksamheter och dess ekonomi påverkas mycket allvarligt av de effekter Corona skapar. Framför allt gäller detta verksamheter inom besöksnäring och service. Detta innebär inte någon förändring av de skyldigheter som avtalats i hyresavtalen mellan oss och våra hyresgäster.

Vi har självklart fått frågor från hyresgäster gällande hyresrabatter och anstånd med betalningar. Varje förfrågan behandlas individuellt. För att kunna svara på denna typ av förfrågningar från hyresgäster måste vi av hyresgästen få ett så bra beslutsmaterial som möjligt.

 • Hur mycket har er omsättning påverkats av Corona?
 • Vilka andra åtgärder har ni vidtagit för att reda upp situationen?
 • Har företagets ägare gått in med mer pengar i bolaget med anledning av Corona?

Med dessa underlag och en konstruktiv dialog med hyresgäster kommer vi från fall till fall fram till om det finns skäl att förändra villkor i tecknade hyresavtal.

Vad kan jag som hyresgäst själv göra för att minska smittspridningen?

 • Följ aktivt med vad som händer här på Folkhälsomyndighetens sida! https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/
 • Stanna hemma när du är sjuk. Även vid lindriga symptom av förkylning, hosta, halsont och feber.
 • Stanna hemma minst två dygn efter tillfrisknande – innan du går tillbaka till din arbetsplats.
 • Digitala möten i största möjliga mån före fysiska möten.
 • Tänk på att hålla avstånd till varandra (minst 1 m) för att minska risken för smittspridning.
 • Undvik att röra vid ansiktet eller ögon, tvätta händerna ofta med tvål och vatten, hosta eller nys i armvecket eller i en pappersnäsduk.

Har ni några frågor så kontakta oss gärna på 031-760 11 94. Alternativt så hittar du var och en av oss här.

 

 

Kontakta oss gärna – men helst via mejl eller telefon.

Med tanke på den pågående virusspridningen som just nu pågår så ber vi er att kontakta oss digitalt.

Bästa kunder, hyresgäster, samarbetspartners och alla andra vi känner…vi arbetar som vanligt men alla är inte på plats på kontoret. Ni kan nå oss här! Här finns alla våra kontaktuppgifter, telefonnummer & mejladresser.  Vi har beslutat att åtgärder vid felanmälningar som inte är av akut karaktär får vänta en stund. Detta för att vi är rädda om både er och om oss – med tanke på ev. smittspridning. Utöver detta följer vi självklart riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten för att undvika smittspridning.

Vi tycker annars om spontanbesök på vårt kontor men just nu vill vi helst att alla våra kontakter, samtal och möten sker digitalt. Var rädda om er och så ses vi om ett tag!

Fastighetsförvärv i Kungälv

Aspelin Ramm Fastigheter har köpt en fastighet med drygt 2900 kvadratmeter uthyrningsbar lokalyta. Tomtytan är på cirka 9500 kvadratmeter och är belägen intill Nordre älv och gränsar till kexfabriken Göteborgs Kex. – Det är en mycket vackert belägen fastighet där vi ser flera spännande möjligheter för stadsutveckling i framtiden. Förutom den vackra och parkliknande miljön vid vattnet ligger fastigheten även nära Kungälvs nya köpcentrum Kongahälla Center, säger Lennart Karlsson, vd för Aspelin Ramm Fastigheter.  

Fastigheten är idag fullt uthyrd till sex olika hyresgäster, bland annat den stora friskvårdskedjan Nordic Wellness och restaurangen Älvsmagasinet.

– Även om fastigheten idag är fullt uthyrd är det i första hand områdets framtida potential som är den främsta anledningen till vårt köp. Kungälv är en spännande och växande kommun som ligger bara 20 minuter från centrala Göteborg och som präglas av optimism och tillförsikt. Med en växande befolkning så ökar behovet av bostäder kring våra större städer, så det är naturligtvis en möjlig inriktning för områdets framtida utveckling som vi gärna vill titta närmare på tillsammans med kommunen.

Aspelin Ramm Fastigheter har tidigare utvecklat såväl bostäder som kontorslokaler och kommersiella lokaler, främst i Västsverige. Nya Vallhamra torg i Partille är ett exempel på hur Aspelin Ramm Fastigheter omvandlat ett gammalt och omodernt förortstorg till en modern och levande stadsdel med cirka 240 nya bostadsrätter samt lokaler för handel och lokal service. För det utvecklingsprojektet tilldelades Aspelin Ramm Fastigheter nyligen Partille kommuns byggpris för 2019.

– Just nu arbetar vi intensivt med att utveckla Pedagogen Park i Mölndal till en kreativ och hållbar miljö med stadsmässiga kvaliteter. Den före detta lärarhögskolan är redan i dag en attraktiv och populär mötesplats för företag inom olika branscher och med olika inriktningar. Nu tar vi nästa steg i områdets utveckling och bygger nya bostäder och ytterligare kommersiella lokaler för handel och lokal service. Totalt planeras det att byggas 1100 nya bostäder i Pedagogen Park under de kommande åren.

Enligt Lennart Karlsson har hela området väster om bostads- och handelsområdet längs Strandgatan i Kungälv det mesta som krävs för att utvecklas till en modern och trivsam stadsdel i en vacker miljö.

–  Förutom bostäder kan man även tänka sig andra alternativ för fastigheten och för närområdets utveckling. Vi vill gärna vara en del av den positiva utvecklingen som vi idag ser i Kungälv och vara med och bidra med våra resurser, kunskaper och erfarenheter av liknande utvecklingsprojekt.

 För mer information:

Lennart Karlsson, vd Aspelin Ramm Fastigheter. Tel: 0709-72 68 22. E-post: lennart.karlsson@aspelinramm.se

 

ICA-Ett värdefullt tillskott till den blivande stadsdelen

ICA har tecknat ett hyresavtal med Aspelin Ramm Fastigheter om 900 kvadratmeter för att öppna en ICA Nära i den nya stadsdelen Pedagogen Park i Mölndal. Butiken etableras i en helt ny byggnad intill Bifrostgatan som beräknas stå färdig för inflyttning under sommaren 2022. – Vi är väldigt glada över att ICA valt att öppna en butik i Pedagogen Park. En attraktiv matvarubutik med hög service och bra öppettider är den kanske allra viktigaste byggstenen i utformandet av en modern och hållbar stadsdel med kontor, handel, bostäder och lokal service, säger Kristian Höglind, marknads- och försäljningschef på Aspelin Ramm Fastigheter.  

Lokalen för den nya ICA-butiken ligger i markplan i en av de båda huskropparna närmast Pedagogen Park som fått namnet Parkhusen och som har ritats av arkitekten Gert Wingårdh.

– De båda byggnaderna har en oregelbundenhet i fasaderna som skapar små spännande torg och mötesplatser samtidigt som de följer gatubilden i området och gör Bifrostgatan till en naturlig entré in till Mölndal söderifrån.

De båda miljöcertifierade Parkhusen rymmer totalt 12 000 kvadratmeter kontorsyta och mellan 500 och 600 parkeringsplatser som byggs in och döljs i respektive byggnad. I gatuplan i respektive byggnad finns dessutom butikslokaler som bidrar till att utforma en levande blandstad.

– Att ICA väljer att etablera sig i Pedagogen Park bidrar naturligtvis positivt till den fortsatta utvecklingen av området. Vi vet sedan tidigare att handel föder handel och att en bra mix av olika verksamheter är en förutsättning för att skapa livskraftiga miljöer där människor kan leva och tillgodose sina dagliga behov.

Magnus Björklund är etableringschef på ICA Sverige. Han ser fram emot att etablera en lokal ICA-butik i Pedagogen Park när området nu växer med 1100 nya bostäder under de kommande åren.

– Vi på ICA ser verkligen fram emot öppnandet av en ICA Nära butik i Pedagogen Park. Jag är övertygad om att den nya ICA-butiken kommer att förenkla människors vardag och att de boende kommer att uppskatta möjligheten att handla sina livsmedel i nya fräscha lokaler som förutom bra öppettider även kommer erbjuda ett brett och attraktivt sortiment, säger Magnus Björklund, etableringschef ICA Sverige.

ICA har tidigare samarbetat med Aspelin Ramm Fastigheter i samband med nya butiksetableringar, bland annat vid Vallhamra Torg i Partille och i det närbelägna handelscentrumet 421 i Högsbo, som även det ritades av arkitekten Gert Wingårdh.

 

För oss handlar julen mer om att ge än att få

En del barn tvingas på grund av sin cancersjukdom tillbringa hela eller delar av sitt liv på sjukhus. Det finns Superhjältar som skänker hopp och glädje för dessa barn. Superhjältar mot cancer är en ideell förening som besöker barnsjukhus runtom i Sverige och som vi på Aspelin Ramm Fastigheter har valt att skänka ett julbidrag till. Vill du också hjälpa till? Skänk gärna ett bidrag här: http://superhjaltar.nu/stod-oss/

Nu önskar vi er alla en riktigt fin & avkopplande julledighet.

Lyckad fastighetsutveckling prisas!

Artikel hämtad från Partille kommuns webbplats.

Aspelin Ramm Fastigheter AB och Annette Forsgren på Arkitekterna Krook & Tjäder AB får Partille kommuns byggpris 2019 för gestaltningen och byggnationen av nya Vallhamra torg, etapp 2.

– Hållbart byggande handlar om att bygga bra och användbara miljöer där folk trivs att vara och att bo. Vi fäster stor vikt vid gestaltningen av de miljöer vi bygger och lägger generellt mycket tid på själva utformningen. Det gör att det är extra roligt att få ta emot årets byggpris, säger Eva Marby, bostadsutvecklingschef och Mathias Vårström, bygg- och projektchef på Aspelin Ramm.

– Det är fantastiskt roligt att få detta pris och att kommunen uppmärksammar resultatet av våra gemensamma ambitioner att utveckla och förnya Vallhamra torg, säger Annette Forsgren, arkitekt och studiochef på Krook & Tjäder.

I sammanhanget vill de tre även lyfta fram medarbetarna i sina respektive arbetsgrupper och deras betydelse för projektets genomförande och rikta ett stort tack till totalentreprenören Tuve Bygg och andra konsulters insatser för att möjliggöra nya Vallhamra torg.

Nytt landmärke och fungerande centrum

Mottagare av Partille kommuns byggpris utses av bygg- och miljönämnden. Utmärkelsen delas ut för hus eller byggnader av hög arkitektonisk kvalitét. Byggnaderna ska vara färdigställda under året och priset tilldelas byggherre och/eller arkitekt.

Aspelin Ramm Fastigheter AB och Annette Forsgren på Arkitekterna Krook & Tjäder AB får Partille kommuns byggpris 2019 följande motivering:

”Välstuderade och ljusa lägenheter klädda i modernismens vita fasader som kompletterats med en lekfull färgsättning och intressanta materialval har resulterat i ett bostadskvarter som trots sin relativa storlek samspelar väl med sin omgivning. Ett landmärke för omgivningen har skapats och södra Sävedalen har fått ett nytt välfungerande stadsdelscentrum.”

Utdelningen av byggpriset sker på bygg- och miljönämndens sammanträde den 18 december.

Blåst nytt liv i torget

Vallhamra torg byggdes som ett modernt stadsdelscentrum i södra Sävedalen på 1960-talet. Men med växande antal invånare med nya behov och nya livsmönster, tappade torget med tiden sin forna glans. Närmare femtio år senare var det därför hög tid för förnyelse.

– Uppdraget från Aspelin Ramm Fastigheter har varit att blåsa nytt liv i torget och att skapa ett uppdaterat väl fungerande och tilltalande centrum i södra Sävedalen med nya bostäder som i sig bidrar till att skapa en trivsam livsmiljö. Med bebyggelsen har vi även velat förstärka stråket mellan torget och Vallhamra skola för bättre samspel och ökad rörelse i området, säger Annette Forsgren på Krook & Tjäder.

Eftertraktade bostäder

Nya Vallhamra torg har vuxit fram i etapper mellan 2013 och 2019.

I den första etappen fick Ica Supermarket nya lokaler. Ovanpå affären byggdes dessutom 36 nya bostadsrätter. I den andra etappen, som Aspelin Ramm och Krook & Tjäder prisas för, tillkom 150 bostadsrätter fördelade på sex hus med upphöjda gröna gårdar. Husen mot torget och mot Ugglumsleden fick dessutom moderna butikslokaler i gatuplan. I den avslutande etappen tillkom ytterligare ett cirka 50 nya bostadsrätter fördelade på tre hus innanför bebyggelsen i etapp 2.

De cirka 240 nya bostäderna i området har sålts näst intill i samma takt som de färdigställts.

Nyckel till framgång

– Vi är stolta och nöjda över att vår vision om ett levande torg där människor trivs och vill bo har uppfyllts. Men det krävdes mod att våga bygga nytt på en plats där inget förändrats på decennier. Att börja med att förbättra förutsättningarna för Ica-affären, visade sig vara en avgörande nyckel till den utveckling som vi ville åstadkomma, säger Mathias Vårström.

Aspelin Ramm fortsätter sitt engagemang i Vallhamra torg och har förstärkt sin position genom förvärvet av den fastighet som vårdcentralen och apoteket ligger i.

– Vi har idéer och förhoppningar om att kunna bidra till den fortsatta utvecklingen av området i samarbete med Partille kommun och Partillebo AB, avslutar Eva Marby.

Det är inte mycket som slår nöjda kunder

Prognoscentret har precis släppt den senaste branchmätningen av kundnöjdhet när det gäller bostadsrättsköpare. Vi fick nyligen vårt resultat och vi kan konstatera att det är väldigt nöjda bostadsrättsköpare i föreningarna Backsippan & Fjällsippan på Nya Vallhamra torg i Sävedalen. Det har gett oss ett Nöjd-Kund-Index (NKI) på 80.

-Vi är väldigt nöjda med resultatet, säger Eva Marby som är bostadsutvecklingschef på Aspelin Ramm Fastigheter. Det är flera faktorer som är avgörande för den positiva utvecklingen. Bra dialog med köparna, kontinuerlig kommunikation, gemensamma aktiviteter i väntan på att bostaden ska bli inflyttningsklar och ett personligt överlämnande av lägenheten.

– Vi har ju såklart tagit till oss nya lärdomar av tidigare projekt och på så sätt kunnat använda oss av de erfarenheterna för att bli ännu bättre. Det är det absolut bästa sättet att utvecklas på. Resultatet speglar också en sund och stark företagskultur och ett arbetssätt som präglas av ett stort engagemang för kunden. Att ha människan i centrum har och är alltid vårt mål och det är det vi på Aspelin Ramm Fastigheter drivs av.

Branschens NKI är 72 och vårt resultat på 80 känns som ett bra kvitto på att vi har arbetat i helt rätt riktning men vi är samtidigt taggade på att bli ännu bättre i våra kommande bostadsprojekt.

Fastighetsförvärv i Mölndal och Partille

Aspelin Ramm Fastigheter har förvärvat fastigheten med elektroniktillverkaren P Dahl som hyresgäst intill Pedagogen Park i Mölndal. Fastigheten har en total lokalyta om 1850 kvadratmeter. Samtidigt förvärvas en fastighet om 1100 kvadratmeter vid Vallhamra torg där Vårdcentralen har sin verksamhet. – Vi fortsätter att expandera och gör gärna det i attraktiva områden där vi redan är etablerade och som vi tror har en stark tillväxt i framtiden. Genom de här båda förvärven stärker vi vår närvaro på platserna och kan använda vår befintliga förvaltningsorganisation mer effektivt och rationellt, säger Lennart Karlsson, vd Aspelin Ramm Fastigheter.

Fastigheten P Dahl är en kombinerad kontors- och lagerfastighet som uppfördes 2008 av P Dahl som nu säljer fastigheten men kvarstannar som hyresgäst i den specialbyggda fastigheten som fungerar som företagets huvudkontor.

– Vi trivs alldeles utmärkt i fastigheten som ligger i ett expansivt och lättillgängligt område här i Mölndal. Genom att vi nu överlåter ägandet och förvaltningen av fastigheten kan vi fullt ut fokusera på vår kärnverksamhet som innebär att tillverka och leverera elektronik till hissar och tillhörande system. Med Aspelin Ramm Fastigheter får vi en stabil ägare och professionell förvaltare som känner för området och som är en del av den spännande utvecklingen som just nu sker runt Pedagogen Park, säger Peter Dahl, vd på P Dahl.

Aspelin Ramm Fastigheter är ett fastighetsutvecklingsbolag som länge arbetat med att utveckla befintliga fastigheter och ge dessa ett helt nytt innehåll och en ny funktion. Ett av många exempel är Pedagogen Park där en nedlagd skola är navet i en pågående utveckling av en helt ny stadsdel med verksamheter, skolor, 550 bostäder, handel och lokal service.

– Stadsdelen Pedagogen Park är ett verkligt spännande utvecklingsprojekt där vår vision om att skapa en urban och levande miljö nu är på väg att förverkligas. Genom förvärvet av fastigheten P Dahl får vi större möjligheter att påverka hela områdets utformning och vi får också större möjligheter att garantera en levande och trivsam miljö för alla de som ska bo, arbeta, mötas, trivas och må bra i den nya stadsdelen, säger Lennart Karlsson.

På samma sätt innebär förvärvet av fastigheten vid Vallhamra Torg i Partille att Aspelin Ramm Fastigheter stärker sin närvaro på platsen för att garantera en hög service gentemot både lokalhyresgäster och boende.

– Vallhamra torg är ett annat bra exempel på hur vi arbetar med fastighetsutveckling, där ett omodernt och slitet förortstorg blivit en modern och levande stadsdel med bostäder, handel och lokal service. Genom att säkerställa en förvaltning av hög kvalitet skapar vi också förutsättningar för en fortsatt fastighetsutveckling både vid Vallhamra torg och vid Pedagogen Park, säger Lennart Karlsson.

 För mer information:

Lennart Karlsson, vd Aspelin Ramm Fastigheter. Tel: 0709-72 68 22. E-post: lennart.karlsson@aspelinramm.se
Peter Dahl, vd P Dahl. Tel: 0708-26 67 11. E-post: peter.dahl@pdahl.se

  

Vann Spa, Hotell & Konferens är nu GreenBuilding-certifierat

Idag blev vår hotellanläggning Vann Spa, Hotell & Konferens GreenBuilding-certifierad. För att få certifieringen måste energiförbrukningen minskat med minst 25% jämfört med tidigare år. Det har vi lyckats med!

VATTNETS KRAFT
En av alla de energibesparande åtgärder som vi gjort på vår hotellfastighet Vann är att vi hämtar energi från fjorden. Hotellet ligger precis vid Gullmarsfjorden i Lysekils kommun. Och det vore väl dumt att inte ta vara på den energin som redan finns?!

– Som fastighetsägare strävar vi hela tiden att minska inköpt energi för att driva anläggningen.
I vårt långsiktiga miljötänk drivs vi av att nå maximalt mycket närproducerad energi för att möta och överträffa alla miljökrav och med hjälp av vattnet från Gullmarsfjorden och nya bergvärmepumpar har vi lyckats energitrimma anläggningen rejält, säger Roger Larsson fastighetschef på Aspelin Ramm Fastigheter.

För tre år sedan genomförde vi en energianalys och gick igenom systemuppbyggnaden. Resultatet blev nya ventilationsaggregat, nya bergvärmepumpar, nya styr och reglersystem och beslut om en solcellsanläggning på 1 200 kvadratmeter.

SOLENS VÄRME
Förra sommaren monterades de sista solpanelerna på hotellets tak och totalt är det hela 584 paneler som monterats och sedan anläggningen sattes i drift så har vi sparat ca 86 600 kg CO2-utsläpp -vilket motsvarar närmare 300 planterade träd.

-Vi är väldigt stolta över att vi fått den här certifieringen och trots att man bedriver en verksamhet som är väldigt energikrävande så kan man med hjälp av naturens kraft och moderna system lyckas väldigt bra, säger Elin Linder, miljöansvarig på Aspelin Ramm Fastigheter.

Dollarstore och Max till iHede i Kungsbacka

Affärskedjan DollarStore öppnar ett nytt varuhus på 2750 kvadratmeter i handelscentrumet IHede i Kungsbacka. Även MAX Burgers har tecknat avtal om att öppna en restaurang i det nya volymhandelscentrumet som beräknas stå färdigt i september 2020. – Uthyrningarna innebär att vi knyter ytterligare två väldigt starka och välkända varumärken till vår satsning på volymhandel i Kungsbacka, säger Kristian Höglind, affärsutvecklare på Aspelin Ramm Fastigheter.  Läs hela pressmeddelandet här! 

Första pålen är i marken och nya hyresgäster är klara för iHede i Kungsbacka

Aspelin Ramm Fastigheter har tecknat hyresavtal med Jula om 3200 kvadratmeter för volymhandel intill Hederondellen i norra Kungsbacka. Samtidigt hyr restaurangkedjan Linnea & Basilika 510 kvadratmeter av totalt 7500 kvadratmeter i den nya handelsfastigheten som nu uppförs på den obebyggda tomten.  – Jula är en av landets allra största aktörer för hemmafixare med en aktiv livsstil. Att de väljer att etablera ett varuhus i Hede innebär att vi nu har påbörjat bygget av Kungsbackas nya handelscentrum iHede, säger Kristian Höglind, affärsutvecklare på Aspelin Ramm Fastigheter.  

Bygget av det nya handelscentrumet har redan påbörjats och i september nästa år beräknas fastigheten vara klar för inflyttning av de första hyresgästerna.

– Efter många turer känns det nu väldigt bra att vi kan gå vidare med projektet. Jula är den stora och stabila hyresgäst som vi har behövt göra klart med innan vi har kunnat påbörja bygget. Inom kort räknar jag med att vi kan presentera ytterligare någon eller några hyresgäster som etablerar sig i iHede.

Fastigheten Hede 4:15 om 17 000 kvadratmeter tomtyta ligger ett stenkast från Hede pendeltågstation som redan idag är en central knutpunkt för resandet i Kungsbacka. Förutom ett nytt stationshus har det byggts 1000 nya parkeringsplatser öster om spårområdet och en ny stor cykelparkering vid stationsområdet.

– Med bygget av volymhandelscentrumet iHede befäster vi hela området som ett väldigt starkt handelsområde i kommunen med grannar som Willys, Hedin Bil och Hede Fashion Outlet. Eftersom det här är den sista obebyggda tomten så har det varit viktigt för oss att hitta hyresgäster som bidrar till att utveckla området och kommunen ytterligare.

Etableringen är Julas första varuhus i Kungsbacka kommun. Sedan tidigare finns Jula bland annat i Göteborg, Partille, Mölndal och Varberg.

– Vi öppnar i ett attraktivt och fint läge med bra tillgänglighet, bra skyltmöjligheter och bra synlighet. Med etableringen på iHede i Kungsbacka stärker vi vår position i Västsverige, säger Johan Sjöhagra, Julas DSO (Director of Sales Operations).

Tisdagen den 20 augusti är kontoret på utbildning

Tisdagen den 20 augusti är hela kontoret på utbildning, därför är vi lite svåra att nå den dagen. Har du akuta frågor eller ärenden så kan du såklart nå oss ändå på 031-760 11 94. Annars gå in här och skicka ett mejl till någon av oss. Så svarar vi så fort vi är tillbaka.

Vi tar vara på solen och vattnet!

Läs artikeln som skrevs om Vann Hotell & Spa gällande våra energibesparingsinsatser som vi arbetat målmedvetet med…

 

Det är så vackert att ögonen tåras. Vid Gullmarsfjorden i Bohuslän ligger ett av Sveriges bäst belägna hotell, spa- och konferensanläggningar. Och bakom den vackra ytan, signerad arkitekt Gert Wingårdh, surrar en energilösning värt namnet pionjär. För under de senaste tio åren har den nye ägaren Aspelin Ramm halverat energiåtgången per hotellgäst, samtidigt som fler vallfärdar till hotellets växande spa.

 – Som ägare strävar vi efter att hela tiden minska inköpt energi för att driva anläggningen. I vårt långsiktiga miljötänk drivs vi av att nå maximalt mycket närproducerad energi för att möta och överträffa alla miljökrav. Med hjälp av vattnet från Gullmarsfjorden och NIBEs fina bergvärmepumpar har vi lyckats energitrimma anläggningen fantastiskt mycket, inleder Roger Larsson som är fastighetschef på Aspelin Ramm, som sedan 2008 äger anläggningen.

 Redan vid invigningen av den stora hotell- och konferensanläggningen 1984, då ägd av fackföreningen Metall, var energiambitionerna höga. Metall byggde en svensk energipionjär med fokus på hållbar energiförsörjning. Att 1984 satsa på att med värmepumpar fånga energin i Gullmarsfjordens vatten och med frånluftsåtervinning spara energi var banbrytande. En för tiden mycket avancerad, och komplicerad, anläggning som försörjde gästerna med varmvatten och värme, samt bad i värmd pool.

– Metall var före sin tid i satsningen på förnyelsebara energikällor 1984, något vi byggt vidare på steg för steg under åren. Men det stora utvecklingssteget togs för tio år sedan när vår nye ägare investerade kraftfullt i renovering och utveckling av hotellet, berättar Vanns fastighetschef Richard Skansberg, vars far ägde anläggningen fram till 2008.

Halverad energiförbrukning per gäst

35 år efter invigningen har idag hotellet ett fullt utbyggt spa med åtta värmda pooler inom- och utomhus. Och en kraftigt energitrimmad anläggning som 2016 och 2018 begåvats med ett batteri av bergvärmepumpar från NIBE, nämligen sex stycken NIBE F1345. 2019 installeras ytterligare två NIBE-pumpar. Ett resultat av det senaste projektet för att energieffektivisera Vann Hotell och Spa.

– 2016 genomförde vi en energianalys och gick igenom systemuppbyggnaden. Resultatet blev nya ventilationsaggregat, nya bergvärmepumpar, nya styr och reglersystem och beslut om Bohusläns största solcellsanläggning på 1 200 kvadratmeter. En satsning som verkligen trimmat oss till en ny nivå och som ligger i energieffektivitetens framkant, berättar Richard Skansberg.

Och siffrorna talar sitt tydliga språk. Idag förbrukas 43 kilowatt-timmar per nattgäst och dygn, mot tidigare 85 kilowatt. Med andra ord en halvering!

Energin kommer från fjorden

Och till skillnad från traditionella bergvärmeanläggningar får Vann Hotell och Spa inte sin energi från borrhål, utan från Gullmarsfjordens vackra vattenspegel. Från två 100 meter långa rör ut i fjärden pumpas vatten in till maskinhuset vid bryggan där energin överförs till brine via en värmeväxlare.

Därefter pumpas energin upp till den stora undercentralen under hotellet där sammanlagt åtta bergvärmepumpar förvandlar energin till värme och svalka i den 17 000 kvadratmeter stora anläggningen. Fördelarna med att ta energin från fjorden är många, däribland att hotellet sluppit borra ett femtiotal borrhål för att komma åt geoenergin. Och den som fick äran att skruva dit all ny teknik 2016 var NIBE-installatören Jonas Gustavsson.

 – Det har varit ett riktigt äventyr och jag erkänner att det snurrade rejäl i huvudet när jag första gången satte min fot i det gamla teknikrummet. Det var ett synnerligen ambitiöst och gediget bygge men samtidigt komplicerat och svårskött. Med satsningen på en hel systemlösning och ett samlat grepp moderniserade vi anläggningen och förenklade kraftigt driften. Sedan har verkligen NIBEs värmepumpar bidragit till de markant sänka energiinköpen och ännu bättre 

blir det när vi snart adderar till ytterligare två F1345or. Att jag sedan kan följa driften via NIBE Uplink ger förstås en trygghet som är mycket värt, berättar Jonas Gustafsson på Jonas Rör AB i Kungshamn.

Stolta… men inte färdiga

Med 850 000 sparade kilowatt-timmar per år är fastighetsägare Aspelin Ramm stolta över den ”energirevolution” de förverkligat i sitt hotell. Men ambitionerna stannar inte där, berättar Roger Larsson, fastighetschef på Aspelin Ramm.

Vi har kommit ner till cirka 140 kilowatt energi per kvadratmeter och det är ett mycket lågt tal för ett stort spa- och konferenshotell, extremt bra, men våra ambitioner stannar inte med det. Vi tävlar mot oss själva för att bli ännu bättre och närmast siktar vi på att klassa fastigheten som en Green Building. Detta samtidigt som hotellet hela tiden lockar fler gäster till våra konferenser, spa och fantastiska natur. Det är vad vi menar med hållbar tillväxt, avslutar Roger Larsson.

 

 

Invigningen av “ett torg för fri fantasi”

Tisdagen den 12 juni fylldes Pedagogen Park med nyfikna och förväntansfulla besökare…Då var det invigning av det torg som konstnären Torsten Jurell arbetat med under en längre tid. Med porslin från Kina har Torsten format en helt ny miljö. Titta gärna på filmen från invigningen.

 

Ett torg för fri fantasi – på Pedagogen Park

På Pedagogen Park har vi under en längre tid i samarbetat med konstnären Torsten Jurell och arbetat med projektet att skapa ett torg, en mötesplats för det oväntade. En plats som kan öppna tankarna att färdas fritt bakåt och framåt i tiden, till verkliga platser eller platser som en gång kommer att bli till. Ett Torg för Fri Fantasi.
Torsten Jurell som i många år haft Kina och Jingdezhen som bas för sitt skapande har med detta projekt knutit an till den Maritima Sidenvägen som en gång genom Ostindiska kompaniet band samman den svenska Västkusten med det fjärran Östasien.

Det var i Jingdezhen i Kina, för mer än tusen år sedan som det kejserliga porslinet, Kinas “vita guld” uppfanns och som under 1700-talet importerades till Sverige. Det är i Jingdezhen som det porslin skapats som under våren kommer fogas samman till en jättelik mosaik att vandra över på Torget för Fri Fantasi.
Mosaiken som är 6 meter i diameter blir flankerad av fem stora medaljongliknande reliefer även de i glaserat porslin.

Med detta konstprojekt, bygger vi vidare på ett långt kulturutbyte. Influenser av tankevärldar och vetenskapliga innovationer som följde med det långvariga handelsförbindelserna genom Sidenvägen med fjärran Östern.

Jingdezhen genomgår stora förändringar för att bli ett betydande keramikcentrum in i framtiden.

I Mölndal sker samma stora omdaning av en industristad in i en ny tid.Därför är det extra spännande att koppla samman keramiken, leran som människans äldsta uttrycksform, in i det nya, dit det inte finns några gränser – i ett Torg för Fri Fantasi.

Hoppas att vi ses på invigningen av torget den 12 juni, kl. 11.30. Anmäl dig till info@pedagogenpark.se
Senast den 7 juni.

Vår vd Lennart Karlsson får pris!

Aspelin Ramm Fastigheters vd Lennart Karlsson har tilldelats utmärkelsen Årets Mölndalsambassadör 2019. Priset delas varje år ut av kommunen Mölndals stad till en person som på ett förtjänstfullt sätt lyft fram Mölndal. – Jag känner mig stolt och glad över att vårt arbete med att utveckla den nya stadsdelen Pedagogen Park uppmärksammas med den här fina utmärkelsen, säger Lennart Karlsson, vd på Aspelin Ramm Fastigheter.  

Priset Årets Mölndalsambassadör 2019 delas ut med motiveringen:

”Lennart Karlsson har som hängiven fastighetsutvecklare placerat Mölndal på kartan. Med ett personligt engagemang och ett stort kunnande påbörjades 2011 ombyggnaden av den före detta lärarhögskolan, som dessförinnan stått tom några år. Både byggnaden och området fick ett nytt namn – Pedagogen Park.

Lennart identifierade tidigt framtida behov och områdets utvecklingspotential och ville bygga en genomtänkt och smart stadsdel där människor kunde mötas, där det oväntade kunde uppmuntras.

Mölndals stad har nu en helt ny modern stadsdel under utveckling. En levande miljö för verksamheter, boende och möten för tusentals människor.”

Den första delen av utvecklingen av stadsdelen Pedagogen Park står idag färdig, där den före detta lärarhögskolan idag är en byggnad med kontor, handel och lokal service. Nu tas nästa steg i utvecklingen mot en modern och urban stadsdel genom bygget av bostäder i området.

– Med bygget av fler bostäder och kontor, skapas en stadsmiljö som har varit visionen för projektet ända sedan starten. Just mixen av kontor, handel och boende är vad som idag skapar livskraftiga och hållbara samhällen och miljöer. Vi vill att Pedagogen Park ska vara en plats där människor ska kunna bo, arbeta, mötas, trivas och må bra, säger Lennart Karlsson.

Totalt planeras för cirka 550 bostäder (enbart Aspelin Ramm Fastigheter) i området och ytterligare mellan 12 000 och 15 000 kvadratmeter kontorsyta och cirka 3000 kvadratmeter avsedda för handel i två helt nya kvarter alldeles intill Pedagogen Park.

 

Vi sätter färg på Stockholm!

Igår (torsdag den 9 maj) var det invigning av konstväggen eller muralmålningen som nu pryder hotellväggen på Södermalm i Stockholm.

”Budskapet är färg, glädje & kärlek…”, säger konstnären Calle ”Klive” från Graffitisthlm.

Det är konstnärsduon Klive och Kaos i Graffitistlm som gjort den stora muralmålningen som är hela 26 meter hög och nära 16 meter bred, på Clarion hotell Stockholms fasad på Ringvägen.

Se gärna klippet från svt här!
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/har-ar-sodermalms-storsta-muralmalning

Pedagogen Park är GreenBuilding-certifierad

Vi har pratat med Elin Linder som är miljöansvarig på Aspelin Ramm Fastigheter och här nedan svarar hon på lite frågor rörande GreenBuilding-certifieringen.

Vad innebär det att en byggnad är Green Building-certifierad?
GreenBuilding riktar sig till fastighetsägare och förvaltare som vill effektivisera energianvändningen i sina lokaler.  Kravet för Pedagogen Park, som är en befintlig byggnad, är att energianvändningen ska sänkas med 25 % jämfört med ett referensår. Vi var 27 % bättre än referensåret! Ett referensår är byggnadens energiprestanda under en 12-månaders period innan energibesparande åtgärder för GreenBuilding började genomföras.

Vad har vi behövt jobba med för åtgärder för att få Pedagogen-huset certifierat?
Det här har varit ett långsiktigt och målmedvetet arbete som vi har jobbat med under flera år och nedan kan ni se alla de åtgärder som vi aktivt har jobbat med för att till slut få certifieringen:

 • Byte av två stycken ventilationsaggregat har genomförts sommaren 2018. Bättre fläktar samt roterande återvinning. Aggregaten kommer att arbeta med samma luftflöden som innan åtgärd.
 • Tilläggsisolering av tak. Tak har tilläggsisolerats med 400 mm lösull.
 • Tilläggsisolering av värmerör i schakt och krypgrund. Bristfällig isolering har bytts och oisolerade ledningar isolerats.
 • Byte av konvektorer till radiatorer. Effektivare effektavgivning från nya radiatorer.
 • Fläktar och pumpar utbytta till frekvensstyrda ECC. Effektivare styrning på fläktar i samtliga ventilationsaggregat samt effektivare pumpdrift.
 • Nytt DUC-system för effektivare drift. Bättre överblick på systemen för möjlighet till styrning av drift, temperaturer mm.
 • Byte av fönster och dörrar. Ersatts med bättre U-värden 2014
 • Installerat närvarostyrd belysning.

Varför har det varit viktigt för Aspelin Ramm att just Pedagogen Park har fått certifieringen?
Det är generellt väldigt viktigt för oss att bygga energieffektivt att välja energisnål utrustning och att arbeta med optimering av våra anläggningar. Fastigheter med bestående fastighetsutveckling (mer än 2 års förvaltning) och nya lokalbyggnader ska certifieras med GreenBuilding.  Det är så vi ska arbeta och det är så det står i vårt hållbarhetsprogram. Det var också ett av våra hållbarhetsmål under 2018. Att Pedagogen Park skulle bli GreenBuilding-certifierad.

 Vad måste vi jobba med- eller hur måste vi arbeta för att få ha kvar certifieringen?
Det vi behöver arbeta med framöver är att ha stenkoll på uppföljningen av energin så att vi snabbt kan se om energin sticker iväg. Så att arbeta med uppföljning och analys är viktigt. Varje år kommer vi att återrapportera till SGBC (Sweden GreenBuilding Council) för att bevisa att vi lever upp till kraven. Inrapporteringen granskas av SGBC och klarar vi inte kraven riskerar vi att tappa certifieringen. Men det ser jag inga risker att vi kommer att göra. Vi ska dessutom under våren 2019 montera solceller på taken på Pedagogen Park för att på så sätt öka andelen förnyelsebar energi.

Vill du läsa mer om hur Sweden Green Building Council arbetar med GreenBuilding-certifiering? Läs gärna mer här! 

Ett steg närmare…

Kommunfullmäktige fattade den 20 februari beslut om att godkänna detaljplanen för stadsdelen Pedgaogen Park i Mölndal. Detta är ett stort steg framåt mot förverkligandet och planering av byggstart för den nya stadsdelen.

Här nedan kan du läsa artikeln som publicerades i GP den 1 mars 2019.

Klartecken för 1100 nya bostäder i Pedagogen Park!  Nu tar planerna för nya stadsdelen Pedagogen Park ett rejält kliv framåt.

Tanken är att det nya bostadsområdet, som gränsar till Bifrost i norr och verksamhetsområdet Jolen i söder, ska bindas samman staden från Mölndals centrum och västerut mot Frölunda. Efter många års arbete sa kommunfullmäktige nyligen ja till detaljplanen vilket betyder att det stora projektet snart kan förverkligas.
– Det känns bra, vi bygger mycket i Mölndal och det här är en viktig del. Det brukar alltid bli överklaganden, men jag tror att de flesta är positiva till det här, säger kommunstyrelsens ordförande Kristian Vramsten (M).
Stadsdelen ska utvecklas omkring verksamhetsområdet Pedagogen park, där det i dag finns närmare 40 företag, restauranger, idrottshall, skola och förskola. Det är Aspelin Ramm fastigheter som stått bakom omvandlingen och som nu fortsätter arbetet tillsammans med Mölndals stad.
– Visionen är att bygga en stadsdel där 1 000–1 500 människor jobbar och 2 000 bor. Det har varit en rolig utveckling hittills som går vidare nu, säger Lennart Karlsson, vd på Aspelin Ramm fastigheter.

Enligt detaljplanen ska det bli 20 kvarter, med 1 100 bostäder, som kommer byggas mot Bifrostgatan och med gårdar in mot området. Det kommer att bli både bostadsrätter och hyresrätter och husen ska byggas i varierande höjder och material.
Bifrostgatan ska göras om till en stadsgata med lägre hastigheter och fler övergångar. Intill nuvarande Pedagogen park ska det också bli ett torg med en livsmedelsbutik, mötesplatser och parkeringar.
Fokus ligger på hållbarhet och att området ska vara “Grönt, tillgängligt och välkomnande” enligt Aspelin Ramm fastigheter.
– Genom att blanda bostäder och kontor skapas underlag för närservice och man kan minska resandet. Men även underlaget för kollektivtrafiken ökar vilket innebär att det kan bli mer kollektivtrafik till området. Vi har också högt ställda mål när det gäller energiförbrukning och material för de nya husen, säger Lennart Karlsson.
Om allt går som planerat, och det inte blir överklaganden som drar ut på tiden, räknar han med byggstart i höst och inflyttning i de första lägenheterna 2021/2022.

Alla har dock inte varit lika nöjda med byggplanerna. Under processen har grannar i närliggande villaområdet Solängen varit kritiska, vilket Mölndals-Posten rapporterat om. Det har lett till att delar i planen ändrats, bland annat lägre höjd på en del hus. Kristian Vramsten tycker kommunen lyssnat på invånarnas synpunkter.
– Vi har tagit hänsyn till det och gjort vad vi kan. Sedan finns det alltid några som känner att deras intressen påverkas negativt, säger han.

 

Såhär arbetar vi med hållbarhet!

Läs gärna vårt Hållbarhetsprogram där vi berättar hur vi på Aspelin Ramm Fastigheter arbetar för att bidra till ett mer hållbart samhälle.
Hallbarhetsprogram

Vi utvecklar tillsammans med AF Gruppen

Aspelin Ramm Fastigheter förvärvar 50 procent av Eriksbergsvarvets före detta huvudkontor på Norra Älvstranden i Göteborg av AF Gruppen. De båda företagen utvecklar nu tillsammans fastigheten för att bygga ett hundratal nya bostäder, kontor samt butiks- och servicelokaler. – Det är ett väldigt spännande projekt att få utveckla en klassisk och vacker kontorsbyggnad i ett attraktivt läge till en fastighet som även rymmer boende och handel, säger Lennart Karlsson, vd Aspelin Ramm Fastigheter.

Den karaktäristiska och välvda tegelbyggnaden på höjden ovanför Eriksberg är cirka 8000 kvadratmeter och används idag huvudsakligen som kontor. Till fastigheten hör även en byggrätt som medger bostäder och kommersiella butiksytor i bottenplan på en helt ny byggnad.

– Vi ser fram emot att starta projektet med AF Gruppen som vi har bra erfarenheter av att samarbeta med sedan tidigare projekt. Att arbeta med både bostäder och kommersiella ytor i expansiva och spännande områden ligger väl i linje med vilka projekt vi vill arbeta med. Gärna också med utgångspunkt från en befintlig byggnad som vi ger nytt liv genom ombyggnad, påbyggnad och nybyggnad, säger Lennart Karlsson.

Aspelin Ramm Fastigheter känner väl till Norra Älvstranden och Eriksbergsområdet där företaget tidigare utvecklat drygt 100 bostäder i projekten Studio 57 och Studio 58. I det förra projektet byggdes helt nya bostäder ovanpå ett befintligt parkeringshus med hjälp av en tredimensionell fastighetsbildning.

– Innovativ fastighetsutveckling handlar för oss om att utgå från varje fastighets unika förutsättningar och möjligheter. I det nya samarbetsprojektet med AF Gruppen ser vi väldigt stora möjligheter att tillsammans utveckla en väldigt attraktiv miljö för såväl boende, företagande som lokal service, säger Lennart Karlsson.

Jonas Skingley är vd för AF Gruppens projektutveckling. Han ser också positiva effekter av samarbetet med Aspelin Ramm Fastigheter kring utvecklingen av fastigheten på Celsiusgatan.

– Vi är två företag som har en samsyn i våra värderingar kring företagande och fastighetsutveckling. Dessutom har vi kompetenser som kompletterar varandra vilket gör mig övertygad om att vi tillsammans tar fram en attraktiv produkt för marknaden. Detaljplanen medger en påbyggnad med tre nya våningsplan som alla får en fantastisk utsikt över vattnet och Göteborgs hamninlopp. Oavsett om det till slut blir kontor eller bostäder, hyresrätter eller bostadsrätter, så är jag säker på att det alltid finns ett stort intresse för rätt objekt, i rätt område till rätt pris.

Vi bryr oss om din integritet

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För oss på Aspelin Ramm Fastigheter är det viktigt att du ska känna dig trygg med den behandling av dina personuppgifter som kan ske när du är hyresgäst hos oss eller i andra sammanhang är i kontakt med oss. Nedan beskriver vi bland annat om hur vi behandlar personuppgifter.

För att erbjuda dig den bästa servicen och kunna hjälpa dig om du har frågor behöver vi spara de uppgifter om dig som är relevanta för att uppnå detta. Vårt främsta fokus är alltid att skydda din integritet. Därför sparar vi aldrig uppgifterna längre än vi behöver. 

All behandling av personuppgifter sker enligt personuppgiftslagen (1998:204) och övrig vid var tidpunkt tillämplig lagstiftning. Detta innebär bland annat att vi skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter vi har sparade om dig. Du kan läsa mer om dina rättigheter nedan. 

Har du några frågor om vår behandling av personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss!

INFORMATION OM VÅR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Personuppgiftsansvarig
Aspelin Ramm Fastigheter AB, org. nr. 556552-0805, med koncernbolag (nedan definierad som ”Aspelin Ramm Fastigheter”, ”oss” och ”vi”) är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som lämnas via www.aspelinramm.se, och som i övrigt sparas vid dina kontakter med Aspelin Ramm Fastigheter.

Länk till samtliga koncernbolag, namn & org.nr.

Personuppgifter som vi sparar
När du lämnar uppgifter på någon av våra webbplatser nedan, www.aspelinramm.se
www.stadsdelenpedagogenpark.se
eller på www.nyavallhamratorg.se
kan du behöva ange personuppgifter till oss. Detta behövs för att vi ska kunna erbjuda dig den bästa servicen, informationen samt hjälpa dig om du har frågor.

De personuppgifter som samlas in när du använder våra tjänster på webbplatsen kan vara exempelvis; namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer eller annan information nödvändig för att kunna fullgöra tjänsten som erbjuds.

Uppgifterna kan användas för att ge dig erbjudanden om Aspelin Ramm Fastigheters tjänster.

Uppgifterna kan också komma att samköras med andra register för ovanstående syften och för att upprätthålla en god kund- och registervård.

Uppgifter kan även användas för att förbereda, administrera och fullfölja avtal, erbjuda en säker och enkel användning av vår webbplats, kommunicera i samband med olika typer av erbjudanden och kundärenden, lämna information om företaget och dess tjänster, utveckla våra tjänster samt att tillhandahålla bostadsuthyrning, lokaluthyrning, intresseanmälan, bostadskö och vår hemsida.

När du ingår avtal med oss eller är i kontakt med oss i andra sammanhang kan du också behöva lämna personuppgifter. Denna kan då ske av flera olika ändamål, såsom att upprätta och underhålla ditt hyresförhållande eller annat avtalsförhållande med oss, kommunicera med dig, administrera din betalning av tjänsterna, skydda våra rättigheter, genomföra marknadsundersökningar, skicka information och erbjudanden om våra tjänster, granska och analysera användandet av våra tjänster, leva upp till krav enligt lag, förordning eller myndighetsföreskrift, föra statistik över användningen av våra tjänster och besök på våra digitala kanaler, administrera dina ärenden hos oss, säkerställa säkerheten för våra hyresgäster i våra hyreshus och lokaler och administrera arbetsansökningartill tjänster hos oss. I ditt avtal kan det finnas närmare information om personuppgiftsbehandlingen.

Samtycke
När du använder våra tjänster på vår webbplats godkänner du att vi använder och behandlar dina personuppgifter i enlighet med vad som beskrivs i denna information.

Du godkänner också att vi använder cookies och annan liknande teknik.

Om du inte accepterar vad som sägs i denna information ber vi dig vänligen att inte använda våra digitala kanaler eller våra tjänster.

Du kan närsomhelst återkalla ditt lämnade samtycke.

När du ingår avtal med Aspelin Ramm Fastigheter, beställer våra tjänster eller kontaktar oss behöver vi ibland ett särskilt samtycke till den behandling av dina personuppgifter som sker enligt vad som framgår av denna information och den information som du får när du lämnar ditt samtycke.

Tillgång till personuppgifterna
Personuppgifterna används av bolag inom Aspelin Ramm-koncernen och våra personuppgiftsbiträden såsom betalningsförmedlare och datalagringstjänsteleverantörer för att vi ska kunna tillhandahålla tjänster till dig. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag om vi inte behöver göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter. Vi kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till svenska eller utländska koncernbolag, och andra närstående parter, eller en efterföljande ägare, delägare och dessas rådgivare i samband med en företagsfusion, konsolidering, omstrukturering eller försäljning av väsentligen alla aktier och/eller tillgångar eller annan omorganisation.

Överföring till tredje land
Dina personuppgifter kommer inte att överföras till länder utanför EU/EES om inte detta särskilt angivits när du lämnar dina personuppgifter.

Lagringstider
Vi sparar inte dina personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Detta innebär att vi gallrar dina personuppgifter enligt tillämplig lagstiftning. Om du avslutar din användningav våra tjänster eller på annat sätt avslutar ditt kundförhållande med oss kommer dina personuppgifter i normalfallet att lagras i upp till 24 månader från dagen för avregistrering. Undantaget är underlag som behöver sparas enligt bokföringslagen eller annan lag. Om det kan misstänkas att det kan ha förekommit bedrägeri eller annan otillbörlig användning av våra tjänster förbehåller vi oss rätten att lagra dessa uppgifter under en längre period till dess att misstankarna utretts.

Rätt att begära information
Du äger rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du har dessutom rätt att få eventuellt ofullständiga, felaktiga, inaktuella eller oväsentliga uppgifter rättade, borttagna eller uppdaterade.

Vill du veta huruvida vi behandlar personuppgifter om dig kan du skicka en skriftlig och undertecknad begäran till oss (se rubriken Kontaktuppgifter nedan).

Du har också rätt att tacka nej till direktmarknadsföring eller nyhetsbrev från oss genom att kontakta oss.

Säkerhet
Det är viktigt att dina personuppgifter är skyddade. Därför arbetar vi hårt och vidtar alla lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring eller förstörelse, såsom att skydda våra fysiska servrar såväl som att skydda våra system genom brandväggar m.m. Vi arbetar också på ett sätt som innebär att endast den personal hos oss som måste ha åtkomst till dina personuppgifter för att kunna utföra våra tjänster m.m. ges behörighet att få åtkomst till personuppgifterna. Det innebär dock alltid en risk att lämna ut personuppgifter på digitala kanaler då det inte helt går att skydda tekniksystem från intrång.

Kontaktuppgifter
Om du har några frågor om vår behandling av personuppgifter eller har någonannan fråga angående vår behandling får du gärna kontakta oss på:

Aspelin Ramm Fastigheter AB
Att: Personuppgiftsombudet
Box 36
431 21 MÖLNDAL
031-760 11 90
info@aspelinramm.se

Uppdatering av information om personuppgiftsbehandling
Aspelin Ramm Fastigheter har rätt att göra ändringar i denna information löpande. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig här på www.aspelinramm.se.

Denna webbplatsinformation om Aspelin ramm Fastigheters personuppgiftsbehandling är uppdaterad den 23 maj 2018. Version 1.0

Aspelin Ramm Fastigheter AB

 

Nu söker vi en drifttekniker. Är du vår nästa medarbetare?

Nu söker vår driftavdelning en ny medarbetare. Är du självgående och ser vad som behöver göras och inte tvekar att göra det? Har du dessutom en hög känsla för service och gillar högt tempo? Då kan du vara den vi söker!

Dina ansvarsområden
Som ansvarig för ett fastighetsbestånd kommer du att få göra allt som krävs för att göra våra kunder och hyresgäster nöjda. Genom webbaserade system kvitterar du larm samt utför enklare energioptimeringar. När en hyresgäst ringer och har problem med något i lokalen så är du snabbt där och åtgärdar problemet. När gräset är för långt tvekar du inte att starta gräsklipparen. Ligger det skräp runt våra fastigheter plockar du upp det. Under stor frihet har du möjlighet att lägga upp arbetet och prioritera. På så sätt blir arbetsdagen vad du själv gör den till.

Din kompetens

 • Dokumenterad erfarenhet av teknikbaserad fastighetsskötsel – gärna både i bostadsrättsföreningar och kommersiella fastigheter – och/eller fastighetsteknisk utbildning
 •  Erfarenhet av överordnade system eller webbportaler, exempelvis Arrigo är meriterande
 • Goda datakunskaper
 • Certifikat, Heta Arbeten
 • Kunskaper inom passage/lås- och larmsystem
 • Vana vid SBA samt brandlarmsystem är meriterande
 • Körkort, behörighet B är ett krav

Din profil

 • Positiv och driven
 • Flexibel och serviceminded
 • Prestigelös och initiativrik
 • Förmågan att anpassa sig i olika situationer och sammanhang

Har du fler frågor angående tjänsten? Kontakta vår fastighetschef, Roger Larsson på 031-760 11 93.

Aspelin Ramm Fastigheter förvärvar prästgården bredvid Pedagogen Park i Mölndal

Aspelin Ramm Fastigheter förvärvar prästgården bredvid Pedagogen Park i Mölndal av behandlingsföretaget Nätverkscentrum. Tomten är på sammanlagt 6000 kvadratmeter och den herrgårdsliknande huvudbyggnaden är cirka 450 kvadratmeter. – Prästgården är en vacker och gedigen byggnad som bidrar med viktiga naturvärden till den nya stadsdelen som nu utvecklas runt Pedagogen Park, säger Mathias Vårström, projektchef på Aspelin Ramm Fastigheter.

Huvudbyggnaden är från början av 1900-talet och uppförd i två våningar på en kraftig sockel av bohusgranit. Framför entrén till byggnaden finns en grusad vändplan och en grönskande trädgård som förstärker det pittoreska intrycket av fastigheten.

– Det är en traditionell och tidstypisk byggnad som ligger vackert mellan Pedagogen Parks båda huskroppar och som tydligt kan ses från Bifrostgatan. Att bevara prästgården är för oss en självklarhet och ett led i vår strävan att skapa hållbara miljöer där människor kan leva och må bra. Att verksamheten i huset är inriktad mot social hållbarhet ser vi som ett positivt och viktigt komplement till övriga verksamheter i området.

Genom förvärvet av den tidigare prästgården vill Aspelin Ramm Fastigheter säkerställa att det fortsatta arbetet för att utveckla Pedagogen Park till en modern blandstad verkligen fortsätter i enlighet med företagets ursprungliga visioner och idéer.

– För oss som stor fastighetsägare i området vill vi vara med och bevara kulturella byggnader i vår närhet. Vår ambition är att återställa prästgården och den parkliknande trädgården till dess ursprungliga glans för att bli en naturlig rekreationsplats i den nya stadsdelen Pedagogen Park, säger Mathias Vårström.

Prästgården användes ursprungligen av Fässbergs församling som prästbostad men har sedan början av 1990-talet använts för social verksamhet av Nätverkscentrum som i början av 2000-talet förvärvade fastigheten av Mölndals stad. Efter försäljningen kvarstannar Nätverkscentrum som hyresgäst i fastigheten.

– Vi har arbetat i fastigheten med olika sociala verksamheter i 25 år och ser fram emot att fortsätta att göra viktiga insatser för samhället här i prästgården i Mölndal. Med en stabil fastighetsägare och förvaltare som Aspelin Ramm Fastigheter kan vi fokusera på vår kärnverksamhet som är att hjälpa barn och ungdomar som är i riskzonen för att hamna i ett destruktivt livsmönster. Hos oss får de istället möjligheter och verktyg att hantera sina svårigheter och bli en del av och bidra till en positiv utveckling av vårt gemensamma samhälle, säger Linnea Berggren som är ekonomichef på Nätverkscentrum.

 

Tillsammans kan vi göra skillnad!

Vi ska skapa en egen ”Jorddag” på Pedagogen Park. Vi är såklart inspirerade av Earth Hour som är en internationell kampanj som uppmanar hushåll och företag att under en timme i första hand släcka belysning och om så önskas även stänga av icke-nödvändiga elektriska apparater för att uppmärksamma klimatfrågan. Earth Hour sker årligen under den sista lördagen i mars eller veckan innan, om påsken infaller sista helgen.

Vad kan vi tillsammans göra för att uppmärksamma klimatfrågan?
Vi tänkte uppmana alla företag och verksamheter på Pedagogen Park att tänka efter lite extra fredagen den 23 mars. En ”normalfredag” gör hela huset tillsammans av med ca 6 322 KWh på ett dygn. Vi tror att vi kan sänka el-förbrukningen med 5% den 23 mars. Klarar vi detta så skänker vi en summa pengar till en organisation som arbetar för en bättre miljö och ett bättre klimat. Låt oss tillsammans hjälpas åt att spara energi den 23 mars! Håll utkik på vår webbplats och på Pedagogen Parks Facebook-sida för att få resultatet under vecka 13. Se gärna våra tips nedan på hur du kan göra för att spara energi.

Vad kan vi göra och hur ska vi göra?
Släck lampor om du absolut inte måste ha de tända.
Låt inte apparater/enheter vara i standby-läge.
Se till att diskmaskinen är full innan du kör igång den.
Ta trapporna istället för hissen. Då får du dessutom starkare ben!
Använd inte den automatiska dörröppnaren om du inte måste.

Lycka till med ditt energispar!

Den nya fastigheten är under uppförande och ligger granne med Pedagogen Park

Aspelin Ramm Fastigheter köper en ny fastighet intill Pedagogen Park I Mölndal av golvföretaget Ehrenborg. Den uthyrningsbara ytan är totalt 2600 kvadratmeter där Ehrenborg hyr cirka 1500 kvadratmeter. – Genom köpet av Ehrenborgs fastighet ökar vår flexibilitet och våra möjligheter att erbjuda våra hyresgäster i Pedagogen Park en möjlighet att växa och flytta till större lokaler i området, säger Mathias Vårström, projektchef på Aspelin Ramm Fastigheter.

Den nya fastigheten är under uppförande och beläget i området Jolen och beräknas stå klar för inflyttning under sommaren 2018. Förutom de redan uthyrda utrymmena återstår fyra kontorslokaler på mellan 200 och 353 kvadratmeter.

– Vi köper en modern och effektiv fastighet i två plan med goda möjligheter att tillgodose behov inom såväl kontor som lager- och logistiklösningar. Våra hyresgäster blir dessutom en del av ett intressant företagskluster som formas intill Pedagogen Park med starka företag som exempelvis KappAhl, BRA Bygg, Erlandssons, Kone Hissar och Bravida.

Förutom förvärvet av Ehrenborgs fastighet planerar Aspelin Ramm även att bygga ytterligare mellan 12 000 och 15 000 kvadratmeter kontorsyta och cirka 3000 kvadratmeter avsedda för handel i två helt nya kvarter alldeles intill Pedagogen Park.

– Hela området runt Pedagogen Park växer snabbt och utvecklas nu till en modern och attraktiv stadsdel med nybyggda bostäder och nya lokaler avsedda för kontorsverksamhet och handel. Förutom närheten till befintliga bostadsområdet Eklanda planeras bygget av 1100 nya bostäder de kommande åren i den nya stadsdelen Pedagogen Park.

Pedagogen Park är redan idag ett etablerat område med kontor, handel och lokal service. Med bygget av fler bostäder och kontor, skapas en urban stadsmiljö som har varit visionen för projektet ända sedan starten.

– Som fastighetsägare vill vi vara med och ta ansvar för att den nya stadsdelen Pedagogen Park långsiktigt fortsätter att utvecklas på ett positivt sätt. Just mixen av kontor, handel och boende är vad som idag skapar livskraftiga och hållbara samhällen och miljöer, säger Mathias Vårström.

Vi tillträder fastigheten den 1 september 2018.

Vårdcentral öppnar i Pedagogen Park

Allemanshälsan har tecknat avtal med Aspelin Ramm Fastigheter om att hyra 1000 kvadratmeter för att etablera en vårdcentral och ett rehabcenter i Pedagogen Park i Mölndal.
– Det känns väldigt bra att det flyttar in en vårdcentral i huset. Den kompletterar och förstärker den lokala servicen i stadsdelen och bidrar till vår ambition att vara det bästa stadsdelscentrumet i Mölndal, säger Mathias Vårström, projektchef på Aspelin Ramm Fastigheter.

Allemanshälsan ingår tillsammans med Järnhälsan i koncernen Västerleden som idag har sju olika vårdenheter i Storgöteborg. Vårdcentralen i Pedagogen Park öppnar under hösten 2018 och beräknas sysselsätta mellan 30 och 40 anställda.

– Pedagogen Park är ett spännande och expansivt område där vi får tillgång till flexibla lokaler som lätt kan anpassas efter vår verksamhet och våra behov. Vi arbetar med hälsa och friskvård och det ska avspegla sig i den miljö där vi är verksamma. Här får vi moderna, ljusa och luftiga lokaler med naturen alldeles utanför fönstret. Det är perfekt, säger Nick Johansson, vd på Allemanshälsan. Förutom lokalernas kvaliteter framhåller Nick Johansson även det strategiska läget och den befintliga infrastrukturen som viktiga skäl att öppna en verksamhet I Pedagogen Park.

– Närheten till Eklanda och flera andra stora bostadsområden är naturligtvis väldigt positivt för vår verksamhet. Det är enkelt att ta sig hit både med bil och med kollektiva färdmedel. Här finns gott om fria parkeringsplatser och en busshållplats alldeles utanför dörren. Dessutom finns det bra restauranger och olika träningsmöjligheter för oss som är verksamma i huset.

Ny styrelseledamot i Aspelin Ramm Fastigheter

Thomas Dahl tar plats i styrelsen för Aspelin Ramm Fastigheter. Han har sedan 1988 arbetat i olika befattningar på Wallenstam, senast som vice vd och ansvarig för bolagets verksamhet i Göteborg och i Skåne med särskilt fokus på stadsutveckling och bostadsproduktion. Han slutade på Wallenstam tidigare i år och har sedan dess arbetat i egen verksamhet. – Thomas har haft en framträdande roll under Wallenstams framgångsrika utveckling de senaste decennierna. Hans kompetens och erfarenheter av modern stadsutveckling blir viktiga för oss när vi växer på den svenska marknaden, säger Gunnar Bøyum, ordförande i Aspelin Ramm Fastigheter.

Rekryteringen av Thomas Dahl innebär att styrelsen i Aspelin Ramm Fastigheter utökas med två ledamöter. Ny i styrelsen är även Mona Aarebrot som är fastighetsdirektör på det norska moderbolaget. Övriga styrelsemedlemmar är Lennart Karlsson, vd Aspelin Ramm Fastigheter, Mikael Granath, vd Willhem, Thomas Sjöstrand, vice vd Liseberg och Christopher Utne, CFO på Aspelin Ramm Utvikling.

– Det känns väldigt stimulerande att Thomas Dahl tar plats i styrelsen och tar med sig sin erfarenhet och nya idéer till vårt arbete. Wallenstam är väldigt duktiga på att utveckla levande och urbana miljöer. Det har vi bland annat märkt i vårt pågående samarbete kring utvecklingen av den nya stadsdelen Forsåker i Mölndal utanför Göteborg, säger Lennart Karlsson, vd Aspelin Ramm Fastigheter.

Thomas Dahl ser fram emot att vara med när Aspelin Ramm Fastigheter fortsätter att växa, både inom utveckling av kommersiella fastigheter och bostäder.

– Jag känner mig ödmjuk och tacksam över att ha fått frågan att ta plats i styrelsen för ett spännande bolag med stora möjligheter och en stark utvecklingsvilja. Aspelin Ramm Fastigheter har en tydlig ambition att utveckla livskraftiga och hållbara miljöer med människan i centrum. Det gillar jag och jag hoppas framförallt kunna bidra med engagemang, idéer och ett stort kontaktnät, säger Thomas Dahl.

Vill du bli en av oss?

Nu söker vi en ny medarbetare. Är du controller och tror att du skulle trivas med oss? Läs mer om tjänsten här! http://jerrie.se/lediga-jobb/?jobid=20663

Wingårdhs ritar kontor och bostäder i stadsdelen Pedagogen Park

Aspelin Ramm Fastigheter har gett arkitektbyrån Wingårdhs i uppdrag att utforma två kvarter i den nya stadsdelen Pedagogen Park i Mölndal. Wingårdhs förslag har valts ut efter ett parallellt uppdrag, där tre olika arkitektbyråers förslag har bedömts och utvärderats. – Wingårdhs har på ett väldigt smart sätt skapat en välkomnande och trivsam miljö där Bifrostgatan blir en levande stadsgata och en helt ny entré till Mölndal, säger Mathias Vårström, projektchef på Aspelin Ramm Fastigheter.

 De två kvarteren utgörs av en bostadsfastighet och en kontorsfastighet med en sammanlagd yta om cirka 28 000 kvadratmeter som placerats nära Bifrostgatan. I de båda byggnaderna planeras totalt mellan 500 och 600 parkeringsplatser i flera plan som byggs in och döljs i respektive byggnad. I gatuplan finns butikslokaler som bidrar till att göra Pedagogen Park till en verklig blandstad med bostäder, kontor, handel och lokal service.

– Av de tre förslagen tycker vi att Wingårdhs bäst har lyckats skapa en levande miljö som verkligen sätter människan i centrum. De båda byggnaderna har en oregelbundenhet i fasaderna som skapar små spännande torg och mötesplatser samtidigt som de följer gatubilden i området.

Pedagogen Park är redan idag en etablerad och populär mötesplats där ett 40-tal företag och organisationer bedriver sin verksamhet. Inom de kommande åren planeras det byggas totalt cirka 1100 nya bostäder i området, vilket gör Pedagogen Park till en helt ny stadsdel i Mölndal.

– Det nya kontorshuset rymmer totalt 12 000 kvadratmeter kontorsyta som kan anpassas för att bygga lokaler på mellan 300 och 1700 kvadratmeter. Det gör att vi kan vara flexibla och möta både nya och befintliga hyresgästers önskemål om nya kontorslokaler. I bostadsfastigheten bygger vi sammanlagt 36 lägenheter på mellan 45 och 55 kvadratmeter med butikslokaler i gatuplanet som stödjer det dagliga livet i den nya stadsdelen, säger Mathias Vårström.

Förutom förslagets funktionella och stadsmässiga kvaliteter vill Gert Wingårdh framhålla omsorgen om närmiljön och människorna som ska bo och arbeta i Pedagogen Park.

– Förutom att ge byggnaderna en oregelbunden och mänsklig gestaltning, som gör att de känns mindre, så har vi i vårt förslag även lagt stor vikt vid att skapa miljövänliga, hållbara och trivsamma miljöer. Vi föreslår exempelvis gröna tak med växtlighet som bidrar till att rena luften. Dagvattnet vill vi tillvarata och använda som ett dekorelement på samma sätt som vi planterar gröna växter som slingrar sig upp längs fasaderna och ger karaktär åt husen.  På kontorshusets fasad bygger vi dessutom olika typer av aktiva solskydd som stänger ute solen men som släpper in dagsljuset. Det bidrar till att hålla nere energiförbrukningen i fastigheten, säger Gert Wingårdh.

 

Ett viktigt julbidrag!

Varje år skänker vi en summa pengar till en organisation eller verksamhet som gör något gott för omvärlden. I år var det ganska självklart att vårt bidrag gick till Musikhjälpens insamlingsaktivitet “Barn är inte till salu”. 

Det är förbjudet att köpa, sälja eller delta i handel av människor. Ändå har människohandeln blivit en av världens största organiserade brottsliga verksamheter, där barns kroppar är en efterfrågad handelsvara. Sexhandeln med barn är en växande kriminell miljardindustri, där mörkertalen är enorma.Många av de barn som far illa syns knappast i någon statistik. Två miljoner barn utnyttjas i sexhandeln varje år, men bara i Indien uppger FN att siffran är 1,2 miljoner, och organisationer är eniga om att fler barn är drabbade.

Vårt bidrag kommer att  gå till projekt som arbetar preventivt med att utbilda barn och unga i sina rättigheter, så kallade barnambassadörer, som sedan kan sprida kunskapen vidare till andra barn. De insamlade pengarna kan gå till rehabilitering av barn som lyckats ta sig ur sexhandeln; till exempel till praktiska saker som ett kit med kläder och hygienartiklar efter att ett barn blivit räddat, eller till en medicinsk undersökning och psykologhjälp.

Planförslaget för stadsdelen Pedagogen Park är ute på samråd

Samrådstiden pågår mellan den 16 november och 14 december 2017. För att ta del av planförslaget samt få information om samrådsmötet och hur du lämnar synpunkter, gå in på Mölndals Stads hemsida

Du kan även läsa mer på Pedagogen Parks webbplats; Läs mer här!

 

 

Invigning av Lugnetrondellen

På lördag den den 28 oktober klockan 11.30 invigs det nybyggda handelscentrumet Lugnetrondellen i Varberg. Sammanlagt 24 000 kvadratmeter butiksyta fördelat på ett tiotal butiker på mellan 500 och 7000 kvadratmeter. Bland de redan klara hyresgästerna finns Jula, Biltema, Sportshopen, Rugstore samt restaurangerna Max hamburgare och Linnea & Basilika. – Lugnetronellen är resultatet av ett positivt och engagerat samarbete mellan flera inblandade parter, där Varbergs kommun spelat en avgörande roll för att en före detta industrifastighet nu får nytt liv och blir ett modernt, mänskligt och levande handelscentrum säger Lennart Karlsson, vd Aspelin Ramm Fastigheter.

Tid: Lördag den 28 oktober klockan 11.30.
Plats: Handelscentrumet Lugnetrondellen i Varberg, Värnamovägen 6.
Deltagare: Jana Nilsson, kommunstyrelsens vice ordförande i Varberg. Jan Malmgren, samhällsutvecklingschef i Varberg. Lennart Karlsson, vd Aspelin Ramm Fastigheter.

Det kommer att vara en rad olika aktiviteter för både barn och vuxna. Varmt välkomna!

Kärnhem köper byggrätter i stadsdelen Pedagogen Park

Aspelin Ramm Fastigheter säljer ett bostadskvarter med byggrätter i stadsdelen Pedagogen Park i Mölndal till bostadsbolaget Kärnhem. Kvarteret omfattar 6300 kvadratmeter vilket motsvarar mellan 70 och 80 nya lägenheter. – Kärnhem är en bra och stabil bostadsutvecklare med många kreativa och nyskapande idéer. Det bidrar till en önskvärd mångfald av fastighetsbeståndet och att stadsdelen Pedagogen Park kan färdigställas snabbare, säger Lennart Karlsson, vd Aspelin Ramm Fastigheter.
Totalt omfattar den nya stadsdelen cirka 1000 byggrätter som ägs av Mölndals stad, Skanska och Aspelin Ramm Fastigheter. Efter försäljningen till Kärnhem har Aspelin Ramm Fastigheter kvar 17000 kvadratmeter byggrätter i området, vilket motsvarar cirka 200 lägenheter i två bostadskvarter.
– Förutom bygget av bostäderna planerar vi även att bygga ytterligare mellan 12 000 och 15 000 kvadratmeter kontorsyta och cirka 3000 kvadratmeter avsedda för handel. Som fastighetsägare vill vi vara med och ta ansvar för att den nya stadsdelen långsiktigt fortsätter att utvecklas på ett positivt sätt. Just mixen av kontor, handel och boende är vad som idag skapar livskraftiga och hållbara samhällen och miljöer.

Pedagogen Park är redan idag ett etablerat område med kontor, handel och lokal service. Med bygget av bostäder skapas en urban stadsmiljö som har varit visionen för projektet ända sedan starten.

– Det känns riktigt bra att våra tankar och visioner för Pedagogen Park nu är på väg att förverkligas och att vi på riktigt bygger en modern blandstad som minskar miljöpåverkan och behovet av biltransporter, säger Lennart Karlsson.

Kärnhem är ett bostadsutvecklingsbolag som fokuserar på att bygga bostadsrätter i alla tillväxtområden i Sverige. Gärna på orter med ett universitet eller en högskola.

– Projektet i Mölndal är vårt första i Göteborgsregionen som är en av få tillväxtregioner i landet där vi inte har funnits tidigare. Det attraktiva läget i en expansiv kommun som Mölndal, med närhet till en storstad som Göteborg känns helt rätt för oss. Dessutom gillar vi de långsiktiga planerna för hur området ska utvecklas som en levande stadsdel, säger Malin Svensson, vd på Kärnhem.

Kärnhem ingår i den norska medlemsägda koncernen OBOS som idag är en av Nordens största bostadsutvecklare.

– Vi har väldigt goda erfarenheter av samarbete med Aspelin Ramm Fastigheter i olika projekt i Norge. Att vi känner stort förtroende för säljaren är viktigt för oss när vi tillsammans ska utveckla Padagogen Park till en modern och attraktiv stadsdel där människor kan arbeta, bo, trivas och må bra, säger Malin Svensson.

 

Ny CFO till Aspelin Ramm Fastigheter

Aspelin Ramm Fastigheter anställer Camilla Heyman på den nyinrättade tjänsten som CFO. Hon kommer närmast från samma befattning på Serneke Group och har tidigare arbetat på Platzer Fastigheter och Peab och som revisor på PwC. – Camilla har en gedigen erfarenhet från expansiva företag inom fastighets- och byggbranschen. Hennes kompetens och erfarenhet blir ett stort stöd i våra fastighetsutvecklingsprojekt, inledningsvis i Sisjön och i den nya stadsdelen Pedagogen Park i Mölndal, säger Lennart Karlsson, vd Aspelin Ramm Fastigheter.   

Rekryteringen av Camilla Heyman innebär en förstärkning av ekonomi- och finansfunktionen och ledningen inom Aspelin Ramm Fastigheter.

– Det känns väldigt bra att en så erfaren och duktig ekonom som Camilla väljer att börja arbeta tillsammans med oss. Hennes mångåriga erfarenhet från fastighetsbranschen är en ovärderlig tillgång när vi växer och tar oss an allt större och allt mer komplexa fastighetsprojekt.

– Jag gillar fastigheter och i den här rollen får jag möjlighet att jobba med både affärer och finansieringsfrågor inom fastighetsbranschen . Jag ser fram emot att arbeta nära vd i ett expansivt och nytänkande fastighetsutvecklingsbolag och driva verksamheten framåt tillsammans med övriga medarbetare som verkligen brinner för fastighetsutveckling och att skapa livskraftiga och hållbara samhällen och miljöer, säger Camilla Heyman.

Camilla Heyman tillträder den nyinrättade befattningen som CFO den 6 november.

 

Vi söker en biträdande projektledare som brinner för miljöfrågor

Läs mer om tjänsten; Prospekt Aspelin-Ramm projektledare.miljöansvarig

Vi säljer byggrätter till Skanska

Aspelin Ramm Fastigheter säljer fyra bostadskvarter med byggrätter i stadsdelen Pedagogen Park i Mölndal till Skanska.

– Med Skanska som en stor och professionell partner får vi ytterligare kompetens inom stadsbyggnad och miljö till projektet. Dessutom kan vi tillsammans färdigställa hela området snabbare, vilket är en fördel för alla inblandade parter. Inte minst för de boende i den nya stadsdelen Pedagogen Park, säger Lennart Karlsson, vd Aspelin Ramm Fastigheter.

Byggrätterna motsvarar mellan 300 och 350 nya bostäder av totalt cirka 1000 i Pedagogen Park. De återstående byggrätterna ägs av Mölndals stad och av Aspelin Ramm Fastigheter.

– Som fastighetsägare vill vi vara med och ta ansvar för att den nya stadsdelen långsiktigt fortsätter att utvecklas på ett positivt och hållbart sätt. Kontorsbyggnaden Pedagogen Park är redan färdigställd och fullt uthyrd. Nu tar vi nästa steg i utvecklingen av en modern och attraktiv stadsdel där människor också kan leva och bo. I det arbetet tar vi med oss våra positiva erfarenheter av det framgångsrika bostadsprojektet runt Vallhamra torg i Partille som nu går in i den tredje och sista etappen.

Enligt Lennart Karlsson innebär försäljningen till Skanska också en möjlighet att intensifiera satsningarna på ytterligare kommersiella ytor i Pedagogen Park.

– Förutom bygget av cirka 200 lägenheter planerar vi även att bygga ytterligare mellan 12 000 och 15 000 kvadratmeter kontorsyta och cirka 3000 kvadratmeter avsedda för handel. Just mixen av kontor, handel och boende är vad som idag skapar livskraftiga och hållbara samhällen och miljöer.

Förutom ett intensivt arbete med att färdigställa Vallhamra Torg och den påbörjade projekteringen av bostäder i Pedagogen Park söker Aspelin Ramm aktivt efter nya fastighetsutvecklingsprojekt.

– Det är klart att våra möjligheter att investera i nya projekt ökar efter dagens försäljning. Samtidigt är vi sedan tidigare en solid fastighetsägare som alltid är beredd att investera i attraktiva objekt om möjligheten dyker upp, säger Lennart Karlsson.

Aspelin Ramm Fastigheters rådgivare i samband med affären har varit Cushman & Wakefield och Werks.

För mer information:
Lennart Karlsson, vd Aspelin Ramm Fastigheter. Tel: 0709-72 68 22. E-post: lennart.karlsson@aspelinramm.se

 

Lugnetrondellen i Varberg närmar sig öppning

Vi fick en pratstund med Mats som är byggprojektledare på Aspelin Ramm fastigheter och som är ansvarig för bygget av det nya handelscentrumet Lugnetrondellen i Varberg…

Hej Mats! Hur går arbetet med Varbergs nya handelscentrum Lugnetrondellen? Vad gör ni just nu?
-Just nu är projektet inne i en väldigt rolig fas där man börjar se resultatet av de arbete som vi lagt ner under flera års tid. De är full rulle på plats och vi är ca 50 man som nu håller på att färdigställa de sista. Det är ytskikt både inne och ute, installationerna håller på att göra det sista inför driftsättning och provkörning. Bygget är inne i ett väldigt hektiskt skede nu men än så länge går allt enligt tidplan.

Vem kommer att flytta in först på Lugnetrondellen?
-Först in är båda restaurangerna, Max och Linnea & Basilika som har planerat öppning den 4 oktober. Även Rugstore planerar att öppna i början av oktober. Sen är det Julas tur att slå upp portarna och de görs i mitten av oktober. Vi har inte fått exakt datumbesked av Rugstore och Jula ännu men den officiella invigningen av handelscentrumet är lördagen den 28 oktober.

När kommer Sportshopen och Biltema till Varberg då?
-Sportshopen öppnar om några månader, i början av nästa år är det tänkt och Biltema planerar att öppna i slutet av 2018.

Varför öppnar inte alla samtidigt?
-Det hade såklart varit det absolut roligaste men det är varken helt enkelt eller problemfritt att få alla aktörer att kunna lösa det samtidig. Dessutom hade det blivit totalt trafikkaos om alla öppnade samma dag. Varbergsborna (och övriga också för den delen) får helt enkelt öppningserbjudande från de olika aktörerna lite utspritt. Det tror jag blir bra!

Se mer här! Lugnetrondellen.se

Sportshopen till Lugnetrondellen

Sportshopen öppnar en ny butik på 2700 kvadratmeter i det nybyggda handelscentrumet Lugnetrondellen i Varberg. Lokalen utformas efter Sportshopens önskemål för att passa deras sortiment av sportartiklar. – Det känns väldigt bra att ytterligare ett stort och välkänt varumärke flyttar in i Lugnetrondellen. Nu får vi även en sporthandel i huset vilket passar perfekt ihop med övriga butiker, restauranger och varuhus, säger Kristian Höglind, affärsutvecklare på Aspelin Ramm Fastigheter.

För Sportshopen innebär etableringen i Varberg att företaget fortsätter att expandera på den svenska västkusten, där företaget idag har butiker i Grebbestad, Strömstad, Charlottenberg, Töcksfors, Uddevalla, Lysekil och i Göteborg.

– Vi vill växa i vårt närområde och västkusten är verkligen vår hemmaplan. Varberg är dessutom en expansiv och levande stad med många turister på sommaren som vi vet uppskattar vårt sortiment av sportartiklar, säger Reinert Sörensson, ägare till Sportshopen.

För Sportshopens del var även läget vid den norra infartsleden till Varberg en bidragande orsak till den nya etableringen i Lugnetrondellen.
– Det är enkelt att ta sig hit med bil och det finns gott om parkeringsplatser i direkt anslutning till handelscentrumet vilket är viktigt för våra kunder. Dessutom gillar vi blandningen av butiker i Lugnetrondellen med flera stora och stabila varumärken som hyresgäster.

Handelscentrumet Lugnetrondellen omfattar totalt 24 000 kvadratmeter butiksyta fördelat på ett tiotal butiker på mellan 500 och 7000 kvadratmeter. Sedan tidigare är det klart att Biltema, Jula och Rugstore öppnar varuhus i Lugnetrondellen. Hyresavtal har även tecknats med restaurangkedjorna Max Hamburgare och Linnea & Basilika.
– Just nu finns det cirka 3800 kvadratmeter lokalyta som ännu inte är uthyrd men vi har flera intressenter som vi för samtal med för att hitta lämpliga hyresgäster som kan komplettera det sammanlagda utbudet i Lugnetrondellen.

De första butikerna i det nya handelscentrumet beräknas öppna i början av oktober och den officiella invigningen planeras till i slutet av oktober 2017.

Idag bjuder vi på fri cykelservice

Cykelhuset är på plats på Pedagogen Park den 3 maj, kl 11.00-13.00. Verkstaden står uppställd precis framför sushi-restaurangen. Alla våra cykelburna hyresgäster får en gratis översyn av sin cykel. Cykelhuset ser över växlarna, smörjer alla rörliga delar samt pumpar dina däck! Efter genomgången är det bara att tuta & köra. P.S Glöm inte hjälmen! D.S

Glad Påsk önskar vi alla vi känner!

Påskhälsning

Vi är på utbildning

Hela personalstyrkan är på utbildning/studieresa den 7-8 april. Men vi nås igen på måndag den 10 april. Gäller det akuta fastighetsproblem så ber vi er att kontakta APS på 031-761 00 30. Vi hörs snart igen!

Fler hyresgäster till Lugnetrondellen

I höst öppnar mattkedjan Rugstore sin nya butik i handelscentrumet Lugnetrondellen i Varberg. Totalt 519 kvadratmeter som anpassas och utformas efter den nya hyresgästens önskemål om att kunna exponera mattor på ett modernt och mer lättillgängligt sätt för kunderna. – Jag är väldigt glad för att Rugstore nu flyttar in i huset. Det är en nytänkande butik som passar perfekt tillsammans med de redan klara hyresgästerna i Lugnetrondellen och med de intressenter som vi har en pågående dialog med, säger Kristian Höglind, affärsutvecklare på Aspelin Ramm Fastigheter.
Rugstore är idag ett franchisekoncept som startade när Christian Mehrens såg behovet och möjligheten att visa mattor i en butik på ett nytt och mer lättillgängligt sätt. Inspirationen fick han från de stora matt- och inredningsmässor som han besökte som inköpare, där mattorna visades i ett exponeringssystem med ett slags kassetter som står på golvet.

– Den nya butiken blir väldigt rymlig med högt till tak vilket skapar bra möjligheter för att exponera mattorna på ett modernt sätt som skapar en tydlig överblick för kunderna. Genom att vi har kunnat vara med och påverka utformningen har vi också fått möjlighet att skapa en mattbutik med alla förutsättningar att nå sin fulla potential. Det har varit en viktig faktor när vi valde att etablera oss i Lugnetrondellen.

Förutom möjligheten att utforma lokalen var det ytterligare några faktorer som var avgörande för Rugstores val att etablera sig i det nya handelscentrumet.

– Jag gillar hela konceptet med Lugnetrondellen. Det är en sammanhängande handelsplats som ligger i ett attraktivt område för handel i Varberg. Man tar sig enkelt hit med bil och det finns gott om parkeringsplatser i anslutning till butiken vilket gör det smidigt för kunderna att lasta sina varor. Sedan gillar jag också all grönska och växtlighet som planeras i området och att besökarna kan gå under tak mellan butikerna. Sammantaget bidrar allt detta till en bekväm och behaglig shoppingupplevelse.

Christin Meherens pekar också ut närmiljön och de övriga hyresgästerna som viktiga orsaker till att Rugstore öppnar sin nya butik i Lugnetrondellen.

– Det känns väldigt spännande och motiverande att flytta hit och få visa upp vårt breda mattkoncept med kvalitetsmattor från hela världen. Allt från små och praktiska dörrmattor till stora dekorativa mattor för vardagsrum och matsalar.

Rugstore öppnar i Lugnetrondellen den 1 oktober.

 

Vårt nya handelscentrum drivs av egenproducerad solenergi

Lugnetrondellen i Varberg satsar på egenproducerad solenergi. När handelscentrumet öppnar i höst finns en egen solcellsanläggning på taket som producerar drygt 63 000 kWh per år, vilket motsvarar 15 procent av den totala energiförbrukningen i Lugnetrondellen. – För oss som fastighetsutvecklare är det självklart att satsa på klimatsmarta energilösningar. Det ligger helt i linje med vår ambition att skapa hållbara och livskraftiga fastigheter med effektiv energianvändning och minimal belastning på miljön, säger Kristian Höglind, affärsutvecklare på Aspelin Ramm Fastigheter.   

Solcellsanläggningen består av sammanlagt 192 solpaneler som monteras med 15 graders lutning söderut för att uppnå den högsta verkningsgraden och få ut maximal effekt. Totalt täcker anläggningen en yta av cirka 1000 kvadratmeter och levereras av det lokala energiföretaget Electrotec Energy.

– Varberg är en kustnära stad med många soltimmar som gör det attraktivt att driva anläggningen med solenergi. Förutom att driva ventilation och kylsystem i fastigheten används den egenproducerade elen i de fyra laddningsstationer för elbilar som också byggs i anslutning till handelscentrumet.

Utöver en egen solcellsanläggning görs även andra miljösatsningar och energibesparande åtgärder som gör att Lugnetrondellen tilldelas certifieringen GreenBuilding. Det innebär att energianvändningen är minst 25 procent lägre än kraven som ställs på en nybyggd fastighet.

– Vi bygger även ett eget vattenreningsverk, med olika fördröjande vattenmagasin och filter, som gör att allt regnvatten som lämnar fastigheten och går ut i det kommunala vattensystemet är renare än när det föll från himlen, berättar Kristian Höglind.

Handelscentrumet Lugnetrondellen omfattar totalt 24 000 kvadratmeter butiksyta fördelat på ett tiotal butiker mellan 500 och 7000 kvadratmeter. Sedan tidigare är det klart att Biltema och Jula öppnar varuhus i Lugnetrondellen. Hyresavtal har även tecknats med restaurangkedjorna Max Hamburgare och Linnea & Basilika. Enligt Kristian Höglind pågår det dessutom diskussioner med ett flertal olika intressenter som han räknar med att kunna presentera som nya hyresgäster inom de kommande veckorna.

– Vi för hela tiden samtal med ett antal olika intressenter från exempelvis elektronikbranschen, sport, möbel och heminredning. En bra och bred mix av olika butiker och verksamheter är den allra viktigaste faktorn för att bygga ett attraktivt och framgångsrikt handelscentrum. I takt med att vi tecknar nya hyresavtal ökar intresset från andra aktörer att flytta hit vilket naturligtvis är väldigt roligt.

 

Nu vet ni varför vi är svåra att nå…

Hela kontoret är på utbildning på Vann den 19-20 januari. Därför ber vi er att vid akuta fastighetsproblem kontakta vår samarbetspartner
APS Drift & Underhåll på 031-761 00 30. Vi ses och hörs på måndag den 23/1 kl 08.00 igen!

Vissa julgåvor är extra viktiga!

Varje år drabbas cirka 300 familjer i Sverige av det ofattbara; ett barn får en cancerdiagnos. Barncancerfonden arbetar för att underlätta livet för de här familjerna. Därför valde vi att som julgåva stötta Barncancerfonden så att de kan fortsätta med sitt viktiga och värdefulla arbete.

Asiatiskt tillskott i Lugnetrondellen

Den asiatiska restaurangkedjan Linnea & Basilika öppnar en ny restaurang i handelscentrumet Lugnetrondellen i Varberg. Restaurangen blir 558 kvadratmeter och beräknas öppna under hösten 2017.
-Det känns riktigt bra att redan nu ha tecknat avtal med ytterligare en restaurang i Lugnetrondellen. Linnea & Basilika är en spännande och växande restaurangkedja som blir ett perfekt komplement till Max Hamburgare som redan tecknat avtal om att flytta in i köpcentrumet, säger Kristian Höglind, affärsutvecklare på Aspelin Ramm Fastigheter.  

 Grunden till restaurangkedjan Linnea & Basilika lades för åtta år sedan i Landskrona när restaurang Basilika öppnade och utsågs till årets restaurang i Landskrona. Konceptet med hemlagad mat från Sydostasien av hög kvalitet har sedan dess utvecklats till restaurangkedjan Linnea & Basilika som nu öppnar sin fjärde restaurang, denna gång i det nybyggda handelscentrumet.

– Det känns väldigt spännande att öppna ytterligare en restaurang med asiatisk mat som är hemlagad med färska råvaror från grunden. För oss är Varberg ett naturligt steg i vår planerade expansion norrut längs E6:an mot Norge. Varberg är en attraktiv och växande kuststad som känns helt rätt för oss. Lugnetrondellen ligger dessutom strategiskt placerad vid den norra infarten till staden, i närheten av många företag men också intill flera stora bostadsområden. Så vi räknar med liv och rörelse från det vi öppnar på morgonen till dess vi stänger klockan 21 på kvällen, säger Martin Pham som tillsammans med sin fru Anette Ngo äger och driver Linnea & Basilika.

Restaurangkedjan finns sedan tidigare, förutom i Landskrona, även i Löddeköpinge, Hyllinge och i Ängelholm. Förutom restaurangen i Varberg planerar Linnea & Basilika att öppna ytterligare restauranger i södra Sverige under de kommande åren.
– Vi har ett uppskattat restaurangkoncept som vi vet fungerar. På dagen serverar vi en lunchbuffe och på kvällen beställer gästerna från en à la carte-meny där de även kan ta med sig maten hem. Alla beställningar lagas natutligvis a´la minute. Från våra andra restauranger vet vi att våra gäster är beredda att köra upp till fyra mil för att hämta med sig mat hem från oss. Det känns naturligtvis väldigt bra och visar att vår mat är uppskattad. Vi hoppas och tror att vi kan locka såväl hantverkare som barnfamiljer och pensionärer till den nya restaurangen.

Förutom läget och den stora tillgången till gratis parkeringsplatser, var det möjligheten att själva utforma lokalen som bidrog till valet av Lugnetrondellen som plats för Linnea & Basilikas nya restaurang.

– Här kan vi tillsammans med Aspelin Ramm Fastigheter utforma hela restaurangen från grunden. Det gör att vi kan rita in stora köksytor som gör att personalen kan laga mat i en praktisk och bekväm miljö vilket förhoppningsvis även avspeglar sig i resultatet. I matsalen arbetar vi mycket med varma material och tyger för att skapa mindre rum i rummet och ge våra gäster en känsla av avskildhet och avkoppling. Förutom bra mat och en hög servicenivå är lokalen väldigt viktig för att skapa en positiv och minnesvärd restaurangupplevelse, säger Martin Pham.

Linnea & Basilika i Varberg beräknas öppna under hösten 2017 och innebär ett tiotal nya arbetstillfällen på heltid. Kökspersonalen hämtas i första hand från de andra restaurangerna i kedjan medan serveringspersonal rekryteras lokalt.

 

Vi har Sveriges nöjdaste kontorshyresgäster!

Vi fick högst betyg i årets Fastighetsbarometer Kontor och kan därför titulera oss som hyresvärden med Sveriges nöjdaste kontorshyresgäster. Det är första gången som vi genomför en NKI-undersökning och därför är det extra roligt att vi tar oss direkt till en förstaplats i årets mätning.

– Det är med stor glädje och stolthet som jag och mina medarbetare tar emot det här erkännandet från våra nöjda hyresgäster. Priset är ett utryck för att vår idé om innovativ fastighetsutveckling med människan i centrum är både framgångsrik och uppskattad. Samtidigt är det ett pris som ger oss energi i vårt fortsatta arbete med att ha Sveriges nöjdaste kunder även under kommande år. Den här är en titel som vi inte släpper ifrån oss frivilligt, säger Lennart Karlsson, vd Aspelin Ramm Fastigheter.

Byggstart för Lugnetrondellen

Nu startar bygget av handelscentrumet Lugnetrondellen i Varberg. Totalt omfattar det nya handelscentrumet 24 000 kvadratmeter butiksyta fördelat på ett tiotal butiker mellan 500 och 7000 kvadratmeter och beräknas vara klart till hösten 2017. – Det är redan klart att Biltema bygger ett nytt varuhus i Lugnetrondellen och att Max och Jula etablerar sig här. Under de kommande veckorna räknar jag med att vi kan presentera ytterligare någon eller några nya hyresgäster, säger Kristian Höglind, affärsutvecklare på Aspelin Ramm Fastigheter.

I samband med bygget av Lugnetrondellen förändras även infrastrukturen i Varberg. De närmaste åren ska Västkustbanan grävas ner i en tunnel under Varberg. Tågstationen och Varbergs hamn flyttar norrut och dessutom planeras nya hållplatser för kollektivtrafiken runt Lugnetrondellen.
– De här förändringarna gör det möjligt för staden att växa norrut, närmare Lugnetrondellen. Det innebär ett växande kundunderlag i vårt närområde vilket kommer att gynna verksamheterna i handelscentrumet. Vi bygger även 600 nya parkeringsplatser vilket gör det enkelt och bekvämt att komma hit och handla också för våra besökare som kommer med bil. Samtidigt bygger vi med höga miljöambitioner. Aspelin Ramms del av Lugnetrondellen blir som lägst certifierad GreenBuilding, med 25 procent lägre energianvändning än nybyggnadskraven.

Enligt Kristian Höglind är det den breda mixen av olika butiker och verksamheter som är den allra viktigaste faktorn för att bygga ett attraktivt och framgångsrikt handelscentrum.

– Framgång föder framgång i de här sammanhangen. I takt med att vi tecknar nya hyresavtal ökar intresset från andra aktörer att flytta hit vilket naturligtvis är väldigt roligt. För att bli ett komplett handelscentrum ser vi därför gärna butiker inom exempelvis elektronik, sport, hem och fritid samt kök och vitvaror tillsammans med de redan klara hyresgästerna.

Det första spadtaget för bygget av Lugnetrondellen togs gemensamt av Aspelin Ramms vd Lennart Karlsson och kommunalråden Ann-Charlotte Stenkil och Jana Nilsson från Varbergs kommun.

– Bygget av Lugnetronellen är resultatet av ett positivt och engagerat samarbete mellan flera inblandade parter, där Varbergs kommun spelat en avgörande roll för att en före detta industrifastighet nu får nytt liv och blir ett modernt, mänskligt och levande handelscentrum. Varberg tilldelades nyligen utmärkelsen ”Årets stadskärna 2016” för sitt kreativa och målmedvetna arbete med att bygga framtidens samhälle där människor vill bo, verka i och besöka. Det ligger väl i linje med Aspelin Ramms vision om en innovativ fastighetsutveckling med människan i centrum. Jag ser därför dagens gemensamma spadtag som ett uttryck för att vi tillsammans bygger ett långsiktigt hållbart samhälle och hoppas att vi till kommunen kan bidra med utmärkelsen ”Årets handelscentrum” när Lugnetrondellen står färdigt vid den här tiden nästa år, säger Lennart Karlsson.

 

Nya hyresgäster till Torslanda

Det är begravningsbyrån Fonus och Sveriges största juristbyrå Familjens Jurist samt Sockermajas som väljer att etablera sig i det nybyggda affärsområdet på det före detta flygplatsområdet i Torslanda. – Det attraktiva läget intill den nya bussterminalen och de många bostadsprojekten i närområdet har gjort att intresset för att etablera sig här har ökat markant den senaste tiden. Med två helt nya verksamheter på plats blir handels- och tjänsteutbudet ännu mer komplett vilket även det ökar efterfrågan på lediga lokaler, säger Kristian Höglind, affärsutvecklare på Aspelin Ramm Fastigheter.  

 Aspelin Ramm Fastigheter äger tre fastigheter inom det före detta flygplatsområdet; Terminal 1, Terminal 3 och Torslanda Hangar. Sammanlagt utgör byggnaderna 7300 kvadratmeter avsedda för handel, kontor och service. Den totala markytan uppgår till cirka 30 000 kvadratmeter.

– Nu börjar vi se resultatet av den utveckling av Amhult som vi förväntade oss när vi investerade i det här området för över tio år sedan. Ett Amhult som växer och utvecklas till en attraktiv och modern stadsdel, med en bra blandning av bostäder och lokal service i den här delen av Göteborg, säger Kristian Höglind.

Fonus och Familjens jurist hyr 122 kvadratmeter i den nybyggda fastigheten Terminal 3. Kontoret blir deras andra kontor på Hisingen och förmodligen ett av de finaste i hela Sverige, enligt distriktschefen Joachim Knudsen.

– Vi vill vara där våra kunder finns och Torslanda är ett av de mest expansiva lägena i hela Göteborg. Nu får vi ett helt nytt kontor som är helt och hållet anpassat för att på bästa sätt kunna möta våra kunders behov. Dessutom gör läget att det är enkelt och bekvämt att besöka oss vare sig man promenerar, åker kollektivt eller kommer hit med bil.

Sockermajas är ett litet personligt och lokalt bageri som säljer bröd, tårtor och andra bakverk. Sockermaja själv heter Malin Johansson och bestämde sig nyligen för att satsa på sin egen verksamhet efter mer än 20 år som anställd i restaurangbranschen. Hon hyr 85 kvadratmeter i byggnaden Torslanda Hangar och blir granne med bland annat Byggmax och Länsförsäkringar.

– Att nu ta steget och utveckla Sockermajas från en hobbyverksamhet till något större har alltid varit en dröm för mig. Nu får jag chansen att göra det jag älskar mest av allt. Förutom att jag själv bor här i Torslanda är många av mina befintliga kunder härifrån. Men viktigast i valet av lokal var nog ändå läget och att det är lätt att stanna till. För min del var det även viktigt med vilka andra butiker som redan fanns på plats, som till exempel Floristmästarna. Ju mer det växer desto mer levande blir det och vi kan tillsammans locka gemensamma kunder hit till Amhult.

Jula flyttar in i Lugnetrondellen

Jula har tecknat avtal om att etablera sig i det nybyggda handelscentrumet Lugnetrondellen i Varberg. Avtalet omfattar 3200 kvadratmeter och det nya varuhuset beräknas stå klart i oktober 2017. – Jula är en av landets allra största aktörer för hemmafixare med en aktiv livsstil. Att de väljer att etablera ett varuhus i Lugnetrondellen är naturligtvis väldigt roligt och mycket betydelsefullt för handelscentrumets fortsatta utveckling. En bra mix av olika verksamheter är det som skapar en attraktiv handelsplats, säger Kristian Höglind, affärsutvecklare på Aspelin Ramm Fastigheter.
Sedan tidigare är det klart att Biltema och Max öppnar i Lugnetrondellen, och med Jula som ny hyresgäst läggs ytterligare en pusselbit i bygget av en komplett handelsplats.

– Med tre så stora och väletablerade aktörer från olika branscher redan på plats blir det naturligtvis ännu mer attraktivt för andra aktörer att söka sig hit. Vi för hela tiden samtal med ett antal olika intressenter från exempelvis elektronikbranschen, sport, möbel och heminredning, säger Kristian Höglind.

Totalt omfattar Lugnetrondellen 24 000 kvadratmeter butiksyta fördelat på ett tiotal butiker mellan 500 och 7000 kvadratmeter och beräknas vara klart till hösten 2017. I samband med bygget av Lugnetrondellen förändras även infrastrukturen i Varberg. De närmaste åren ska Västkustbanan grävas ner i en tunnel under Varberg. Tågstationen och Varbergs hamn flyttar norrut och dessutom planeras nya hållplatser för kollektivtrafiken runt Lugnetrondellen.

– De här förändringarna gör det möjligt för staden att växa norrut, närmare Lugnetrondellen. Det innebär ett växande kundunderlag i vårt närområde vilket kommer att gynna verksamheterna i köpcentrumet. Vi bygger även 600 nya parkeringsplatser vilket gör det enkelt och bekvämt att komma hit och handla också för våra besökare som kommer med bil. Samtidigt bygger vi med höga miljöambitioner. Aspelin Ramms del av Lugnetrondellen blir som lägst certifierad GreenBuilding, med 25 procent lägre energianvändning än nybyggnadskraven, men vi utreder även ytterligare energibesparande lösningar, säger Kristian Höglind.

Max Hamburgerrestaurang öppnar i Lugnetrondellen

Den svenska familjeägda hamburgerkedjan Max öppnar en ny restaurang i handelscentrumet Lugnetrondellen i Varberg. Restaurangen, som har ritats av Gert Wingårdh, blir cirka 500 kvadratmeter stor och beräknas öppna under hösten 2017. – Det är väldigt roligt att just Max väljer att etablera sig i Lugnetrondellen. Det är en av de ledande och snabbast växande snabbmatsrestaurangerna i landet med över 100 restauranger från Ystad till Haparanda, säger Kristian Höglind, affärsutvecklare på Aspelin Ramm Fastigheter.  

Max hade länge letat efter en lämplig lokal för en etablering i Varberg och när det stod klart att Lugnetrondellen skulle byggas var det ett enkelt val enligt Tony Jakobsson som är bygg- och fastighetschef på Max. – Det känns verkligen roligt att äntligen ha gjort klart för att öppna upp en Maxrestaurang även i Varberg. Lugnetrondellen är en naturlig handelsplats och en knutpunkt för trafiken till och från Varberg. Just trafikflöden samt närhet till handel, arbetsplatser och bostäder är avgörande faktorer för oss när vi beslutar om att etablera nya restauranger. Den nya restaurangen i Varberg byggs med ett helt nytt restaurangkoncept som tagits fram i samarbete med arkitekten Gert Wingårdh och som lanserades i maj i år. Konceptet innebär en mer påkostad inredning i naturliga material som trä och läder och som ska höja nivån på restaurangupplevelsen.

– Det nya restaurangkonceptet återspeglar vår höga ambitionsnivå när det gäller både mat och miljö. För gästerna är det en helt ny upplevelse, med smidigare flöde och mer välkomnande tilltal, säger Tony Jakobsson.

Förutom de 105 restaurangerna i Sverige driver Max ett 10-tal restauranger i Norge, Danmark, Abu Dhabi och Dubai och man planerar för att öppna ytterligare 50 nya restauranger i Sverige under de kommande åren. Totalt omfattar Lugnetrondellen 24 000 kvadratmeter butiksyta fördelat på ett tiotal butiker mellan 500 och 7000 kvadratmeter och beräknas vara klart till hösten 2017. Förutom Max är det sedan tidigare klart att Biltema bygger ett 7000 kvadratmeter stort varuhus i det nya handelscentrumet.

– Det känns riktigt bra att vi tidigt har gjort klart med en spännande restaurang i Lugnetrondellen. Det är en väldigt viktig del för att utveckla ett framgångsrikt handelscentrum, med en bra och bred mix av olika butiker och verksamheter inom exempelvis elektronik, hem och fritid samt kök och vitvaror. Intresset för att etablera sig här är stort och vi räknar med att teckna avtal om ytterligare 4000 kvadratmeter, med olika butiker från olika branscher, inom den närmaste månaden, säger Kristian Höglind.
I samband med bygget av Lugnetrondellen förändras även infrastrukturen i Varberg. De närmaste åren ska Västkustbanan grävas ner i en tunnel under Varberg. Tågstationen och Varbergs hamn flyttar norrut och dessutom planeras nya hållplatser för kollektivtrafiken runt Lugnetrondellen.

– De här förändringarna gör det möjligt för staden att växa norrut, närmare Lugnetrondellen. Det innebär ett växande kundunderlag i vårt närområde vilket kommer att gynna verksamheterna i köpcentrumet. Vi bygger även 600 nya parkeringsplatser vilket gör det enkelt och bekvämt att komma hit och handla också för våra besökare som kommer med bil. Samtidigt bygger vi med höga miljöambitioner. Aspelin Ramms del av Lugnetrondellen blir som lägst certifierad GreenBuilding, med 25 procent lägre energianvändning än nybyggnadskraven, men vi utreder även ytterligare energibesparande lösningar, säger Kristian Höglind.

Vi fick en försmak av sommaren

Även i år sken solen på oss när vi tillsammans med våra hyresgäster på Pedagogen Park fick lyssna till elevernas fina sommarsånger. Vi samlades i trappan på Prästgårdsgatan och Växthusets skolas elever bjöd på ett urval  av avslutningssånger. Kaffe och kanelbulle till hyresgästerna och efter konserten blev det svalkande glass till barnen. Vi får möjlighet att se och hälsa på alla i huset och barnen får öva inför den stundande avslutningen. En härlig tradition som vi ska hålla vid liv.

Vill du bli vår nya medarbetare?

Vår duktiga drifttekniker Magnus har valt att anta nya utmaningar på en annan arbetsplats. Därför söker vi nu efter en ny drifttekniker som vill arbeta tillsammans med oss.

Vi tror att du har utbildning inom el, styr- och reglerteknik eller inom annan installationsteknik.
Du har god datorvana och erfarenhet av fastighetsdrift eller liknande arbetsuppgifter.

Du är serviceinriktad och har alltid kunden i fokus. Du är självständig, engagerad och ansvarstagande.
Det är viktigt att du är en öppen, flexibel, prestigelös och positiv person med ordning och reda och som aldrig är rädd att rycka in där det behövs.
Du har B-körkort.

För oss är det viktigt att hitta en person med rätt inställning och som passar in i vårt team.

Tjänsten är ledig från augusti 2016.

Välkommen att kontakta Roger om du har frågor om tjänsten eller om du vill skicka in en ansökan!
Roger Larsson, fastighetschef,  Aspelin Ramm Fastigheter
Tel: 0733-66 08 85
roger.larsson@aspelinramm.se

 

Samarbete med Nyréns arkitektkontor

Nu är vi klara med vår bedömning av de tre arkitektförslagen för stadsdelen Pedagogen Park. Beslutet blev att gå vidare och fortsätta samarbetet med Nyréns arkitektkontor. Vi kommer nu att arbeta fram en strukturplan som kommer att vara ett underlag för planprogrammet. I vårt fortsatta arbete kommer vi att försöka beakta de synpunkter som kommit in under utställningen som pågick 15 februari till och med 2 mars 2016 i foajén på Pedagogen Park.

Nästa steg blir att ta fram ett planprogram för stadsdelen. Här kommer vi att redovisa hur området föreslås att förändras, vad vi planerar att bygga, hur infrastrukturen i området ska fungera med mera.  När planprogrammet är ute på samråd får du tycka till och påverka genom att lämna dina synpunkter på planprogrammet. Slutligen kommer kommunfullmäktige att godkänna planprogrammet, som är ett underlag till detaljplanearbetet.

Se Nyréns Arkitektkontors visionsförslag

skissbildpedagogenpark10001-1024x577

Dagligvaruhandel i Kungsbacka

MatNu har Aspelin Ramm Fastigheter tecknat ett hyresavtal med Bergendahls om 5200 kvadratmeter för dagligvaruhandel på tomten intill Hederondellen i norra Kungsbacka. – För oss har det varit viktigt att hitta en aktör som tillför något nytt till området och som ökar utbudet och valfriheten ytterligare för människorna som bor här i Kungsbacka. Nu kan vi på allvar påbörja arbetet med att hitta andra lämpliga hyresgäster som bidrar till en attraktiv mix av verksamheter som gör att hela området kan utvecklas vidare, säger Lennart Karlsson, vd för Aspelin Ramm Fastigheter.  

Fastigheten Hede 4:15 om 17 000 kvadratmeter tomtyta förvärvades av Aspelin Ramm Fastigheter 2007 tillsammans med den lokala fastighetsutvecklaren Peter Adamsson i det delägda dotterbolaget Arjpa. Den fastställda detaljplanen medger en byggnad på 7500 kvadratmeter för handels- och serviceverksamhet.

– Kungsbacka är en välmående och växande kommun. Den här satsningen ligger väl i linje med hur Kungsbacka kan fortsätta att växa. Kungsbacka kommun och området här är så pass attraktivt att vi inte haft bråttom med att hitta nya hyresgäster till vår fastighet i Hede. För oss är det viktigare att vi hittar rätt aktörer som kan bidra till att utveckla området och kommunen ytterligare, säger Lennart Karlsson.

Bergendahls etablering är ett första steg i kedjans offensiv för att öka konkurrensen om matkunderna i Stor-Göteborg och kommer att följas av fler, till glädje för alla medvetna kunder som är sugna på färskvaror till stormarknadspriser.

– Det är dags för oss att öka konkurrensen om matkunderna i Stor-Göteborg och det känns oerhört bra att få göra det söderifrån med en ny fin butik i Kungsbacka! Vi vet att göteborgarna uppskattar god mat och räknar med att vårt starka kunderbjudande kommer att få ett bra mottagande, säger Johan Johnsson, VD för Bergendahls Food.

Den nya butiken kommer att ha en tydlig färskvaruprofil med ett brett sortiment av svenskt butiksstyckat kött, bemannad disk för färsk fisk och skaldjur, manuell delikatessdisk, en stor avdelning för frukt och grönsaker samt ett eget bageri med bagare som bakar bröd och bakverk från grunden. Butiken kommer redan från start att vara Svanen-märkt och med en KRAV-märkt kötthantering. Etableringen skapar inledningsvis ett 60-tal nya arbetstillfällen.

Utställning av förslagen om den nya stadsdelen

Det spirar och gror, är levande och inbjudande. Här finns goda förutsättningar för att ses och mötas, för såväl företag som boende. Gemenskapen är tydlig på alla sätt och vis och en stor anledning till att man vill vara just här. Här trivs både gammal och ung, tillsammans. Gränser suddas ut. Här finns även skolor och kommunal service. Stadsdelen Pedagogen Park i Mölndal är en blandstad, det märks. Att det är ett gammalt lärosäte känns inspirerande, en bra utgångspunkt till den växande stadsdelen Pedagogen Park. Den framtida stadsdelen där det oväntade händer…

Utvecklingen av stadsdelen Pedagogen Park är ett samarbete mellan Aspelin Ramm Fastigheter och Mölndals stad.

Parallella uppdrag
Just nu pågår en process med parallella uppdrag där vi bjudit in tre olika arkitektkontor att skissa på gestaltning och utformning av den nya stadsdelen. Dessa kommer att ligga till grund för utformningen av den nya stadsdelen. Parallella uppdrag är en metod att ta fram alternativa förslag till utförande av ett byggnadsprojekt. Flera arkitekter arbetar då parallellt med olika förslag till utformning. De förslag som tas fram kan sedan ligga till grund för vidareutveckling i form av projektering, upphandling och byggande.

Utställningen är öppen fram till den 2 mars
Vi kommer att ställa ut förslagen i entrén på Pedagogen Park på Frölundagatan 118 i Mölndal. Utställningen kan du besöka f o m den 15/2 t o m den 2/3 2016. Utställningen är öppen (men obemannad) vardagar kl. 08.00-16.30.

Informations- och dialogträff 24/2 kl. 18.00
Vill du vet mer och kanske ställa frågor eller komma med förslag så är du välkommen till vår andra informations- och dialogträff som äger rum den 24/2 kl 18.00. Platsen är eventhallen på Pedagogen Park på Frölundagatan 118 i Mölndal. Vi bjuder på dryck och tilltugg. Hoppas att vi ses!

Nu utvecklar vi ett nytt handelscentrum i Varberg

Nu är det klart att Varberg får ett helt nytt centrum för volymhandel. Lugnetrondellen blir namnet det nya köpcentrumet som ska byggas på Värnamovägen 6, ett par kilometer norr om centrala Varberg. – Varberg är en expansiv och växande region med en traditionellt stark handel i innerstaden. När vi nu utvecklar det nya köpcentrumet vill vi komplettera dagens handelsutbud i Varberg med en modern och strukturerad volymhandel en bit ifrån stadskärnan. Ungefär på samma sätt som när vi utvecklade köpcentrumet 421 i Sisjön utanför Göteborg, säger Lennart Karlsson, vd på Aspelin Ramm Fastigheter.

Totalt omfattar Lugnetrondellen 24 000 kvadratmeter butiksyta fördelat på ett tiotal butiker mellan 500 och 7000 kvadratmeter och beräknas vara klart under 2017.

– Vi planerar för en bra och bred blandning av olika butiker som vi samlar på ett nytt, modernt och lättillgängligt sätt. Framförallt är det volymhandel inom exempelvis elektronik, hem och fritid samt byggvaruhandel. Dessutom ser vi gärna att någon spännande restaurangverksamhet etablerar sig här.

I samband med bygget av Lugnetrondellen förändras även infrastrukturen i Varberg. De närmaste åren ska Västkustbanan grävas ner i en tunnel under Varberg. Tågstationen och Varbergs hamn flyttar norrut och dessutom planeras nya hållplatser för kollektivtrafiken runt Lugnetrondellen.

– De här förändringarna gör det möjligt för staden att växa norrut, närmare Lugnetrondellen. Det innebär ett växande kundunderlag i vårt närområde vilket kommer att gynna verksamheterna i köpcentrumet. Vi bygger även 600 nya parkeringsplatser vilket gör det enkelt och bekvämt att komma hit och handla också för våra besökare som kommer med bil. Samtidigt bygger vi med höga miljöambitioner. Aspelin Ramms del av Lugnetrondellen blir som lägst certifierad GreenBuilding, med 25 procent lägre energianvändning än nybyggnadskraven, men vi utreder även ytterligare energibesparande lösningar, säger Lennart Karlsson.

Det är redan klart att Biltema ska etablera sig i det nya köpcentrumet. De tecknar avtal om att förvärva 7000 kvadratmeter och påbörjar redan i år bygget av sitt nya varuhus.

– Vi har länge velat öppna fler varuhus längs Västkusten och då är naturligtvis Varberg en av de mest intressanta orterna för oss. Lugnetrondellen har ett attraktivt läge intill en av de största infartslederna till staden vilket innebär bra möjligheter till exponering och ett stort flöde av människor som passerar fastigheten varje dag. Vårt väletablerade koncept, vårt breda sortiment och vår attraktiva prisbild vet vi är efterfrågad här i Varberg, säger Anders Selfors, etableringsansvarig på Biltema.

Biltema har under de senaste åren expanderat kraftigt och har idag 126 butiker i Norden och omsätter 10 miljarder kronor. I Sverige finns idag 41 butiker men Biltema räknar med att öppna ett 20-tal butiker till under den kommande femårsperioden. 

– Det innebär 1100 nya arbetstillfällen på olika platser runt om i landet. I samtliga nya butiker bygger vi självklart även caféer som har blivit ett uppskattat och populärt inslag för våra besökare. Där finns det möjlighet att fika och äta korv eller glass till ett pris som matchar den låga prisbilden vi har inne i butikerna.

Vi välkomnar vår nya projektledare!

Kajsa Hedlund började hos oss den 7 januari. Kajsa är vår nya projektledare på byggsidan och hennes huvudsakliga uppgift är att arbeta med våra bostadsprojekt. Vårt bygg-team är nu starkare än någonsin och vi hälsar Kajsa välkommen, men först ställer vi några frågor…

Hej Kajsa. Varmt välkommen till Aspelin Ramm Fastigheter!

-Tack!

Hur känns det så här första dagen?

-Första dagen känns bra. Kul att komma igång!!

Vad gjorde du innan vi anställde dig?

-Jag har arbetat i Byggbranschen i över 16 år, åtta som entreprenör och åtta som beställare. Mina åtta år som beställare har jag varit på Riksbyggen som projektledare.

Vad tycker du ska bli speciellt spännande här på Aspelin Ramm Fastigheter?

-Jag tycker det ska bli jättespännande att jobba i en mindre organisation med kortare beslutsvägar och att få koncentrera mig på nyproduktion av bostäder.

Vad gör du helst en ledig dag?

-En ledig dag tillbringar jag helst med familjen i eller på havet.

Återigen. Varmt välkommen till oss Kajsa!

Läs om våra planer med Sisjön

Läs artikeln i Lokalnytt om vårt samarbete med Alaska Fastigheter och vad vi har framför oss i utvecklingen av Sisjön.

Läs hela artikeln här:
https://www.lokalnytt.se/artiklar/511/aspelin-ramm-samarbetar-med-alaska-i-sisjon

 

Tre ariktektkontor börjar nu skissa på området

Tre arkitektkontor har fått i uppdrag att skissa fram ca 800-1000 bostäder, kontor och service.

Vi på Aspelin Ramm Fastigheter och Mölndals stad äger ungefär hälften var av marken i området kring Pedagogen Park.
Nu har vi valt ut tre arkitektkontor som parallellt skall få gestalta området. Totalt anmälde 18 stycken kontor in
sitt intresse för att få rita/skissa på området.

De tre arktitektbyråerna är Nyréns arkitektkontorErséus arkitekter AB och Becht samt Adept och Mandaworks

I början av februari ska arkitekterna vara klara med ett första förslag och i slutet av februari kommer närboende och andra intresserade att bjudas in till ett andra dialogmöte.

För oss är det viktigt att folk får tycka till om förslagen innan vi går vidare.

Läs gärna mer på Stadsdelen Pedagogen Parks webbplats om du vill veta mer om planerna.

 

Två stora globala företag flyttar in på Pedagogen Park

Två stora globala företag blir nya hyresgäster i Pedagogen Park i Mölndal. Det är det tekniska industrikonglomeratet Honeywell och industrimineralföretaget Sibelco, som tecknat avtal om att flytta in i fastigheten. De båda hyresavtalen omfattar tillsammans cirka 1250 kvadratmeter. – Det är roligt att två så stora företag flyttar in i huset. Det ger ytterligare en dimension i den mix av hyresgäster som tillsammans gör Pedagogen Park till en dynamisk och spännande mötesplats för olika branscher som ger varandra idéer och inspiration och förhoppningsvis även nya affärer, säger Kristian Höglind, affärsutvecklare på Aspelin Ramm Fastigheter.

Med de nya hyresavtalen på plats återstår knappt 1000 kvadratmeter att hyra ut i Pedagogen Park. Detta innebär att Aspelin Ramm Fastigheter nu intensifierar arbetet med den fortsatta utvecklingen av området.

– Det stora intresset gör att vi planerar att bygga ytterligare mellan 8000 och 10000 kvadratmeter för kommersiell verksamhet. Samtidigt pågår arbetet med att utforma det vi kallar för stadsdelen Pedagogen Park i samarbete med Mölndals Stad. Uppåt 800 nya bostäder med olika upplåtelseformer som gör att visionen om en modern och hållbar blandstad blir komplett. Helt enkelt en plats där människor kan leva, arbeta, trivas och må bra.

Honeywell är verksamma över hela världen inom en mängd olika områden. Kärnverksamheten är dock fokuserad på tekniska helhetslösningar för övervakning, säkerhet och kontroll, bland annat inom flygindustrin, processindustrin och inom automation. De hyr 500 kvadratmeter och flyttar in delar av den nordiska verksamheten i Pedagogen Park i februari 2016. Bernt Gustavsson, vd Honeywell AB, ser fram emot flytten och konstaterar att de nu får ökad funktion och bättre miljö till en lägre kostnad.

– Vi har nyligen genomfört en ganska omfattande omorganisation. Det var därför självklart att även skaffa effektiva och optimalt anpassade lokaler. Just den möjligheten att bygga ett kontor utifrån ett tomt skal var en viktig orsak till valet av Pedagogen Park. Dessutom gillar vi området med närhet till både trafik och trafikleder och att det blir en trevlig miljö för såväl medarbetare som kunder. Förhoppningsvis innebär flytten också en nystart som frigör kreativitet och energi hos alla oss som jobbar här och att det hjälper oss att fortsätta utvecklas.

Sibelco är en global leverantör av industrimineral till förädlingsindustrin, som sedan bland annat framställer metaller, glas och keramik. Företaget arbetar i råvaruledet och driver en mängd gruvor på olika platser i världen och har även egna anläggningar för att processa det som utvinns ur fyndigheterna. Den 1 mars 2016 flyttar det nordiska huvudkontoret in i 746 kvadratmeter stora lokaler i Pedagogen Park.

– Vi behövde större lokaler och har letat efter lämpliga alternativ under en tid. Vi har haft en ganska lång lista med önskemål och Pedagogen Park var helt enkelt det alternativ som uppfyllde de flesta av de önskemålen. Särskilt viktigt var närheten till de stora trafiklederna. Eftersom vi reser en hel del i Europa var det viktigt att snabbt och enkelt kunna ta sig till och från Landvetter flygplats. Men även andra faktorer, som den goda tillgången på parkeringsplatser och möjligheten att sätta sin egen prägel på kontoret, bidrog till valet av Pedagogen Park. Men till sist var det nog ändå den väldigt påtagliga och positiva nybyggarkänslan som vi mötte här som avgjorde valet för oss, säger Martin Leman, vd Sibelco Nordic AB.

För mer information:

Kristian Höglind, affärsutvecklare Aspelin Ramm Fastigheter. Tel: 0709-83 91 08. E-post: kristian.hoglind@aspelinramm.se
Bernt Gustavsson, vd Honeywell AB. Tel: 0702-85 96 50. E-post: bernt.gustavsson@honeywell.com
Martin Leman, vd Sibelco Nordic AB. Tel: 0703-10 31 10. E-post: martin.leman@sibelco.com

www.pedagogenpark.se
www.aspelinramm.se

Aspelin-Ramm Fastigheter AB bildades 1998 och ägs av norska Aspelin-Ramm Gruppen AS. Bolaget äger och utvecklar fastighetsprojekt i de mest spännande och expansiva delarna av Göteborg som Norra Älvstranden, Amhult/Torslanda, Högsbo och Mölndal. Under hösten 2011 påbörjades omvandlingen av Vallhamra torg till en helt ny och trygg stadsmiljö med bostäder, butiker och lokal service – mitt i Sävedalen – i Partille kommun utanför Göteborg. Projektet är ett av de första i sitt slag i regionen som tar ett helhetsgrepp på ett omodernt förortstorg och anpassar det till en ny tid som ställer helt andra krav på öppenhet och tillgänglighet.

Bilaga i dagens GP om stadsutvecklingsprojekten i Mölndal

Bilaga i GP 151123….Här kan du läsa om de projekten som Aspelin Ramm Fastigheter är med och utvecklar i Mölndal.

Mölndals Stad Bilag

Säljstart av 79 nya bostäder på Nya Vallhamra torg

Just nu är vi mitt upp i planeringen av den andra delen av etapp 2. Den vi kallar 2:2 – 79 nya bostäder på Nya Vallhamra torg.

I den föregående etappen har försäljningen gått lysande och nu planerar vi vidare för 79 nya fina lägenheter där alla har minst en balkong eller uteplats.
Säljstarten äger rum söndagen den 15 november på Svensk Fastighetsförmedlings kontor på Göteborgsvägen 75 i Sävedalen. Vi visar bl a den nya uppdaterade modellen över området, visar nya 3d-bilder, delar ut nytt broschyrmaterial och finns på plats för frågvisa, nyfikna och köpsugna bostadsrättsspekulanter.  Självklart fikar vi tillsammans också.

Redan nu är det närmare 130 stycken som anmält sig och vill komma till säljstarten och fler anmälningar kommer det att bli…

vallhamra_g%c3%a5rd_20151023_1000

En gammal djurhudsindustribyggnad lämnar plats åt en ny handelsplats!

Just nu är rivningen av Kontrollhudars gamla lokaler på Värnamovägen 6 i Varberg i full gång. Kontrollhudar har åtta anställda som arbetar med behandling av hudar och skinn som sedan säljs vidare. Företaget har verkat i Varberg sedan 40-talet och nu har man flyttat verksamheten till Falkenberg.

Ny modern handelsplats
Vi är precis i början av utvecklingen av det som skall bli en ny modern handelsplats i Varberg. En ca 20 000 kvm stor handelsplats med utrymme för ca 15 aktörer inom volymhandel, exempelvis bygg- och vitvaror och liknande. Drygt 5000 kvm av de totalt 20 000 kvm är avsedda för Biltema som också kommer att etablera sig på området.

Vår passion för omvandling
Det som vi ofta talar om – att vi har en förkärlek för förvandlingar – är nu äntligen i full gång. Precis som när vi utvecklade köpcenter 421. En nedlagd galonfabrik förvandlade vi till en attraktiv och populär handelsplats med Nordens ledande butikskedjor representerade. Nu tar vi oss an en djurhudsbehandlingsfabrik och ska omvandla detta till en blomstrande handelsplats.

Både handelsplatsen och Biltema planeras stå klart under våren 2017.
Varberg rivning

Nya hyresgäster till Pedagogen Park

Två nya företag flyttar in i Pedagogen Park. Det är det börsnoterade IT-företaget Xtranet, som tillsammans med beräknings- och simuleringsbolaget VETEC, valt att etablera sig i Pedagogen Park. – Nu när huset nästan är fullt kan vi konstatera att vår vision om Pedagogen Park som en attraktiv mötesplats har blivit verklighet. Vi skapar regelbundet arrangemang med olika teman där våra hyresgäster kan mötas och samverka med varandra. Det ger energi och inspiration och skapar nya affärer, säger Kristian Höglind, affärsutvecklare på Aspelin Ramm Fastigheter.

Xtranet är en totalentreprenör för utbyggnad av fiberoptiska nätverk och implementering av mobila kommunikationslösningar i inomhusmiljöer. De hyr 220 kvadratmeter och flyttar in i Pedagogen Park strax före årsskiftet.

– Vi växer och behövde större och mer flexibla lokaler där vi kan fortsätta att expandera vår verksamhet. Det som gjorde att valet föll på Pedagogen Park var framför allt läget här i väster. Men vi gillar även lokalens utformning och den lite moderna industrikänslan, luftigt och högt till tak med synliga installationer. Dessutom är allt nytt och fräscht med hög standard vilket bidrar till trivseln och arbetsglädjen. Det blir som en nystart för oss 2016, och alla medarbetare ser verkligen fram emot att flytta in så snart som möjligt, säger Tom Truedson, regionchef för Xtranet.

VETEC arbetar med beräkning och simulering i datormiljö och flyttar in i 290 kvadratmeter stora lokaler i februari 2016. Just nu byggs och anpassas lokalerna för att fungera som en hybrid av ett aktivitetsbaserat kontor och ett traditionellt kontor. Medarbetarna kan sitta i de grupper eller miljöer som de för tillfället arbetar i.Att jobba aktivitetsbaserat känns spännande och bidrar förhoppningsvis till ökad trivsel, kreativitet och kunskapsöverföring och i slutändan till ett bättre resultat för våra kunder. Närheten till Änggårdsbergen med fina motionsspår är väldigt positivt för oss. Även att det finns ett gym och en sporthall i huset. Dessutom gillar vi närheten till Söderleden och E6 som gör att vi snabbt och enkelt kan nå våra kunder. Eftersom en av våra gruppchefer är rullstolsburen var det ett absolut krav att de nya lokalerna med toaletter och duschar var anpassade för personer med nedsatt rörelseförmåga, berättar Anders Tengvall, vice vd på VETEC.

Samtidigt som Pedagogen Park fylls med hyresgäster påbörjar Aspelin Ramm Fastigheter tillsammans med Mölndals stad nu utvecklingen av bostäder i området. Totalt planeras för cirka 800 bostäder i det som ska bli stadsdelen Pedagogen Park.

– Nu tar vi nästa steg i utvecklingen av Pedagogen Park mot en modern blandstad med arbetsplatser, bostäder och lokal service. En levande stadsdel där människor kan bo, arbeta och trivas tillsammans. Vi har redan bjudit in till öppna informationsträffar där vi fångat upp idéer och synpunkter på hur området kan utvecklas. Det är ju ändå de som ska bo och arbeta här som vet hur de vill att deras vardag och verklighet ska se ut för att fungera på bästa sätt, säger Kristian Höglind på Aspelin Ramm Fastigheter.

Vi ska skapa en ny, levande stadsdel i Mölndal

Tillsammans med Mölndals  stad samarbetar vi för att skapa en spännande blandstad från morgon till kväll och för alla åldrar.

Pedagogen Park – en gång läroplats för lärare. Idag en kreativ plats där många företagare och verksamheter samlas och möts i en inspirerande miljö. Nu är det dags för nästa steg, nämligen att utveckla en spännande stadsdel och blandstad som sjuder av liv. Förutom verksamheter, företag och skolor planerar vi att bygga cirka 800 nya lägenheter. Ambitionen är att bygga bostäder i olika upplåtelseform: bostadsrätter, hyresrätter och eget ägande. Här ska finnas service i olika former: kommunal service, handel och ännu bättre kommunikationer. Vi värnar om att ta vara på grönområden och det strategiska läget med närheten till både Mölndals innerstad och centrala delar av Göteborg. Här vill vi också skapa liv mellan husen för alla i alla åldrar. Helt enkelt en stadsdel där alla växer och mår bra.

På webbplatsen stadsdelenpedagogenpark.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du följa utvecklingen och vårt projekt. Vi är än så länge i ett tidigt skede men här kommer vi kontinuerligt att berätta vad vi gör och du kommer på sikt att kunna anmäla dig till vårt nyhetsbrev.

Vi växer och behöver förstärka vårt projekt-team!

På Aspelin Ramm Fastigheter har vi många spännande projekt framför oss. Vi växer och behöver förstärka vårt projekt-team. Därför söker vi nu en byggprojektledare med ansvar för våra projekt på bostadssidan. Som projektledare hos oss har man helhetsansvar för projekten från början till slut och då kan t ex. följande arbetsuppgifter ingå:

 • Organisera resurser och planera aktiviteter mm
 • Framtagning av förfrågningsunderlag, samordning av underkonsulter, projekteringsmöten mm
 • Professionell dialog och hantering av våra kunder, leverantörer och samarbetspartners
 • Upphandling av entreprenörer
 • Uppföljning och rapportering av ekonomi, tider och teknik

Personen vi söker:
Vi söker dig som är positiv, social, driven och organiserad. Du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift. Du har både en strategisk och problemlösande förmåga. Körkort för personbil är ett krav.

Din bakgrund:
Du ska ha minst tre års erfarenhet från en ledande position inom byggproduktion.
Du har någon typ av eftergymnasial relevant utbildning eller högskola. Högskola är inget krav men vi kommer att lägga stor vikt på dina personliga egenskaper.

I den här rekryteringen samarbetar vi med CFK Konsult AB. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Fredrik Kjelstrup på CFK Konsult på tel. 0722-47 74 74.

Arbetstider och omfattning
Tillsvidare
Heltid
Ersättning
Fast lön

Ansökan skickas till
fk@cfkkonsult.se

 

Vi kan inte bara sitta och se på när flyktingbarn far illa och lever i misär…

Därför väljer vi att skänka pengar till Rädda Barnens Katastroffond.
På så sätt gör vi det möjligt för Rädda Barnen att stödja barnen som befinner sig i krig och katastrof.
Ingen kan hjälpa alla men alla kan hjälpa någon.

http://www.raddabarnen.se/stod-oss/katastroffonden/

Aspelin Ramm Fastigheter och Alaska Fastigheter samarbetar i Sisjön

Alaska Fastigheter och Aspelin Ramm Fastigheter har inlett ett samarbete runt den fortsatta fastighetsutvecklingen i Sisjön. I ett första skede utvecklar bolagen gemensamt en kontors- och handelsfastighet om cirka 40 000 kvadratmeter vid den norra infarten till Sisjön, alldeles intill Söderleden. – Det här innebär att vi nu har utökat vår finansiella styrka och uthållighet vilket gör att vi direkt kan starta projektet och vidareutveckla konceptet.  Parallellt med det påbörjas arbetet med att hitta lämpliga och intresserade hyresgäster som kan bidra till att utveckla Sisjön till en attraktiv och levande handels- och mötesplats, säger Nils Rydh, vice vd på Alaska Fastigheter.

Sedan tidigare är det klart att Bauhaus och Biltema etablerar sig i Sisjön, alldeles intill den fastighet som Alaska Fastigheter och Aspelin Ramm Fastigheter nu tillsammans ska utveckla.

– Vi är två fastighetsbolag med väldigt god lokalkännedom som kompletterar varandra på ett bra sätt. Aspelin Ramm Fastigheter har en mycket kvalificerad egen byggorganisation och ett framgångsrikt arbetssätt med att arbeta nära sina hyresgäster, precis som vi alltid har gjort. Alaska Fastigheter är sedan många år den största fastighetsägaren i Sisjön och har varit drivande i utvecklingen av Sisjön från ett industriområde till en välbesökt handelsplats. Nu är målet att tillsammans med Aspelin Ramm Fastigheter ta nästa steg och bli en attraktiv och hållbar mötesplats med liv och rörelse också utanför kontorens och butikernas öppettider, säger Nils Rydh.

Lennart Karlsson är vd för Aspelin Ramm Fastigheter. Han är glad över att de båda företagen har enats om att samarbeta med fastighetsutvecklingen i Sisjön och ser positivt på vad företagen kan åstadkomma tillsammans.

– Vi känner väldigt starkt för det här området efter att under de senaste åren ha utvecklat köpcentrumet 421 och Pedagogen Park alldeles i närheten. Dessutom gillar vi Alaska Fastigheter. Vi är båda utvecklare och har likartade synsätt på vad som krävs för att skapa levande miljöer där människor trivs och mår bra. Det här är också ett bra exempel på hur två lokala aktörer kan ta ett gemensamt ansvar för stora stadsutvecklingsprojekt i miljardklassen.

Om samarbetet utvecklas väl kan det leda till ett fortsatt samarbete med den intilliggande fastigheten, också den med ett attraktivt skyltläge intill Söderleden, men på andra sidan Sisjövägen. Där planeras för ytterligare 35 000 kvadratmeter avsedda för kontor och handel.

– Det är naturligtvis en gemensam förhoppning att vårt samarbete ska fortsätta också med den intilliggande fastigheten. Vi är två organisationer som är jämförbara i storlek och som båda har korta beslutsvägar. Med det här samarbetet stärks vår finansiella ställning och min övertygelse är att vi tillsammans kan göra Sisjön till något riktigt, riktigt bra, säger Lennart Karlsson.

Sverige och Norge i ett hälsosamt samarbete

Hemfosa satsar på att investera 1 miljard kronor i norska samhällsfastigheter och ska tillsammans med Norska Aspelin Ramm utveckla ett nytt hälsocampus och bygga ett hjärt- och lungsjukhus nära Oslos flygplats Gardemoen.

Norska Aspelin Ramm Eiendom och Svenska bolaget Hemfosa bildar tillsammans bolaget Gardermoen Campus Utvikling. Hemfosa äger 65 procent av samarbetet.

Bygget av specialistsjukhuset startar under hösten och samtidigt tecknas ett 25-årigt hyresavtal med Landsforeningen for Hjerte og Lungesyke (LHL), en organisation som driver specialistkliniker inom hjärt- och lungsjukvård.

– Investeringen i ett nytt sjukhusprojekt vid Gardermoen innebär en unik möjlighet för oss att komma in i detta expansiva område och befästa Hemfosas position som en kraftfull aktör inom samhälls­fastigheter på den norska marknaden, säger Hemfosas vd Jens Engwall.

– Vi har arbetat länge med förberedelser för detta projekt som vi har stora förväntningar på, säger Aspelin Ramms vd Gunnar Bøyum.

Byggstarten är som sagt till hösten och projektet beräknas stå klart under 2018.

Planen för projektet är att det gemensamma bolaget ska genomföra ytterligare projekt inom hälsosektorn i samma område i framtiden.
Läs gärna mer om projektet här! http://www.gardermoencampus.no/#/about

Vi har tagit lite ledigt…

Vårt kontor har stängt den 13/7 t o m den 4/8. Har ni fastighetsfrågor (drift etc) under vecka 29 ring Magnus på 0766-264052 och under vecka 31 ring
Kay 0768-676730. Akuta fastighetsproblem under övrig tid hänvisar vi till ASP på 031- 761 00 30.
Har du frågor gällande P-huset Deckshuset, vänligen mejla till anna.panasco@aspelinramm.se.

Nu önskar vi en trevlig sommar!

Pedagogen Park börjar bli fullt

Folktandvården är en av fem nya hyresgäster som flyttar in i Pedagogen Park i Mölndal. De övriga är Samhall, Aquipa Partner, Zeekit och RingBox. Totalt hyr de fem företagen cirka 1300 kvadratmeter som anpassas efter respektive företags individuella önskemål. – Det är alltid roligt och inspirerande när nya företag och verksamheter väljer att etablera sig här i Pedagogen Park. Lite extra roligt är det att ett vårdföretag som Folktandvården flyttar hit. Det stärker hela områdets karaktär av att vara en aktiv och lokal mötesplats vilket är särskilt positivt när vi påbörjar bygget av bostäder här, säger Kristian Höglind, affärsutvecklare på Aspelin Ramm Fastigheter.

De nya hyresavtalen innebär att 27 400 kvadratmeter av sammanlagt 30 000 kvadratmeter lokalyta är uthyrda i fastigheten. Kristian Höglind räknar med att Pedagogen Park är fullt uthyrd till årsskiftet.

– Nu när det mesta i Pedagogen Park är uthyrt ser man verkligen hur byggnaden och området har utvecklats, med människor, liv, rörelse och aktiviteter. Precis det vi hade för ögonen när vi startade det här projektet. Nästa steg blir att utveckla området med bostäder. Totalt planerar vi för att bygga mellan 500 och 700 nya bostäder i Pedagogen Park.

Folktandvården har tecknat avtal om att hyra cirka 600 kvadratmeter för att flytta sin tandvårdsklinik som idag ligger i Bifrost. Enligt Harriet Larsson, byggprojekteringssamordnare på Folktandvården, var det flera faktorer som gjorde att valet till sist föll på Pedagogen Park.

– Först och främst behövde vi större lokaler eftersom vår verksamhet växer. I Pedagogen Park fick vi möjlighet att från grunden vara med och utforma en modern och ändamålsenlig tandvårdsklinik, vilket gör att vi kan möta våra patienter i en ny och fräsch miljö som är helt anpassad efter vår verksamhet. I vår nya klinik bygger vi sex behandlingsrum och ytterligare ett som inledningsvis är vilande. Det gör att vi kan fortsätta att växa men ändå vara kvar här i huset.

Läget och Mölndals kraftiga expansion och omfattande nyproduktion av bostäder är andra viktiga skäl till beslutet att flytta till Pedagogen Park.

– Det är ett spännande läge med bra kommunikationer och som besökare känner man verkligen av den aktiva och engagerande atmosfär som präglar Pedagogen Park. Att det ska byggas flera hundra nya bostäder i direkt anslutning till den nya kliniken är naturligtvis också väldigt positivt för oss eftersom våra patienter enkelt och bekvämt kan komma till oss, säger Harriet Larsson.

Folktandvården planerar att flytta in och öppna den nya tandvårdskliniken vid årsskiftet.

Övriga hyresgäster som flyttar in i Pedagogen Park under hösten är Samhall som hyr 160 kvadratmeter. Aquipa Partner, som är specialiserade på marknadsföring och försäljning i digitala kanaler, har redan flyttat in i sina lokaler på 214 kvadratmeter. Telefon- och teknikbolaget RingBox hyr 160 kvadratmeter och Zeekit, som utvecklar tillämpningar baserade på positioneringsteknologi, har tecknat avtal att hyra 140 kvadratmeter.

 

Sommarkonsert på Pedagogen Park

Idag bjöds vi på en försmak av sommaren på Pedagogen Park. Det var inte bara vädret som visade sig från sin bästa sida utan vi bjöds även på skönsång av musikeleverna från grundskolan Växthuset.
Vi och våra inbjudan hyresgäster avnjöt kaffe och bulle i solskenet och de allra minsta åt svalkande isglass. Stort tack för idag alla inblandade!

Tisdag den 26 maj är vi på utbildning hela dagen. Mejla oss på info@aspelinramm.se, så återkommer vi så fort vi kan.

Nu invigs “Trädet” – skolelevernas egen rondellutsmyckning vid nya Vallhamra torg

På onsdag den 29 april klockan 12.00-12.30 invigs den nya utsmyckningen av rondellen vid nya Vallhamra torg i Sävedalen. Utsmyckningen är resultatet av en designtävling bland Vallhamraskolans niondeklassare som inbjudits av Aspelin Ramm Fastigheter att vara med och påverka sin närmiljö. Det vinnande bidraget ”Trädet” har utformats av Hanna Holmgren, Astrid Cederlund, Anna Wartecki, Andrea Walldal och Josefin Persson.

För sitt initiativ att uppmuntra kreativiteten hos kommunens unga invånare och ge dem inflytande över sin boendemiljö, tilldelades Aspelin Ramm Fastigheter Barnkonventionspriset 2014 med motiveringen:

”Fastighetsbolaget Aspelin Ramm Fastigheter tilldelas Partille kommuns barnkonventionspris för sitt initiativ att, i enlighet med barnkonventionens principer om barns delaktighet och rätt att delta i kulturella och konstnärliga aktiviteter, låta unga kommuninvånare delta med sina idéer till utsmyckningen av Nya Vallhamra torg.

Istället för att som brukligt är anlita professionella arkitekter valde Aspelin Ramm Fastigheter att utlysa en designtävling bland Vallhamraskolans niondeklassare med motiveringen att de som vistas i närmiljön ska få chansen att vara med och påverka. Till bästa förslag utsågs förslaget från klass 9A om ett oxiderat träd i mitten av rondellen vid torget.

Aspelin Ramm Fastigheter visar med sitt initiativ fram ett synnerligen gott exempel på hur ett privat företag kan låta barn och ungdomar få inflytande och bli delaktiga i samhällsplaneringen.”

Fakta: ”Trädet” är 6 meter högt och väger 3,5 ton. Det är tillverkat i cortenstål, ett stål som rostar långsamt och som bland annat används i husfasader och i konstverk där man vill ha ett stål som rostar vackert men som inte rostar sönder.

Inbjudan till pressmöte

Tid: Onsdag den 29 april klockan 12.00

Plats: Nya Vallhamra torg, Sävedalen

Deltagare: Formgivarna Hanna Holmgren, Astrid Cederlund, Anna Wartecki, Andrea Walldal och Josefin Persson samt representanter för Vallhamraskolan, Partille kommun och Aspelin Ramm Fastigheter.

För mer information:
Lennart Karlsson, vd Aspelin-Ramm Fastigheter. Tel: 031-744 35 07, 070-972 68 22

Fraktkompaniet och Pulsen Integration till Pedagogen Park

Fraktkompaniet och Pulsen Integration har tecknat avtal om att flytta in i Pedagogen Park i Mölndal. Sammanlagt hyr de båda företagen 1100 kvadratmeter vilket innebär att 24 000 kvadratmeter av totalt 30 000 kvadratmeter nu är uthyrda i fastigheten. – Det är roligt att huset nu fylls på med fler spännande människor och verksamheter vilket ger byggnaden ännu mer liv och rörelse. Samtidigt innebär det att vi bygger 150 nya parkeringsplatser för att möta det ökade behovet när allt fler väljer att flytta hit, säger Kristian Höglind, affärsutvecklare på Aspelin Ramm Fastigheter.

Det snabbväxande transportföretaget Fraktkompaniet flyttar i december in sitt huvudkontor i 610 kvadratmeter som utformas från grunden efter företagets behov och önskemål.

– Vi växer och ser de nya lokalerna som en viktig del i vår fortsatta tillväxt. Här sitter vi centralt samtidigt som det är lugnt och skönt med en härlig natur alldeles utanför dörren. Att vi själva är med och utformar lokalerna innebär att vi kan utnyttja lokalytan maximalt. Dessutom är vi ju med och påverkar vår dagliga arbetsmiljö vilket naturligtvis ökar både trivseln och engagemanget bland oss som arbetar här på huvudkontoret, säger Anette Yngvesson, vd för Fraktkompaniet.

En annan viktig orsak till Fraktkompaniets val av Pedagogen Park för sitt nya huvudkontor var enligt Anette Yngvesson de många företag som redan idag finns i byggnaden och i närområdet.

– Det var helhetsupplevelsen som avgjorde valetför oss. I huset och i närområdet finns ett stort och bra nätverk avolika företag. Dessutom är det enkelt att ta sig hit. Vi har nära till restauranger och möjlighet att ordna olika typer av kundaktiviteter och föreläsningar, antingen i våra egna lokaler eller i den stora, gemensamma hörsalen.

IT-konsulten Pulsen Integration flyttar sitt Göteborgskontor till 480 kvadratmeter i Pedagogen Park senast den 1 maj nästa år.

– Vi ligger i framkant av den tekniska utvecklingen och vill gärna vara i ett modernt och innovativt sammanhang som tydliggör den delen av vårt varumärke. Här på Pedagogen Park sitter vi 10 minuter från centrum och nära de stora avfarterna från viktiga kommunikationsleder. Samtidigt ligger vi strategiskt placerade precis utanför området för trängselskatt i Göteborg, säger Peter Lörincz, vd Pulsen Integration.
Närheten till bra gym och restauranger var andra faktorer som gjorde att valet föll på Pedagogen Park.

– Att personalen trivs och mår bra är avgörande för om vi som företag ska lyckas attrahera nya kunder och nya medarbetare. Här hamnar vi på ett naturligt sätt i ett större sammanhang med flera intressanta företag som vi säkert kan få anledning att samarbeta med framöver.

Peter Lörincz välkomnar även planerna på att bygga bostäder i området runt Pedagogen Park.

– Det är bara positivt att det är liv och rörelse i området också på kvällen. Med fler bostäder kommer också fler verksamheter vilket ökar attraktionskraften och bidrar till utvecklingen. Pedagogen Park blir som en liten stad i staden.

Fyra nya hyresgäster hyr 1000 kvadratmeter i Pedagogen Park

Fyra nya hyresgäster är klara att flytta in i Pedagogen Park i Mölndal. Det är Grontmij, Novasol, 5AVE och Medicinsk Fotvårdsklinik som tillsammans hyr 1000 kvadratmeder för sina respektive verksamheter. – Det känns väldigt bra att välkomna fyra nya företag från helt olika branscher till Pedagogen Park. Tillsammans med övriga hyresgäster bidrar de till den mix av företag som gör området till en kreativ och dynamisk mötesplats för både människor och företag, säger Kristian Höglind, affärsutvecklare på Aspelin Ramm Fastigheter.

Den internationella teknikkonsulten Grontmij flyttar de kommande veckorna sitt Göteborgskontor till 327 kvadratmeter stora lokaler som anpassats efter företagets specifika behov och önskemål.

– Vi valde Pedagogen Park för att få en nystart i nya flexibla lokaler i en lugn och avkopplande miljö där vi kan fortsätta att utvecklas och växa. Dessutom gillar jag verkligen konceptet att man som hyresgäst blir en del av ett större sammanhang. Den idén borde fler hyresvärdar anamma, säger Maria Zander, affärsområdeschef på Grontmij.

Novasol arbetar sedan mer än 40 år med förmedling av semesterbostäder för uthyrning i Europa. Företaget hyr 285 kvadratmeter i Pedagogen Park och flyttar in sitt huvudkontor i lokalerna i mitten av december.

– För oss var det viktigt att själva kunna vara med och påverka utformningen av lokalerna. Det skapar engagemang och bidrar till trivseln på arbetsplatsen. Nu har vi den plats vi behöver samtidigt som de flesta av oss fått närmare till jobbet. Här slipper vi också trängselavgifter och kostnader för garageplatser, säger Torbjörn Fredman, vd Novasol i Sverige.

Fifth Avenue – 5AVE – marknadsför och säljer inredningsprodukter för hemmet från etablerade internationella varumärken och från egen design och tillverkning. De hyr 198 kvadratmeter för sitt huvudkontor och sitt showroom i Sverige.

– Pedagogen Park ligger väldigt strategiskt. Det är enkelt att hitta hit och lätt att parkera för den som kommer med bil. Här får vi också möjlighet att utforma den optimala miljön för vår just vår verksamhet där hela kontoret blir som ett enda stort showroom. Det här skapar förutsättningar för oss att ta nästa steg i företagets expansion på den nordiska marknaden, säger Lars Andréasson, vd på 5AVE.

Medicinsk Fotvårdsklinik har redan flyttat in sin verksamhet på 175 kvadratmeter i Pedagogen Park. Där erbjuds framförallt medicinsk behandling av fötter, men även massage, ansiktsbehandling och rådgivning inom hälsa, träning och kosthållning. Dessutom arrangeras medicinsk yoga varje tisdag morgon i de egna lokalerna i samarbete med en extern yogainstruktör.

– Vi fastnade för de stora och fräscha lokalerna som gör det möjligt att genomföra egna arrangemang som kräver lite större ytor. Om inte kontoret räcker till har vi ju tillgång till den stora hörsalen och idrottshallen som båda är perfekta för lite större event. Vår ambition är att skapa ett centrum för välbefinnande för alla som bor eller arbetar här i närheten. Att det finns ett stort kundunderlag i närområdet var naturligtvis viktigt för oss och det blir ju ännu bättre när det börjar byggas bostäder här i Pedagogen Park, säger Helena Svensson på Medicinsk Fotvårdsklinik.

Sammanlagt är nu cirka 21 000 kvadratmeter av totalt 30 000 kvadratmeter lokalyta uthyrda i Pedagogen Park.

Hager flyttar kontor och showroom till Pedagogen Park

Det internationella elteknikföretaget Hager flyttar i november in i Pedagogen Park i Mölndal. Företaget hyr totalt 1030 kvadratmeter som färdigställs efter den nya hyresgästens specifika önskemål och behov. – Vi ser verkligen fram emot att vara en del av den kreativa och dynamiska miljö som just nu skapas i Pedagogen Park, med människor och företag från helt olika branscher och verksamheter, säger Leif Hallén, vd för Hager.

För Hager var just blandningen av olika företag en viktig orsak till valet att flytta företagets kontor och showroom till Pedagogen Park. Men även möjligheten att låta medarbetarna själva vara med och utforma de nya lokalerna bidrog till beslutet.

– Flytten innebär slutet på en lång förändringsprocess som vi drivit internt i företaget. Men det är samtidigt också början på de kommande årens arbete där vi har som ambition att växa ytterligare på den svenska marknaden. Genom att involvera medarbetarna i förändringen skapar vi ökat engagemang och förhoppningsvis också en ökad trivsel på arbetet.

Det nya kontoret kommer att präglas av öppna ytor och en varm och välkomnande atmosfär.

– Vi gillar att ha våra kunder hos oss och genomför regelbundet olika aktiviteter och utbildningar. Våra nya lokaler ger verkligen uttryck för vår företagsfilosofi om öppenhet, närhet och transparens. Dessutom är det ett stor plus att ha tillgång till idrottshallen och den stora hörsalen som båda är perfekta för att arrangera lite större utställningar och evenemang, säger Leif Hallen.

Kristian Höglind är affärsutvecklare på Aspelin Ramm Fastigheter och ansvarig för uthyrningen av lokaler i Pedagogen Park. Han är nöjd och glad över att välkomna ännu ett ledande företag inom en bransch som tidigare inte varit representerad i Pedagogen Park.

– Hager är ett ledande elteknikföretag som står för hållbarhet och kvalitet. Tillsammans med övriga hyresgäster är de med och skapar den attraktiva och levande mötesplats som Pedagogen Park idag är. Vi planerar även att bygga mellan 500 och 700 lägenheter i området. När det är klart har vi utvecklat en nedlagd skola till en stadsdel där människor kan leva, arbeta och må bra.

Sammanlagt är nu cirka 20 000 kvadratmeter av totalt 30 000 kvadratmeter lokalyta uthyrda i Pedagogen Park.

Handelsbanken i Mölndal flyttar till nya lokaler i Pedagogen Park

I mitten av november flyttar Handelsbanken i Mölndal in i nya lokaler i Pedagogen Park. En flytt som kontorschefen Ulrika Jivefors ser fram emot. – Vi vill vara kvar i Mölndal under ombyggnaden av Mölndal Centrum och samtidigt vara nära våra kunder. Med de nya lokalerna i Pedagogen Park kan vi vara det och samtidigt utforma det nya kontoret efter kundernas behov och skapa en välkomnande och tillgänglig mötesplats för våra besökare.

Handelsbanken har tecknat avtal om att hyra 569 kvadratmeter i Pedagogen Park . Planerad inflyttning är den 15 november 2014.

– Det känns jättebra att flytta in i nya fräscha lokaler i en expansiv och spännande del av Mölndal. Läget intill Eklanda och de många företagen i närområdet gör att vi nu kommer ännu närmare våra kunder. I Pedagogen Park har Aspelin Ramm lyckats skapa en levande mötesplats med en bra blandning av caféer, restauranger och affärsverksamheter. Dessutom planeras för en utbyggnad med bostäder i området vilket tillför ytterligare en dimension till Pedagogen Park, säger Ulrika Jivefors.

Nu påbörjar arbetet med att utforma och anpassa lokalerna efter Handelsbankens behov och önskemål.

– Just möjligheten att från grunden utforma de nya lokalerna var en viktig faktor i valet av Pedagogen Park. De nya lokalerna gör att vi nu kan sitta tillsammans i ändamålsenliga lokaler som stödjer vårt arbetssätt. Det ökar trivseln för både kunder och anställda och innebär att vi kan mötas i en attraktiv miljö. Dessutom syns det nya kontoret tydligt från vägen vilket gör det lätt för våra kunder att hitta hit.

Kristian Höglind är affärsutvecklare på Aspelin Ramm Fastigheter och ansvarig för uthyrningen av lokaler i Pedagogen Park. Han är väldigt nöjd med att en stor bank nu flyttar in i huset.

– Att Handelsbanken väljer att flytta sitt Mölndalskontor till Pedagogen Park är naturligtvis väldigt roligt för oss och de företag som idag finns i huset. Det bidrar till den mix av olika verksamheter som vi strävat efter när vi utvecklat fastigheten. Det är våra hyresgäster som gör Pedagogen Park till en levande och attraktiv mötesplats där människor trivs och vill vara.

Sammanlagt är nu cirka 18 500 kvadratmeter av totalt 30 000 kvadratmeter lokalyta uthyrda i Pedagogen Park.

Bose Scandinavia flyttar till Pedagogen Park i Mölndal

I oktober flyttar Bose Scandinavia in i Pedagogen Park i Mölndal. Den 50-årsjubilerande tillverkaren av ljudutrustning för hem och offentlig miljö hyr 712 kvadratmeter som nu utformas för att passa verksamheten på bästa möjliga sätt. – Just möjligheten att vara med och utforma våra nya lokaler var en viktig parameter i valet av Pedagogen Park. Det gör att vi kan skapa en riktigt bra arbetsmiljö för våra medarbetare och att vi kan bygga upp den perfekta ljudmiljön redan från grunden, säger Klas Hammarstrand, vd Bose Scandinavia.

Förutom flexibiliteten i lokalerna framhåller Klas Hammarstrand det attraktiva läget och känslan av expansion i området som viktiga orsaker till att Bose Scandinavia flyttar sin verksamhet till Pedagogen Park.

– Det är spännande med utveckling och förändring och här har Aspelin Ramm lyckats skapa en levande miljö med en bra blandning av caféer, restauranger och kontorsverksamhet. I framtidsplanerna finns ju även tankar på att utveckla området med bostäder. Det är något helt annat än det industriområde där vi sitter idag.

I och med flytten kan kontoret nu sitta samlat i en och samma lokal, vilket inte är fallet idag.

– Vi trivs bra i Mölndal och många av våra medarbetare bor söder om Göteborg vilket gör att de även i fortsättningen undviker trängselskatt när de pendlar till och från arbetet. Gröna och trivsamma omgivningar och en näst intill obegränsad tillgång till parkeringsplatser är andra faktorer som hamnade på pluskontot innan vi bestämde oss för att flytta.

Förutom de attraktiva omgivningarna lyfter Klas Hammarstrand även fram de möjligheter som finns på insidan av Pedagogen Park.

– Här i huset har vi bland annat tillgång till den stora konferenshallen och två idrottshallar som vi redan nu ser fram emot att boka för olika teambuilding- och friskvårdsaktiviteter. Nu får vi också möjlighet att alldeles intill vårt nya kontor arrangera stora kundevenemang, mässor och produktlanseringar, om vi vill det. Det mesta är möjligt i de här lokalerna.

Kristian Höglind är affärsutvecklare på Aspelin Ramm Fastigheter och ansvarig för uthyrningen av lokaler i Pedagogen Park. Han är nöjd med att ytterligare en välkänd representant för en bransch nu etablerar sin verksamhet i byggnaden.

– Det känns verkligen roligt att Bose Scandinavia flyttar hit och bidrar till den mångfald av olika företag som gör Pedagogen Park till en verkligt kreativ och dynamisk plats för företagande.

Sammanlagt är nu cirka 18 000 kvadratmeter av totalt 30 000 kvadratmeter lokalyta uthyrda i Pedagogen Park.

3 och Sodexo tar plats i Pedagogen Park

Vid årsskiftet flyttar mobiloperatören 3 och serviceföretaget Sodexo in i Pedagogen Park i Mölndal. Det innebär att mer än hälften av de tillgängliga lokalerna i fastigheten nu är uthyrda. – Det är alltid roligt att hälsa nya hyresgäster välkomna till huset och extra roligt är det när så stora och välkända företag som 3 och Sodexo väljer att flytta in hos oss, säger Kristian Höglind på Aspelin Ramm Fastigheter.

Sodexo har tecknat avtal om att hyra 1403 kvadratmeter till sitt regionala huvudkontor för Västra Sverige. Sedan tidigare driver företaget även den populära lunchrestaurangen CV Linné i Pedagogen Park.

– Vi gillar verkligen läget i den mest expansiva delen av Mölndal, med många spännande företag i direkt anslutning till Pedagogen Park. Här flyttar vi in i helt nya och fräscha lokaler som vi själva har utformat för att de ska passa vår verksamhet. Vår egen restaurang och de utbyggda konferensmöjligheterna i huset gör att vi tror att Pedagogen Park mer och mer blir den nya naturliga mötesplatsen för den växande andelen företag i den här regionen, säger Åsa Keller Wannem, driftsområdesdirektör på Sodexo.

Mobiloperatören 3 har tecknat avtal att hyra 365 kvadratmeter för kontor och lager. 3 är ett snabbt växande företag som ägs av Wallenbergsfärens Investor och Hongkongbaserade Hutchison-Whampoa.

– Vi fastnade direkt för Pedagogen Park för att det är en miljö som stämmer bra överens med våra egna värderingar och vad vi står för – modernt, snyggt och attraktivt. Dessutom har vi flera medarbetare som bor i närheten som lätt och enkelt kan ta sig till och från arbetet. Den goda tillgången till parkeringsplatser och att man snabbt når de stora trafiklederna är en bonus för ett företag som vårt, eftersom vi är ute och åker mycket när vi installerar och servar nät och basstationer, säger Pelle Hellberg på 3.

För 3 var också möjligheten att själva välja plats i huset en bidragande orsak till valet av Pedagogen Park för sitt nya kontor. I arbetet med att iordningställa lokalerna har samtliga medarbetare involverats. Enligt Pelle Hellberg har det bidragit till att öka engagemanget och trivseln bland personalen. Han framhåller även den roliga och spännande blandningen av olika företag i Pedagogen Park som en viktig faktor när 3 valde sina nya kontorslokaler.

– Vi har även börjat arbeta med att utveckla vårt mobilnät i området så när vi flyttar in har vi en riktigt bra mobil kommunikationslösning på plats för både 3G och 4G. Jag är övertygad om att den lösningen uppskattas av både nuvarande och framtida hyresgäster i Pedagogen Park.

Sammanlagt är nu 17 000 kvadratmeter av totalt 30 000 kvadratmeter uthyrda i Pedagogen Park.

Biltema etablerar sig i Varberg

Biltema har tecknat ett samarbetsavtal med Aspelin Ramm om att utveckla fastigheten Tändstiftet 1 på Värnamovägen 6 i Varberg. – Jag är övertygad om att Biltema blir ett alldeles utmärkt komplement till den livaktiga innerstadshandel som redan idag finns i centrala Varberg, säger Lennart Karlsson, vd på Aspelin Ramm Fastigheter.

Avtalet med Biltema omfattar cirka 5.500 kvadratmeter av de totalt 20.000 kvadratmeter i fastigheten som Aspelin Ramm vill utveckla för kontor och handel.

– Vi har fått positiva signaler från Varbergs kommun om att en plan för fastigheten skall kunna utvecklas på mellan 12 och 18 månader. Därefter kan bygget påbörjas. Om allt går enligt planerna kan Biltema flytta in någon gång under 2015.

I och med samarbetsavtalet med Biltema kan utvecklingen av övriga delar av fastigheten starta på allvar.

– Vi vill ta ett samlat och modernt grepp när vi utvecklar handeln i det här området. Varberg är en traditionellt stark handelsort där vi med vår etablering kan komplettera dagens utbud med en planerad och strukturerad volymhandel en bit ifrån stadskärnan. Ungefär på samma sätt som när vi utvecklade köpcentrumet 421 i Sisjön utanför Göteborg.

För Biltema är satsningen i Varberg en efterlängtad etablering på Västkusten, och ett välkommet tillskott mitt emellan de befintliga varuhusen i Göteborg och Halmstad.

– Det känns fantastiskt roligt att äntligen få etablera Biltema i Varberg. Vi har länge velat öppna fler varuhus längs Västkusten och då är naturligtvis Varberg en av de allra mest intressanta orterna för oss, säger Biltemas vd Olof Fransson.

Efter att en tid ha letat efter en lämplig plats för etableringen föll slutligen valet på Aspelin Ramms fastighet på Värnamovägen 6, ett par kilometer norr om centrum.

– För oss är det ett strategiskt bra läge intill en av de största infartslederna till Varberg. Det innebär bra möjligheter till exponering och ett stort flöde av människor som passerar fastigheten varje dag. Vårt väletablerade koncept, vårt breda sortiment och vår attraktiva prisbild hoppas vi tilltalar kunderna också i Varberg.

Biltema är just nu inne i sin mest expansiva etableringsfas någonsin. Mellan 2012 och 2016 etablerar företaget 66 nya varuhus i Norden, varav 39 nya varuhus öppnar i Sverige.

BRA Bygg flyttar in i Pedagogen Park

Byggföretaget BRA Bygg flyttar den 1 september in i Pedagogen Park i Mölndal. En byggnad som de själva är med och omvandlar till en attraktiv kontorsfastighet. – Vi växer och behövde större lokaler och såg Pedagogen Park som ett riktigt bra alternativ för oss. Förutom läget och möjligheten att utforma lokalerna efter våra egna behov, gillar vi den stora tillgången till parkeringsplatser. Det är nästan en förutsättning för att bedriva en effektiv byggverksamhet, säger Anders Billström, vice vd på BRA Bygg.

Aspelin Ramm Fastigheter hyr ut 725 kvadratmeter kontorsyta till BRA Bygg. Det innebär att 15 000 kvadratmeter nu är uthyrda, av de totalt 30 000 kvadratmeter som finns tillgängliga i Pedagogen Park när fastigheten är fullt utvecklad.

– Det känns naturligtvis extra roligt när en av våra samarbetspartners flyttar in i huset. Men framför allt innebär det att vi får in en representant för ytterligare en bransch i fastigheten. Det bidrar till den mångfald av företag och verksamheter som vi hela tiden haft som mål när vi arbetat med utvecklingen av Pedagogen Park, säger Kristian Höglind på Aspelin Ramm Fastigheter.

BRA Bygg flyttar in i en byggnad som de känner väl och som de arbetat med i närmare två år.

– Pedagogen Park är en fantastiskt bra fastighet. Den är rejäl och stabil och en byggnad med stora möjligheter att vara flexibel i utformningen. Dessutom gillar jag att det är högt till tak. Det innebär att lokalerna känns luftiga vilket gör att man trivs bättre. Att arbeta med volym är något som vi alltid försöker sträva efter i de projekt som vi är inblandade i, säger Anders Billström.

För BRA Bygg innebär flytten till Pedagogen Park att företaget kommer ännu närmare många av de projekt som de arbetar med. Något som Anders Billström tycker är positivt.

– Vi bygger mycket i det här området söder om Göteborg och vi gillar att vara nära våra projekt. Men kanske ännu viktigare är det lugna läget intill orörd natur. När man kommer direkt ifrån en ibland stressig och hektisk byggarbetsplats är det skönt att kunna varva ner en stund i gröna omgivningar. Det ökar trivseln på jobbet och gör att man orkar lite mer.

Arkitekturpris för Pedagogen Park

Aspelin Ramm Fastigheter tilldelas Mölndals stads arkitekturpris 2013 för utformningen av Pedagogen Park. – Vi är väldigt glada och stolta över det här priset och ser det som ett erkännande av vår medvetna satsning på god arkitektur som ett centralt värde i alla våra fastighetsutvecklingsprojekt, säger Kristian Höglind på Aspelin Ramm Fastigheter.

Mölndals stads arkitekturpris tilldelas en byggnad som genom sin intressanta och omsorgsfullt utformade exteriör bidrar till en trivsammare miljö i staden. Motiveringen för arkitekturpriset 2013, lyder:

”Genom en innovativ fastighetsutvecklare med bistånd av en arkitekt med visioner, har en byggnad med osäker framtid genomgått en osedvanligt lyckad metamorfos. Från en ruvande slutenhet till transparent öppenhet och originalitet. Denna förvandling ger besökare och nyttjare en mycket god klarhet i orienteringen av lokalerna och samtidigt en känsla av historiskt värdefull tillbakablick.”

Idag är cirka 13 500 kvadratmeter uthyrda i Pedagogen Park. Bland hyresgästerna finns bland andra Trafikverket, Svenska kyrkan och Sodexo. Dessutom har ett antal olika företag inom utbildnings- och tjänstesektorn idag sin verksamhet i Pedagogen Park.

– Det är en styrka att vi har så många olika verksamheter i huset i dag vilket skapar en attraktiv helhet för de företag och organisationer som funderar på att flytta hit. Nu är ju dessutom både lunchrestaurangen och den stora konferenshallen i drift, så vi känner verkligen att vi har ett starkt erbjudande till våra framtida hyresgäster.

När fastigheten är helt utvecklad räknar Aspelin Ramm Fastigheter med att ha cirka 30 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta. Dessutom planeras på sikt för mellan 500 och 700 bostäder i området.

– Visionen för Pedagogen Park är att skapa en attraktiv mötesplats med en bra blandning av verksamheter och boende. Helt enkelt en levande miljö där människor kan arbeta, bo, trivas och må bra, säger Kristian Höglind.

 

Fakta Pedagogen Park

Ägare: Aspelin Ramm Fastigheter

Arkitekt: Semrén & Månsson

Entreprenör: BRA Bygg och AF Bygg Göteborg

IMS Medical Radar hyr kontor i Pedagogen Park

Aspelin Ramm Fastigheter hyr ut 1062 kvadratmeter lokalyta i Pedagogen Park till marknadsundersöknings-företaget IMS Medical Radar. Inflyttning är planerad till den 1 oktober efter det att lokalerna har anpassats och färdigställts efter företagets behov och önskemål.

– Det här innebär att ytterligare en bransch nu etablerar sin verksamhet i Pedagogen Park och bidrar till den mångfald bland hyresgästerna som vi eftersträvar för att få ett verkligt levande hus, säger Kristian Höglind, affärsutvecklare på Aspelin Ramm Fastigheter.

IMS Medical Radar är ett marknadsundersökningsföretag inom hälso- och sjukvård och är en del av IMS Health med verksamhet i över 100 länder.

– Vi fastnade tidigt för Pedagogen Park. Det ligger strategiskt i ett trevligt och grönt område men ändå nära centrum. En stor andel av vår personal bor dessutom söder och öster om Göteborg vilket gör att de enkelt tar sig till och från arbetet. Även för medarbetare som åker kollektivt eller cyklar är läget attraktivt, säger Charlotte Langtved, vd IMS Medical Radar.

En annan avgörande faktor för valet av Pedagogen Park var möjligheten att som hyresgäst själv vara med och utforma lokalerna.

– Jag gillar verkligen det här konceptet som innebär att vi får ett tomt skal som vi sedan kan utforma och anpassa efter våra egna behov. Det gör att vi verkligen kan utnyttja ytorna effektivt och öka kommunikationen mellan medarbetarna. Som designintresserad uppskattar jag även på vilket sätt byggnaden är utformad, med en god känsla också för de små detaljerna.

Ytterligare bidragande orsaker var enligt Charlotte Langtved den rimliga hyresnivån och den positiva atmosfären i området.

– Man blir verkligen glad när man kommer hit och man känner direkt att det här är ett område på uppgång, ett framtidsområde som växer. Det är nytt och fräscht och utformat med ett tydligt miljötänkande. Den nyöppnade lunchrestaurangen i fastigheten är också ett plus.