Aspelin Ramm Fastigheter svarar på frågor

Den situation som vi nu befinner oss i kring Corona-viruset är unik och vi har stor förståelse för frågor som kan uppkomma i samband med detta. Här har vi försökt samla de vanligaste frågorna och svaren.

Vilken beredskap har Aspelin Ramm Fastigheter för Coronaviruset (covid-19)?
Vi följer utvecklingen noga och agerar efter myndigheternas (ex Regeringen, Folkhälsomyndigheten, Arbetsmiljöverket och Socialstyrelsens) rekommendationer. Vi har beredskap för att agera beroende på vad som händer i frågan och internt har vi vidtagit åtgärder, till exempel uppmanas medarbetare att arbeta hemifrån i den mån det går och vi har krisgrupp (ledningsgruppen) i beredskap.

Om vi upptäcker smitta, kommer ni att stänga kontoret/lokalen då?
Det är i första hand våra kunder/hyresgäster som upptäcker smitta och hanterar detta. Vi agerar enligt myndigheternas inrådan och i samråd med våra hyresgäster. Vi som fastighetsägare har inte rätt att ta beslut om att stänga kontor.

Kommer ni att sanera lokalerna om utbrott sker?
En bedömning kommer att göras, tillsammans med hyresgästen, i varje enskilt fall, om lämpliga åtgärder som bör vidtas. Myndigheternas råd och rekommendationer ligger till grund för hur vi kommer att agera. Vi är givetvis behjälpliga i kontakten med myndigheter för att se vilka åtgärder som behöver vidtas.

Vem ska vi vända oss till om vi vill ha städning av vårt kontor oftare under en period framöver?
Alla våra hyresgäster har egna städavtal. Så vänd er till de städbolaget som ni har städavtal med och se om ni kan utöka avtalet.

Städar ni oftare i de allmänna utrymmen som till exempel i hissar och ledstänger i trapphus?
I de fall vi har kunnat har vi utökat städningen i fastigheter där många arbetar och som har många besökare.

Vilket ansvar tar ni för att hindra smitta?
Vi följer utvecklingen noga och förbereder oss för att kunna hantera en större smittspridning, bland annat genom att inleda en inventering av resurser för att säkra våra fastigheters funktioner. Vi informerar vår egen personal så att de kan agera klokt i situationer som kan uppstå. I vår egen organisation uppmanar vi medarbetare att arbeta hemma och undvika fysiska möten till förmån för digitala sådana.

Vi har bestämt oss för att stänga kontoret och jobba hemifrån i ett par veckor. Behöver vi som hyresgäst meddela någon om det och i så fall vem?
Om ni kommer ha lägre bemanning på ert kontor så meddela gärna oss på 031-760 11 94. Då kan vi justera till exempel ventilation och värme den period ni inte är där och se till att alla system kommer igång ordentligt i god tid innan ni är tillbaka på jobbet.

Vilket ansvar har ni som fastighetsägare för att förhindra smittspridning?
Coronaviruset har klassats som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Det innebär bland annat att smittskyddsläkare kan besluta om karantän för enskilda personer och Folkhälsomyndigheten om avspärrning av ett begränsat område. Som fastighetsägare följer vi deras rekommendationer.

Jag läste på er hemsida att ni bestämt att många av era medarbetare ska jobba hemifrån. Vem ska jag då kontakta för frågor som rör min lokal?
En stor del av våra medarbetare jobbar hemifrån i den mån det är möjligt, men du når oss som vanligt här. Vår fastighetsförvaltning har jour dygnet runt och jobbar smart för att undvika smitta mellan oss. Vi har gått ut med information (både via e-post och på vår webbplats aspelinramm.se) och beslutat att åtgärder vid felanmälningar som inte är av akut karaktär får vänta en stund. Detta för att vi är rädda om både er och om oss – med tanke på risken för smittspridning.

Kan vi få avdrag på hyran med tanke på situationen med Corona?

Vi är medvetna om att många av våra hyresgästers verksamheter och dess ekonomi påverkas mycket allvarligt av de effekter Corona skapar. Framför allt gäller detta verksamheter inom besöksnäring och service. Detta innebär inte någon förändring av de skyldigheter som avtalats i hyresavtalen mellan oss och våra hyresgäster.

Vi har självklart fått frågor från hyresgäster gällande hyresrabatter och anstånd med betalningar. Varje förfrågan behandlas individuellt. För att kunna svara på denna typ av förfrågningar från hyresgäster måste vi av hyresgästen få ett så bra beslutsmaterial som möjligt.

  • Hur mycket har er omsättning påverkats av Corona?
  • Vilka andra åtgärder har ni vidtagit för att reda upp situationen?
  • Har företagets ägare gått in med mer pengar i bolaget med anledning av Corona?

Med dessa underlag och en konstruktiv dialog med hyresgäster kommer vi från fall till fall fram till om det finns skäl att förändra villkor i tecknade hyresavtal.

Vad kan jag som hyresgäst själv göra för att minska smittspridningen?

  • Följ aktivt med vad som händer här på Folkhälsomyndighetens sida! https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/
  • Stanna hemma när du är sjuk. Även vid lindriga symptom av förkylning, hosta, halsont och feber.
  • Stanna hemma minst två dygn efter tillfrisknande – innan du går tillbaka till din arbetsplats.
  • Digitala möten i största möjliga mån före fysiska möten.
  • Tänk på att hålla avstånd till varandra (minst 1 m) för att minska risken för smittspridning.
  • Undvik att röra vid ansiktet eller ögon, tvätta händerna ofta med tvål och vatten, hosta eller nys i armvecket eller i en pappersnäsduk.

Har ni några frågor så kontakta oss gärna på 031-760 11 94. Alternativt så hittar du var och en av oss här.