En stark fastighetsutvecklare med passion för områden i förvandling.

Aspelin Ramm Fastigheter är en ansvarsfull fastighetsutvecklare med finansiell styrka som lägger stor vikt på att byggnaden skall utgöra ett värdefullt element i stads- och landskapsbilden.

Aspelin Ramm Fastigheter etablerades i Göteborg 1998 och har sedan starten initierat och utvecklat flera olika spännande fastighetsprojekt i Västsverige och i Stockholm. Vi utvecklar allt från butiks- och kombinationsfastigheter till hotell- och bostadsfastigheter.

Genom god och innovativ arkitektur utvecklas och anpassas befintliga byggnader och miljöer till nya verksamheter med andra krav på funktionalitet och tillgänglighet. Låt oss få berätta om några av våra förvandlingar…

421 – Ett av Sveriges modernaste affärscentrum för volymhandel – där en nedlagd galonfabrik förvandlats till en attraktiv och populär handelsplats med Nordens ledande butikskedjor representerade.

Pedagogen Park – en starkt växande mötesplats och företags- och servicecentrum – före detta lärarhögskolan, Pedagogen, som under många år låg öde har nu förvandlats till en plats där du kan arbeta, konferera, äta gott och kanske ha barnen i förskolan. Området håller på att utvecklas till en helt ny stadsdel i Mölndal och här planeras för nya bostäder, kontor och handel.

Vallhamra torg – tidigare ett omodernt förortstorg – förvandlas nu till Nya Vallhamra torg med bostäder, butiker och lokal service mitt i Sävedalen i Partille kommun utanför Göteborg. Projektet är ett av de första i sitt slag i regionen som tar ett helhetsgrepp på ett omodernt förortstorg och anpassar det till en ny tid som ställer helt andra krav på öppenhet och tillgänglighet.

gitarren3 (1)
060907FSF059

Ägare och styrelsen

Aspelin Ramm Fastigheter ingår i Norska Aspelin Ramm Gruppen AS.

Aspelin Ramm Gruppen AS ägs av Knut G. Aspelin och Jonas Ramm med 50% vardera genom sina respektive bolag Artel Holding AS och Sole Invest AS.

Styrelsen består av: Knut G. Aspelin, Jonas Ramm, Truls Holthe, Harald Espedal, Gustaf Aspelin och Axel Ramm.

Historik

Aspelin Ramm Gruppens grundare var den svenska bergsingenjören Gustaf Aspelin. Företaget etablerades på Storgatan i Oslo 1881, och man sålde varor som järn, stål, tråd, spadar och hantverksverktyg.

Koncernen blev aktiebolag först 1976 i samband med en fusion. Det fusionerade bolaget får namnet Stål och Bygg AS. År 1978 sker ännu en fusion med konkurrenten Stormbull AS. Bolaget ändrar namn till Aspelin-Stormbull AS. Bolagets stålverksamhet säljs 1984 och Aspelin-Stormbull går in som delägare i det nyetablerade Norsk Stål tillsammans med Elkem och Norsk Jernverk.

1986 säljs bolagets byggvarukedja Aspelin-Stormbull Bygg AS till NKL. Man behåller alla de största fastigheterna och övertar dessutom flera fastigheter från NKL. Minoritetsaktieägarna i Stormbull köps ut 1988 och bolaget skiftar namn till Aspelin Ramm Gruppen AS.

Koncernen består idag av två avdelningar. Handelsdivisionen (Motek AS) är leverantör av verkygsmaterial till bygg-och anläggningsindustrin samt offshoreverksamhet. Motek säljer märkesvaror som Hilti och Festool i Norge. Fastighetsdivisionen drivs genom Aspelin Ramm Eiendom AS och tillhörande dotterbolag. Tillsammans äger och driver bolaget 400.000 kvm, huvudsakligen i Norge och Sverige. Aspelin Ramm Fastigheter AB bildades och etablerades som ett helägt svenskt dotterbolag 1998.

Pedagogen
pedagogen-(1)

Våra värderingar

I vårt arbete visar vi respekt för varandra, för grannar, omgivningen och för samhället och miljön. Förhållandet till våra kunder och hyresgäster skall präglas av professionalitet, tillit och långsiktighet. Vi bygger långsiktiga relationer till leverantörer och samarbetspartners som har samma inställning som vi har.

Vi lägger stor vikt vid god arkitektur, bestående och bra material och på lösningar som uppfyller framtidens krav. Våra byggnader och dess omgivning skall vara tillgängliga för alla.

Vi tar ansvar för miljön genom medvetna ställningstaganden och konkreta handlingar. Vi arbetar ständigt för att reducera energiförbrukningen och för att minimera vår verksamhets belastning på miljön.