Fastighetsbarometern har korat vinnarna med Sveriges nöjdaste hyresgäster

För andra gången har Aspelin Ramm Fastigheter nöjdast hyresgäster. Denna gång inom kategorin medelstora bolag. Det visar Fastighetsbarometern Kontor som mäter hyresgästernas nöjdhet med lokaler, service och förvaltningskvalitet, som presenterades 19 oktober av CFI Group och Fastighetsägarna Sverige.

Fastighetsbarometern Kontor har pågått sedan 1997 och korar varje år NKI-vinnare. NKI, som är en förkortning för Nöjd-Kund-Index, innebär att bolag med högst NKI också har nöjdast kunder. Nytt för i år är att vinnarna delas upp i tre kategorier – små, medelstora och storbolag. Hufvudstaden, har nöjdast hyresgäster inom klassen storbolag, Aspelin Ramm inom medelstora bolag och Ikano inom klassen små bolag.

Aspelin Ramm vann första gången 2016, och i år vinner de igen. Organisationen utvecklar flera kontorsfastigheter i Västsverige, till exempel i stadsdelen Pedagogen Park i Mölndal, och East Square i Gamlestaden (SKFs tidigare huvudkontor).

”Samtliga medarbetare på Aspelin Ramm har en sak gemensamt, och det är att vi bryr oss om våra hyresgäster. Vi försöker alltid göra vårt bästa för att förstå och möta deras behov, då vår ambition är att sätta människan i centrum när vi utvecklar och förvaltar våra fastigheter.

Fastighetsbarometerns undersökning ger oss värdefull insikt i områden som vi kan förbättra, men också ett lyckorus då våra hyresgäster återigen visar sig vara så nöjda. Detta fina pris ger oss ny kunskap och kraft till vårt fortsatta arbete”, säger Manne Aronsson, VD Aspelin Ramm Fastigheter AB.

 

För mer information, kontakta
Manne Aronsson, VD Aspelin Ramm Fastigheter AB
Tel: 073 642 61 98
manne.aronsson@aspelinramm.se


Fastighetsbarometern Kontor
är Sveriges största nöjd-kund-undersökning för fastighetsägare och förvaltare av kontorslokaler. I årets undersökning har 3 700 hyresgäster intervjuats under augusti och september. Totalt deltar 24 bolag i Fastighetsbarometern Kontor som genomförs årligen sedan 1997.

CFI Group är ett världsledande konsultföretag inom Customer Asset Management. Med utgångspunkt i kunden som finansiell tillgång hjälper vi företag att skapa tillväxt och öka lönsamheten genom kunddriven affärsutveckling. Expertisområden är analys och verksamhetsrådgivning, där vi omvandlar kundinsikter till faktiska åtgärder hos företag. 

Fastighetsägarna är branschorganisationen som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Våra 15 000 medlemmar äger och hyr ut bostäder och lokaler över hela landet. Vi representerar såväl de största börsnoterade fastighetsbolagen, kommunägda bostadsbolag som privata fastighetsföretag och bostadsrättsföreningar.