Om oss

En stark fastighetsutvecklare med passion för områden i förvandling.

20110721 Vann Spa Stills
04,0 marknadsvärde fastighetsportfölj (mdkr)
0124 000 m² äger och driver
0180 000 bin på Pedagogen Park
084,7 resultat på Nöjd Kund Index
(branchsnitt 73)
060907FSF059
Pedagogen
Bild Träd 2
MMFC1869
Smogen2
5soldackinneute.jpg
Sedumtak