Ett steg närmare…

Kommunfullmäktige fattade den 20 februari beslut om att godkänna detaljplanen för stadsdelen Pedgaogen Park i Mölndal. Detta är ett stort steg framåt mot förverkligandet och planering av byggstart för den nya stadsdelen.

Här nedan kan du läsa artikeln som publicerades i GP den 1 mars 2019.

Klartecken för 1100 nya bostäder i Pedagogen Park!  Nu tar planerna för nya stadsdelen Pedagogen Park ett rejält kliv framåt.

Tanken är att det nya bostadsområdet, som gränsar till Bifrost i norr och verksamhetsområdet Jolen i söder, ska bindas samman staden från Mölndals centrum och västerut mot Frölunda. Efter många års arbete sa kommunfullmäktige nyligen ja till detaljplanen vilket betyder att det stora projektet snart kan förverkligas.
– Det känns bra, vi bygger mycket i Mölndal och det här är en viktig del. Det brukar alltid bli överklaganden, men jag tror att de flesta är positiva till det här, säger kommunstyrelsens ordförande Kristian Vramsten (M).
Stadsdelen ska utvecklas omkring verksamhetsområdet Pedagogen park, där det i dag finns närmare 40 företag, restauranger, idrottshall, skola och förskola. Det är Aspelin Ramm fastigheter som stått bakom omvandlingen och som nu fortsätter arbetet tillsammans med Mölndals stad.
– Visionen är att bygga en stadsdel där 1 000–1 500 människor jobbar och 2 000 bor. Det har varit en rolig utveckling hittills som går vidare nu, säger Lennart Karlsson, vd på Aspelin Ramm fastigheter.

Enligt detaljplanen ska det bli 20 kvarter, med 1 100 bostäder, som kommer byggas mot Bifrostgatan och med gårdar in mot området. Det kommer att bli både bostadsrätter och hyresrätter och husen ska byggas i varierande höjder och material.
Bifrostgatan ska göras om till en stadsgata med lägre hastigheter och fler övergångar. Intill nuvarande Pedagogen park ska det också bli ett torg med en livsmedelsbutik, mötesplatser och parkeringar.
Fokus ligger på hållbarhet och att området ska vara “Grönt, tillgängligt och välkomnande” enligt Aspelin Ramm fastigheter.
– Genom att blanda bostäder och kontor skapas underlag för närservice och man kan minska resandet. Men även underlaget för kollektivtrafiken ökar vilket innebär att det kan bli mer kollektivtrafik till området. Vi har också högt ställda mål när det gäller energiförbrukning och material för de nya husen, säger Lennart Karlsson.
Om allt går som planerat, och det inte blir överklaganden som drar ut på tiden, räknar han med byggstart i höst och inflyttning i de första lägenheterna 2021/2022.

Alla har dock inte varit lika nöjda med byggplanerna. Under processen har grannar i närliggande villaområdet Solängen varit kritiska, vilket Mölndals-Posten rapporterat om. Det har lett till att delar i planen ändrats, bland annat lägre höjd på en del hus. Kristian Vramsten tycker kommunen lyssnat på invånarnas synpunkter.
– Vi har tagit hänsyn till det och gjort vad vi kan. Sedan finns det alltid några som känner att deras intressen påverkas negativt, säger han.