HK3 Gamlestaden

HK3, fastigheten som tidigare varit huvudkontor för SKF i Gamlestaden, omfattar cirka 21 000 kvadratmeter lokalyta.

Arbetet med detaljplanen pågår och befinner sig nu under samrådsprocessen under perioden 11 maj – 7 juni 2022.  En förstudie har tidigare utarbetats i samarbete med arkitektkontoret Wingårdhs, där presenteras förslag på möjliga tillbyggnader som innebär ytterligare tillkommande utvecklingsbara ytor.

Det är en fantastisk byggnad med en tidstypisk arkitektur från 60-talet som är uppförd för att hålla länge. Huset präglas av ljus och rymd och hållbara material vilket gör det tacksamt och spännande att utveckla vidare tycker vi på Aspelin Ramm Fastigheter.

HK3 Gamlestaden