Aspelin Ramm Fastigheter förvärvar prästgården bredvid Pedagogen Park i Mölndal

Aspelin Ramm Fastigheter förvärvar prästgården bredvid Pedagogen Park i Mölndal av behandlingsföretaget Nätverkscentrum. Tomten är på sammanlagt 6000 kvadratmeter och den herrgårdsliknande huvudbyggnaden är cirka 450 kvadratmeter. – Prästgården är en vacker och gedigen byggnad som bidrar med viktiga naturvärden till den nya stadsdelen som nu utvecklas runt Pedagogen Park, säger Mathias Vårström, projektchef på Aspelin Ramm Fastigheter.

Huvudbyggnaden är från början av 1900-talet och uppförd i två våningar på en kraftig sockel av bohusgranit. Framför entrén till byggnaden finns en grusad vändplan och en grönskande trädgård som förstärker det pittoreska intrycket av fastigheten.

– Det är en traditionell och tidstypisk byggnad som ligger vackert mellan Pedagogen Parks båda huskroppar och som tydligt kan ses från Bifrostgatan. Att bevara prästgården är för oss en självklarhet och ett led i vår strävan att skapa hållbara miljöer där människor kan leva och må bra. Att verksamheten i huset är inriktad mot social hållbarhet ser vi som ett positivt och viktigt komplement till övriga verksamheter i området.

Genom förvärvet av den tidigare prästgården vill Aspelin Ramm Fastigheter säkerställa att det fortsatta arbetet för att utveckla Pedagogen Park till en modern blandstad verkligen fortsätter i enlighet med företagets ursprungliga visioner och idéer.

– För oss som stor fastighetsägare i området vill vi vara med och bevara kulturella byggnader i vår närhet. Vår ambition är att återställa prästgården och den parkliknande trädgården till dess ursprungliga glans för att bli en naturlig rekreationsplats i den nya stadsdelen Pedagogen Park, säger Mathias Vårström.

Prästgården användes ursprungligen av Fässbergs församling som prästbostad men har sedan början av 1990-talet använts för social verksamhet av Nätverkscentrum som i början av 2000-talet förvärvade fastigheten av Mölndals stad. Efter försäljningen kvarstannar Nätverkscentrum som hyresgäst i fastigheten.

– Vi har arbetat i fastigheten med olika sociala verksamheter i 25 år och ser fram emot att fortsätta att göra viktiga insatser för samhället här i prästgården i Mölndal. Med en stabil fastighetsägare och förvaltare som Aspelin Ramm Fastigheter kan vi fokusera på vår kärnverksamhet som är att hjälpa barn och ungdomar som är i riskzonen för att hamna i ett destruktivt livsmönster. Hos oss får de istället möjligheter och verktyg att hantera sina svårigheter och bli en del av och bidra till en positiv utveckling av vårt gemensamma samhälle, säger Linnea Berggren som är ekonomichef på Nätverkscentrum.