HK3 Gamlestaden

 SKF:s tredje huvudkontor, HK3, invigdes den 25 september 1967. Efter mer än femtio års tjänst kommer SKF att lämna huset under 2020. Samtidigt som de fortsätter sin verksamhet i nya lokaler på andra sidan Säveån, kommer byggnaden stå kvar som ett monument över en epok i svensk industrihistoria. Fastigheten omfattar cirka 21 000 kvadratmeter lokalyta.

En förstudie har tidigare utarbetats i samarbete med arkitektkontoret Wingårdhs, där presenteras förslag på möjliga tillbyggnader som innebär ytterligare tillkommande utvecklingsbara ytor. Här finns möjlighet att hyra lokaler från 300 kvm upp till hela våningsplan som motsvarar 1216 kvm. Huset beräknas stå redo för nya hyresgäster till årsskiftet 2023/2024.

Det vilar en självklar värdighet över HK3, vars arkitektur utmärks av gedigen kvalitet och estetisk måttfullhet. De två nedersta våningarna har en transparens som bidrar till ett sömlöst förhållande mellan ute och inne, och vår vision är att det ska prägla resten av husets uttryck och profil.

Vi spinner vidare på husets historia och vad det en gång stått för, med målet att stärka platsen och lyfta det historiska arvet i en ny form – i linje med det arbete som pågår för hela Gamlestaden. Det gör att byggnaden får stå kvar som ett monument över en epok i svensk industrihistoria.

Gamlestadens stora utvecklingspotential ligger i dess läge som porten mot hela nordöstra Göteborg. Genom att knyta ihop city och Gamlestaden utvecklas stadsdelen som en del av Göteborgs framtida utökade innerstad. Med spårvagn tar det ca 7 minuter in till city. Här planeras för en folktät och attraktiv stadsdel med nya bostäder, kontor, handel och service.

Den nya bebyggelsen kommer att integreras med den gamla. I framtiden kommer det att bo dubbelt så många invånare här som idag.

Det är en fantastisk byggnad med en tidstypisk arkitektur från 60-talet som är uppförd för att hålla länge. Huset präglas av ljus och rymd och hållbara material vilket gör det tacksamt och spännande att utveckla vidare tycker vi på Aspelin Ramm Fastigheter.

HK3 Gamlestaden