Fastighetsförvärv i Kungälv

Aspelin Ramm Fastigheter har köpt en fastighet med drygt 2900 kvadratmeter uthyrningsbar lokalyta. Tomtytan är på cirka 9500 kvadratmeter och är belägen intill Nordre älv och gränsar till kexfabriken Göteborgs Kex. – Det är en mycket vackert belägen fastighet där vi ser flera spännande möjligheter för stadsutveckling i framtiden. Förutom den vackra och parkliknande miljön vid vattnet ligger fastigheten även nära Kungälvs nya köpcentrum Kongahälla Center, säger Lennart Karlsson, vd för Aspelin Ramm Fastigheter.  

Fastigheten är idag fullt uthyrd till sex olika hyresgäster, bland annat den stora friskvårdskedjan Nordic Wellness och restaurangen Älvsmagasinet.

– Även om fastigheten idag är fullt uthyrd är det i första hand områdets framtida potential som är den främsta anledningen till vårt köp. Kungälv är en spännande och växande kommun som ligger bara 20 minuter från centrala Göteborg och som präglas av optimism och tillförsikt. Med en växande befolkning så ökar behovet av bostäder kring våra större städer, så det är naturligtvis en möjlig inriktning för områdets framtida utveckling som vi gärna vill titta närmare på tillsammans med kommunen.

Aspelin Ramm Fastigheter har tidigare utvecklat såväl bostäder som kontorslokaler och kommersiella lokaler, främst i Västsverige. Nya Vallhamra torg i Partille är ett exempel på hur Aspelin Ramm Fastigheter omvandlat ett gammalt och omodernt förortstorg till en modern och levande stadsdel med cirka 240 nya bostadsrätter samt lokaler för handel och lokal service. För det utvecklingsprojektet tilldelades Aspelin Ramm Fastigheter nyligen Partille kommuns byggpris för 2019.

– Just nu arbetar vi intensivt med att utveckla Pedagogen Park i Mölndal till en kreativ och hållbar miljö med stadsmässiga kvaliteter. Den före detta lärarhögskolan är redan i dag en attraktiv och populär mötesplats för företag inom olika branscher och med olika inriktningar. Nu tar vi nästa steg i områdets utveckling och bygger nya bostäder och ytterligare kommersiella lokaler för handel och lokal service. Totalt planeras det att byggas 1100 nya bostäder i Pedagogen Park under de kommande åren.

Enligt Lennart Karlsson har hela området väster om bostads- och handelsområdet längs Strandgatan i Kungälv det mesta som krävs för att utvecklas till en modern och trivsam stadsdel i en vacker miljö.

– Förutom bostäder kan man även tänka sig andra alternativ för fastigheten och för närområdets utveckling. Vi vill gärna vara en del av den positiva utvecklingen som vi idag ser i Kungälv och vara med och bidra med våra resurser, kunskaper och erfarenheter av liknande utvecklingsprojekt.

För mer information:

Lennart Karlsson, vd Aspelin Ramm Fastigheter. Tel: 0709-72 68 22. E-post: lennart.karlsson@aspelinramm.se