Försäljning av en del av Celsiusgatan

Celisusgatan Fastigheter, det gemensamägda bolaget med AF Projektutveckling har ingått avtal med Skandia Fastigheter om försäljning av en del av fastigheten Sannegården 734:132. Försäljningen har skett genom en bolagstransaktion.

Den delen som har sålts är den pågående ombyggnadsdelen som från den 1 november förhyrs av Donnergymnasiet. Ombyggnad till skollokaler pågår och tillträds av Donnergymnasiet under kvartal 4 2021.
Skandia Fastigheter beräknas tillträda bolaget 1 december 2021.

Aspelin Ramm och AF Projektutveckling har tillsammans ägt och utvecklat fastigheten sedan 2019. Det är nu mycket glädjande att vi tagit det första av flera steg i utvecklingen av denna mycket spännande och attraktiva fastighet.

Vi vill rikta ett stort tack till vår samarbetspartner AF Projektutveckling samt våra rådgivare Cushman & Wakefield och Werks Advokatbyrå för ett gott samarbete.