Aspelin Ramm Fastigheter köper fastigheter i Gamlestaden av SBB

Aspelin Ramm fastigheter förvärvar resterade 50 procent i den gemensamt ägda fastigheten Gamlestaden 2:8, tidigare huvudkontor för SKF, av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB). Vidare köper Aspelin Ramm Fastigheter den intilliggande kontorsfastigheten Gamlestaden 2:5, där SKF ursprungligen hade sin tillverkning av kullager. – Förvärvet ligger helt i linje med vår strategi att växa genom utveckling och förvaltning av fastigheter i spännande och expansiva lägen i regionen. Förutom att fastigheterna är välkända landmärke för alla göteborgare, så ligger de centralt i ett område som just nu genomgår en omfattande omvandling till att bli en levande stadsdel med urbana kvaliteter, säger Manne Aronsson, VD på Aspelin Ramm Fastigheter. 

 

Gamlestaden 2:5 är en kontorsfastighet med en blandning av offentliga och privata företag och Gamlestaden 2:8 är en vakant utvecklingsfastighet som ska anpassas för nya hyresgäster. De båda fastigheterna kan efter utveckling och ombyggnad komma att omfatta totalt cirka 45 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta.

 

– Fastigheten Gamlestaden 2:5 är en väl fungerande kontorsfastighet, med ett attraktivt läge som genererar stabila hyresintäkter. Vi ser en stor potential i att ta ett samlat grepp på de båda fastigheterna och öppna upp det lite slutna kvarteret och göra det mer öppet och lättillgängligt.

Enligt Manne Aronsson kännetecknas affären av en stark tilltro till hela den pågående omvandlingen av Gamlestaden från ett historiskt industriområde till en modern och attraktiv stadsdel med boende, kontor och lokal service.

– Vi är en långsiktig aktör som vill vara med och bidra med vår breda kompetens och erfarenhet av utveckling av fastigheter och nya stadsdelar. Tillsammans med Masthuggskajen är Gamlestaden sannolikt det mest spännande området i Göteborg som omvandlas just nu, säger Manne Aronsson.

 

Försäljningen av fastigheterna ligger i linje med SBB strategi att renodla sitt fastighetsbestånd och fokusera sitt ägande kring mer utpräglade samhällsfastigheter.

– SBB är inriktade på att minska sin exponering mot gemensamt ägda JV-bolag för att istället fokusera på helägda innehav. Att sälja kontor ligger därför i linje med bolagets strategi att prioritera ägande av social infrastruktur. Det känns tryggt och bra att den lokalt starkt förankrade utvecklaren Aspelin Ramm får ta ett helhetsgrepp på utvecklingen i det här området, säger Krister Karlsson, COO och vice VD på Samhällsbyggnadsbolaget i Norden.

 

Tillträde sker under november 2022.