Dagligvaruhandel i Kungsbacka

MatNu har Aspelin Ramm Fastigheter tecknat ett hyresavtal med Bergendahls om 5200 kvadratmeter för dagligvaruhandel på tomten intill Hederondellen i norra Kungsbacka. – För oss har det varit viktigt att hitta en aktör som tillför något nytt till området och som ökar utbudet och valfriheten ytterligare för människorna som bor här i Kungsbacka. Nu kan vi på allvar påbörja arbetet med att hitta andra lämpliga hyresgäster som bidrar till en attraktiv mix av verksamheter som gör att hela området kan utvecklas vidare, säger Lennart Karlsson, vd för Aspelin Ramm Fastigheter.  

Fastigheten Hede 4:15 om 17 000 kvadratmeter tomtyta förvärvades av Aspelin Ramm Fastigheter 2007 tillsammans med den lokala fastighetsutvecklaren Peter Adamsson i det delägda dotterbolaget Arjpa. Den fastställda detaljplanen medger en byggnad på 7500 kvadratmeter för handels- och serviceverksamhet.

– Kungsbacka är en välmående och växande kommun. Den här satsningen ligger väl i linje med hur Kungsbacka kan fortsätta att växa. Kungsbacka kommun och området här är så pass attraktivt att vi inte haft bråttom med att hitta nya hyresgäster till vår fastighet i Hede. För oss är det viktigare att vi hittar rätt aktörer som kan bidra till att utveckla området och kommunen ytterligare, säger Lennart Karlsson.

Bergendahls etablering är ett första steg i kedjans offensiv för att öka konkurrensen om matkunderna i Stor-Göteborg och kommer att följas av fler, till glädje för alla medvetna kunder som är sugna på färskvaror till stormarknadspriser.

– Det är dags för oss att öka konkurrensen om matkunderna i Stor-Göteborg och det känns oerhört bra att få göra det söderifrån med en ny fin butik i Kungsbacka! Vi vet att göteborgarna uppskattar god mat och räknar med att vårt starka kunderbjudande kommer att få ett bra mottagande, säger Johan Johnsson, VD för Bergendahls Food.

Den nya butiken kommer att ha en tydlig färskvaruprofil med ett brett sortiment av svenskt butiksstyckat kött, bemannad disk för färsk fisk och skaldjur, manuell delikatessdisk, en stor avdelning för frukt och grönsaker samt ett eget bageri med bagare som bakar bröd och bakverk från grunden. Butiken kommer redan från start att vara Svanen-märkt och med en KRAV-märkt kötthantering. Etableringen skapar inledningsvis ett 60-tal nya arbetstillfällen.