Fastighetsförvärv i Mölndal och Partille

Aspelin Ramm Fastigheter har förvärvat fastigheten med elektroniktillverkaren P Dahl som hyresgäst intill Pedagogen Park i Mölndal. Fastigheten har en total lokalyta om 1850 kvadratmeter. Samtidigt förvärvas en fastighet om 1100 kvadratmeter vid Vallhamra torg där Vårdcentralen har sin verksamhet. – Vi fortsätter att expandera och gör gärna det i attraktiva områden där vi redan är etablerade och som vi tror har en stark tillväxt i framtiden. Genom de här båda förvärven stärker vi vår närvaro på platserna och kan använda vår befintliga förvaltningsorganisation mer effektivt och rationellt, säger Lennart Karlsson, vd Aspelin Ramm Fastigheter.

Fastigheten P Dahl är en kombinerad kontors- och lagerfastighet som uppfördes 2008 av P Dahl som nu säljer fastigheten men kvarstannar som hyresgäst i den specialbyggda fastigheten som fungerar som företagets huvudkontor.

– Vi trivs alldeles utmärkt i fastigheten som ligger i ett expansivt och lättillgängligt område här i Mölndal. Genom att vi nu överlåter ägandet och förvaltningen av fastigheten kan vi fullt ut fokusera på vår kärnverksamhet som innebär att tillverka och leverera elektronik till hissar och tillhörande system. Med Aspelin Ramm Fastigheter får vi en stabil ägare och professionell förvaltare som känner för området och som är en del av den spännande utvecklingen som just nu sker runt Pedagogen Park, säger Peter Dahl, vd på P Dahl.

Aspelin Ramm Fastigheter är ett fastighetsutvecklingsbolag som länge arbetat med att utveckla befintliga fastigheter och ge dessa ett helt nytt innehåll och en ny funktion. Ett av många exempel är Pedagogen Park där en nedlagd skola är navet i en pågående utveckling av en helt ny stadsdel med verksamheter, skolor, 550 bostäder, handel och lokal service.

– Stadsdelen Pedagogen Park är ett verkligt spännande utvecklingsprojekt där vår vision om att skapa en urban och levande miljö nu är på väg att förverkligas. Genom förvärvet av fastigheten P Dahl får vi större möjligheter att påverka hela områdets utformning och vi får också större möjligheter att garantera en levande och trivsam miljö för alla de som ska bo, arbeta, mötas, trivas och må bra i den nya stadsdelen, säger Lennart Karlsson.

På samma sätt innebär förvärvet av fastigheten vid Vallhamra Torg i Partille att Aspelin Ramm Fastigheter stärker sin närvaro på platsen för att garantera en hög service gentemot både lokalhyresgäster och boende.

– Vallhamra torg är ett annat bra exempel på hur vi arbetar med fastighetsutveckling, där ett omodernt och slitet förortstorg blivit en modern och levande stadsdel med bostäder, handel och lokal service. Genom att säkerställa en förvaltning av hög kvalitet skapar vi också förutsättningar för en fortsatt fastighetsutveckling både vid Vallhamra torg och vid Pedagogen Park, säger Lennart Karlsson.

 För mer information:

Lennart Karlsson, vd Aspelin Ramm Fastigheter. Tel: 0709-72 68 22. E-post: lennart.karlsson@aspelinramm.se
Peter Dahl, vd P Dahl. Tel: 0708-26 67 11. E-post: peter.dahl@pdahl.se