Ett torg för fri fantasi – på Pedagogen Park

På Pedagogen Park har vi under en längre tid i samarbetat med konstnären Torsten Jurell och arbetat med projektet att skapa ett torg, en mötesplats för det oväntade. En plats som kan öppna tankarna att färdas fritt bakåt och framåt i tiden, till verkliga platser eller platser som en gång kommer att bli till. Ett Torg för Fri Fantasi.
Torsten Jurell som i många år haft Kina och Jingdezhen som bas för sitt skapande har med detta projekt knutit an till den Maritima Sidenvägen som en gång genom Ostindiska kompaniet band samman den svenska Västkusten med det fjärran Östasien.

Det var i Jingdezhen i Kina, för mer än tusen år sedan som det kejserliga porslinet, Kinas “vita guld” uppfanns och som under 1700-talet importerades till Sverige. Det är i Jingdezhen som det porslin skapats som under våren kommer fogas samman till en jättelik mosaik att vandra över på Torget för Fri Fantasi.
Mosaiken som är 6 meter i diameter blir flankerad av fem stora medaljongliknande reliefer även de i glaserat porslin.

Med detta konstprojekt, bygger vi vidare på ett långt kulturutbyte. Influenser av tankevärldar och vetenskapliga innovationer som följde med det långvariga handelsförbindelserna genom Sidenvägen med fjärran Östern.

Jingdezhen genomgår stora förändringar för att bli ett betydande keramikcentrum in i framtiden.

I Mölndal sker samma stora omdaning av en industristad in i en ny tid.Därför är det extra spännande att koppla samman keramiken, leran som människans äldsta uttrycksform, in i det nya, dit det inte finns några gränser – i ett Torg för Fri Fantasi.

Hoppas att vi ses på invigningen av torget den 12 juni, kl. 11.30. Anmäl dig till info@pedagogenpark.se
Senast den 7 juni.