Aspelin Ramm Fastigheter och Alaska Fastigheter samarbetar i Sisjön

Alaska Fastigheter och Aspelin Ramm Fastigheter har inlett ett samarbete runt den fortsatta fastighetsutvecklingen i Sisjön. I ett första skede utvecklar bolagen gemensamt en kontors- och handelsfastighet om cirka 40 000 kvadratmeter vid den norra infarten till Sisjön, alldeles intill Söderleden. – Det här innebär att vi nu har utökat vår finansiella styrka och uthållighet vilket gör att vi direkt kan starta projektet och vidareutveckla konceptet.  Parallellt med det påbörjas arbetet med att hitta lämpliga och intresserade hyresgäster som kan bidra till att utveckla Sisjön till en attraktiv och levande handels- och mötesplats, säger Nils Rydh, vice vd på Alaska Fastigheter.

Sedan tidigare är det klart att Bauhaus och Biltema etablerar sig i Sisjön, alldeles intill den fastighet som Alaska Fastigheter och Aspelin Ramm Fastigheter nu tillsammans ska utveckla.

– Vi är två fastighetsbolag med väldigt god lokalkännedom som kompletterar varandra på ett bra sätt. Aspelin Ramm Fastigheter har en mycket kvalificerad egen byggorganisation och ett framgångsrikt arbetssätt med att arbeta nära sina hyresgäster, precis som vi alltid har gjort. Alaska Fastigheter är sedan många år den största fastighetsägaren i Sisjön och har varit drivande i utvecklingen av Sisjön från ett industriområde till en välbesökt handelsplats. Nu är målet att tillsammans med Aspelin Ramm Fastigheter ta nästa steg och bli en attraktiv och hållbar mötesplats med liv och rörelse också utanför kontorens och butikernas öppettider, säger Nils Rydh.

Lennart Karlsson är vd för Aspelin Ramm Fastigheter. Han är glad över att de båda företagen har enats om att samarbeta med fastighetsutvecklingen i Sisjön och ser positivt på vad företagen kan åstadkomma tillsammans.

– Vi känner väldigt starkt för det här området efter att under de senaste åren ha utvecklat köpcentrumet 421 och Pedagogen Park alldeles i närheten. Dessutom gillar vi Alaska Fastigheter. Vi är båda utvecklare och har likartade synsätt på vad som krävs för att skapa levande miljöer där människor trivs och mår bra. Det här är också ett bra exempel på hur två lokala aktörer kan ta ett gemensamt ansvar för stora stadsutvecklingsprojekt i miljardklassen.

Om samarbetet utvecklas väl kan det leda till ett fortsatt samarbete med den intilliggande fastigheten, också den med ett attraktivt skyltläge intill Söderleden, men på andra sidan Sisjövägen. Där planeras för ytterligare 35 000 kvadratmeter avsedda för kontor och handel.

– Det är naturligtvis en gemensam förhoppning att vårt samarbete ska fortsätta också med den intilliggande fastigheten. Vi är två organisationer som är jämförbara i storlek och som båda har korta beslutsvägar. Med det här samarbetet stärks vår finansiella ställning och min övertygelse är att vi tillsammans kan göra Sisjön till något riktigt, riktigt bra, säger Lennart Karlsson.