Fastigheter som håller

Begreppet hållbar utveckling inrymmer sociala, kulturella, ekonomiska och ekologiska aspekter. Att tänka till och agera rätt inom dessa frågor är självklart för oss. Policys, visioner och det dagliga arbetet styrs i mångt och mycket av att vi tar ansvar för en positiv utveckling för kommande generationer

Men hur ser agerandet ut mellan tanke och resultat hos oss på Aspelin Ramm Fastigheter? Vi vill ta ansvar på många olika plan – dels för att vi måste men också för att det är ett förhållningssätt som ligger oss varmt om hjärtat och som vi tycker är självklart och samtidigt möjligt att nå fina resultat inom. Gör lite och få mycket igen. Gör lite till och få massor tillbaka!

Vi arbetar aktivt med fokus på nedanstående hållbarhetsmål:

  • Vi ska vara den klimatsmarta fastighetsutvecklaren
  • Vi ska bidra till en hållbar livsstil för kunder och hyresgäster
  • Vi har ett systematiskt och tydligt internt hållbarhetsarbete
Parken-2
vallhamra_balkong20140929

Så vad gör vi då?

Ett exempel är hur vi bygger våra fastigheter. Våra bostadshus, som till exempel Vallhamra Torg i Sävedalen, bygger vi efter det helsvenska miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad, nivå silver (nivå guld för materialval). Ett system som genom fasta riktlinjer inom värderingsområdena låg energiförbrukning, sund inomhusmiljö och bra material värnar om både människors hälsa och vår gemensamma miljö. För våra lokalbyggnader har vi valt en annan stark certifiering; EU Green Building vilken innebär riktigt tuffa energikrav vid både byggnation och drift. Butiks- och kontorsbyggnaden Terminal 3 i Torslanda är ett exempel. Efter två år verifierar vi att certifieringskraven efterlevs och åtgärdar eventuella fel. Verifieringen gäller förstås både bostäder och verksamhetslokaler.

Elektricitet är en stor post i vår bransch och vi tar ett aktivt val och köper i största utsträckning el från förnybara källor såsom sol, vind och vatten – källor som inte alstrar koldioxid. Det kostar lite mer men gör så mycket gott. Dessutom utarbetar vi just nu “gröna avtal” där vi gemensamt med hyresgästen ska sträva efter uppsatta och konkreta miljömål. Vi vill på alla sätt vi kan göra det enkelt att minimera miljöpåverkan; källsortera, resa hållbart till och från jobbet, spara energi etc.

Andra tuffa krav kommer ofta från våra hyrestagare vilket vi tycker är väldigt positivt. Det håller oss alerta och innovativa för nya sätt att agera inom hållbarhet. Och vi gillar att involvera våra hyrestagare och människorna som bor i de områden inom vilka vi är aktiva. Till exempel, genom individuell mätning av vatten och el kan de själva påverka sin situation. Och på Vallhamra Torg valde vi att utlysa en designtävling bland Vallhamraskolans niondeklassare istället för att anlita professionella arkitekter för idéer till utsmyckningen av närområdets rondell. Inflytande i sin närmiljö är viktigt. Viktigt är också hållbara kommunikationssätt så därför utmanade vi våra hyresgäster i Pedagogen Park att ta sig till och från arbetet på ett mer hållbart sätt. Vinsten? I prispotten låg förutom mer hållbara människor och bättre miljö även en cykel! Det var en liten del av allt det vi gör som ryms inom hållbarhet. Smått och stort, vi drar alla våra viktiga strån till stacken för att till kommande generationer kunna lämna efter oss en värld som håller.

logo-molndal-energi