Pedagogen Park

Pedagogen Park är ett företags- och servicecentrum som ligger i Fässberg i Mölndal. Sedan 2012 har närmare 40 företag flyttat in på Pedagogen Park. Det är med andra ord en plats, en mötesplats, där en mängd olika verksamheter och människor sitter under samma tak och möts och verkar varje dag. Här finns bland annat förskola, grundskola, restauranger, vårdcentral, bank, folktandvård, hunddagis och mycket mer. Nu börjar huset bli fullt och vi har endast ett fåtal lediga lokaler kvar.

Pedagogen Park ska även bli en levande stadsdel!
I oktober tog vi tillsammans med Mölndals stad det första spadtaget för den kommande stadsdelen – stadsdelen Pedagogen Park. Här kommer det att växa fram ca 1 100 nya bostäder, fler kontor, butiker och annan service i området. ICA-Nära kommer att öppna 2023.

Kontaktpersoner

Hannah Rohlén
Hannah Rohlén
Fastighetsansvarig (Föräldraledig)
+46 31 760 11 95 hannah.rohlen@aspelinramm.se
Kristian Höglind
Kristian Höglind
Uthyrnings- och marknadschef
+46 70 983 91 08 kristian.hoglind@aspelinramm.se

Pedagogen Park