En viktig julgåva

Vi har som tradition att i samband med julen stötta en organisation som gör en behjärtansvärd insats. Alla medarbetare får ge förslag på olika hjälporganisationer där vi sen gemensamt röstar fram var vi vill skänka vårt julbidrag.

I år gick majoriteten av rösterna till en väldigt viktig organisation. Vi skänker årets julgåva till Suicide Zero för att stötta dem i deras arbete för att radikalt minska självmorden i Sverige. Det finns mycket tabu, okunskap, rädsla och stigma kring självmord och psykisk ohälsa. Därför arbetar Suicide Zero för att öka kunskapen hos politiker, journalister, vård- och skolpersonal samt allmänheten.
Organisationens vision är ett samhälle utan självmord.