Forsåker

I Papyrus gamla industriområde, utmed Mölndalsåns porlande vatten, är en ny stadsdel på väg att växa fram. Platsen där Forsåker växer fram har en historia som sträcker sig ända tillbaka till 1600-talet. Genom att utnyttja kraften i forsen kunde man anlägga fabriker och producera papper med stor framgång under de kommande 300 åren. Trots att pappersproduktionen numera är nedlagd präglas platsen fortfarande till stor del av forsen som susar genom området.

Aspelin Ramm Fastigheter har fått i uppdrag att skapa en levande blandstad som tar tillvara atmosfären i det klassiska området och för industriarvet vidare in i en modern framtid.

Här kommer vi att kunna erbjuda ca 200 bostäder i trivsamma omgivningar. Dessutom planeras en stor mängd kontorsarbetsplatser, butikslokaler och utrymmen för kultur och utbildning på bekvämt avstånd från tåg, bussar och spårvagnar. Det nya området sträcker sig från Mölndals Bro till Kvarnbyn och kommer att bli en förlängning av Mölndals Centrum.

Forsåkerområdet utvecklas av Aspelin Ramm Fastigheter i nära samarbete med MölnDala Fastighets AB, Trollängen, Veidekke, PEAB, ByggVesta och Wallenstam.

Följ utvecklingen av Forsåker på www.forsåker.se

Vill du bo på Forsåker?
Är du intresserad av ett framtida boende på Forsåker? Lämna då gärna in en intresseanmälan här!

Strukturplan Forsåker

Ladda ner Forsåker Strukturplan (PDF – 7,7 MB)

Se filmen om Forsåker