Vårt nya handelscentrum drivs av egenproducerad solenergi

Lugnetrondellen i Varberg satsar på egenproducerad solenergi. När handelscentrumet öppnar i höst finns en egen solcellsanläggning på taket som producerar drygt 63 000 kWh per år, vilket motsvarar 15 procent av den totala energiförbrukningen i Lugnetrondellen. – För oss som fastighetsutvecklare är det självklart att satsa på klimatsmarta energilösningar. Det ligger helt i linje med vår ambition att skapa hållbara och livskraftiga fastigheter med effektiv energianvändning och minimal belastning på miljön, säger Kristian Höglind, affärsutvecklare på Aspelin Ramm Fastigheter.   

Solcellsanläggningen består av sammanlagt 192 solpaneler som monteras med 15 graders lutning söderut för att uppnå den högsta verkningsgraden och få ut maximal effekt. Totalt täcker anläggningen en yta av cirka 1000 kvadratmeter och levereras av det lokala energiföretaget Electrotec Energy.

– Varberg är en kustnära stad med många soltimmar som gör det attraktivt att driva anläggningen med solenergi. Förutom att driva ventilation och kylsystem i fastigheten används den egenproducerade elen i de fyra laddningsstationer för elbilar som också byggs i anslutning till handelscentrumet.

Utöver en egen solcellsanläggning görs även andra miljösatsningar och energibesparande åtgärder som gör att Lugnetrondellen tilldelas certifieringen GreenBuilding. Det innebär att energianvändningen är minst 25 procent lägre än kraven som ställs på en nybyggd fastighet.

– Vi bygger även ett eget vattenreningsverk, med olika fördröjande vattenmagasin och filter, som gör att allt regnvatten som lämnar fastigheten och går ut i det kommunala vattensystemet är renare än när det föll från himlen, berättar Kristian Höglind.

Handelscentrumet Lugnetrondellen omfattar totalt 24 000 kvadratmeter butiksyta fördelat på ett tiotal butiker mellan 500 och 7000 kvadratmeter. Sedan tidigare är det klart att Biltema och Jula öppnar varuhus i Lugnetrondellen. Hyresavtal har även tecknats med restaurangkedjorna Max Hamburgare och Linnea & Basilika. Enligt Kristian Höglind pågår det dessutom diskussioner med ett flertal olika intressenter som han räknar med att kunna presentera som nya hyresgäster inom de kommande veckorna.

– Vi för hela tiden samtal med ett antal olika intressenter från exempelvis elektronikbranschen, sport, möbel och heminredning. En bra och bred mix av olika butiker och verksamheter är den allra viktigaste faktorn för att bygga ett attraktivt och framgångsrikt handelscentrum. I takt med att vi tecknar nya hyresavtal ökar intresset från andra aktörer att flytta hit vilket naturligtvis är väldigt roligt.