Fraktkompaniet och Pulsen Integration till Pedagogen Park

Fraktkompaniet och Pulsen Integration har tecknat avtal om att flytta in i Pedagogen Park i Mölndal. Sammanlagt hyr de båda företagen 1100 kvadratmeter vilket innebär att 24 000 kvadratmeter av totalt 30 000 kvadratmeter nu är uthyrda i fastigheten. – Det är roligt att huset nu fylls på med fler spännande människor och verksamheter vilket ger byggnaden ännu mer liv och rörelse. Samtidigt innebär det att vi bygger 150 nya parkeringsplatser för att möta det ökade behovet när allt fler väljer att flytta hit, säger Kristian Höglind, affärsutvecklare på Aspelin Ramm Fastigheter.

Det snabbväxande transportföretaget Fraktkompaniet flyttar i december in sitt huvudkontor i 610 kvadratmeter som utformas från grunden efter företagets behov och önskemål.

– Vi växer och ser de nya lokalerna som en viktig del i vår fortsatta tillväxt. Här sitter vi centralt samtidigt som det är lugnt och skönt med en härlig natur alldeles utanför dörren. Att vi själva är med och utformar lokalerna innebär att vi kan utnyttja lokalytan maximalt. Dessutom är vi ju med och påverkar vår dagliga arbetsmiljö vilket naturligtvis ökar både trivseln och engagemanget bland oss som arbetar här på huvudkontoret, säger Anette Yngvesson, vd för Fraktkompaniet.

En annan viktig orsak till Fraktkompaniets val av Pedagogen Park för sitt nya huvudkontor var enligt Anette Yngvesson de många företag som redan idag finns i byggnaden och i närområdet.

– Det var helhetsupplevelsen som avgjorde valetför oss. I huset och i närområdet finns ett stort och bra nätverk avolika företag. Dessutom är det enkelt att ta sig hit. Vi har nära till restauranger och möjlighet att ordna olika typer av kundaktiviteter och föreläsningar, antingen i våra egna lokaler eller i den stora, gemensamma hörsalen.

IT-konsulten Pulsen Integration flyttar sitt Göteborgskontor till 480 kvadratmeter i Pedagogen Park senast den 1 maj nästa år.

– Vi ligger i framkant av den tekniska utvecklingen och vill gärna vara i ett modernt och innovativt sammanhang som tydliggör den delen av vårt varumärke. Här på Pedagogen Park sitter vi 10 minuter från centrum och nära de stora avfarterna från viktiga kommunikationsleder. Samtidigt ligger vi strategiskt placerade precis utanför området för trängselskatt i Göteborg, säger Peter Lörincz, vd Pulsen Integration.
Närheten till bra gym och restauranger var andra faktorer som gjorde att valet föll på Pedagogen Park.

– Att personalen trivs och mår bra är avgörande för om vi som företag ska lyckas attrahera nya kunder och nya medarbetare. Här hamnar vi på ett naturligt sätt i ett större sammanhang med flera intressanta företag som vi säkert kan få anledning att samarbeta med framöver.

Peter Lörincz välkomnar även planerna på att bygga bostäder i området runt Pedagogen Park.

– Det är bara positivt att det är liv och rörelse i området också på kvällen. Med fler bostäder kommer också fler verksamheter vilket ökar attraktionskraften och bidrar till utvecklingen. Pedagogen Park blir som en liten stad i staden.