Förvärv på Masthuggskajen i Göteborg

Vi har förvärvat en fastighet i den nya framväxande stadsdelen Masthuggskajen i centrala Göteborg. Fastigheten är belägen mitt emot Stenaterminalen och är den enda fastigheten i området som ännu inte ingår i detaljplanen för det pågående stadsutvecklingsprojektet som ska knyta samman Majorna med Linnéstaden.

– Vi har förvärvat en fastighet i ett av de mest spännande och attraktiva områden man kan tänka sig i Göteborg. Ett område där ambitionen är att sticka ut och vara en blandstad med en internationell prägel. Självklart vill vi vara med och bidra i det utvecklingsarbetet tillsammans med kommunen och de övriga aktörerna som är involverade i projektet, säger Manne Aronsson, CEO på Aspelin Ramm Fastigheter.

Fastigheten Masthugget 29:4, eller Fryshuset som den kallas, utgörs idag av en kontors- och lagerbyggnad med sju våningar på en cirka 3700 kvadratmeter stor tomt.

– Fastigheten ligger strategiskt placerad mitt i det nya utvecklingsområdet och vi ser fram emot att tillsammans med kommunen påbörja ett detaljplanearbete också för den här fastigheten. Ett gemensamt arbete som kan tillföra området ytterligare ytor för exempelvis handel, kontor och bostäder.

Det första spadtaget för områdets nya detaljplan togs 2019 och hela projektet Masthuggskajen förväntas vara färdigställt 2028. Totalt är nio fastighetsbolag delaktiga i utvecklingen där sammanlagt 1300 bostäder och kontor, restauranger, förskolor och hotell som blir arbetsplats för mellan 5000 och 6000 människor ska byggas.

– Projektet bidrar även till att knyta staden till vattnet och återupprätta Göteborg som en levande hamnstad. Jag är därför glad över att vi genom det här förvärvet blir en del av en viktig och uppskattad utveckling av centrala Göteborg, avslutar Manne.

För att läsa hela pressreleasen klicka här!