Hager Sverige flyttar in i nya kontor i Pedagogen Park i Mölndal

Aspelin Ramm Fastigheter har tecknat avtal med den internationella elsystemleverantören Hager om att hyra ett helt våningsplan om 1800 kvadratmeter i det nya kontorskvarteret Parkhus 4 i Pedagogen Park. Hager Sverige, som redan idag hyr lokaler i området, flyttar till en större kontorsmiljö som blir mer av en öppen och aktivitetsbaserad karaktär än tidigare. – Det känns spännande att tillsammans med Hager vara med och utforma den nya tidens arbetsplats med flera tillfälliga och tillgängliga arbetsytor än på ett traditionellt kontor. Att Hager väljer att vara kvar som hyresgäst ser vi är ett bevis på att vi har skapat en dynamisk, spännande och attraktiv mötesplats här i Pedagogen Park, säger Kristian Höglind, uthyrnings- och marknadschef på Aspelin Ramm Fastigheter.

 

Parkhus 4 har tillsammans med det intilliggande bostadskvarteret Parkhus 5 utformats av arkitektbyrån Wingårdhs med målet att skapa en levande stadsgata med en mix av butiker, bostäder, restauranger, kontor och lokal service. Förutom Hager har även Handelsbanken nyligen tecknat avtal med Aspelin Ramm Fastigheter om att flytta från sina befintliga lokaler i markplan i området till helt nya kontor i Parkhus 4.

 

– Genom att erbjuda våra befintliga hyresgäster nya lokaler som möter deras förändrade behov så frigörs ytor som kan användas för att stärka det levande stadsrummet i markplan med fler caféer, butiker och restauranger, säger Kristian Höglind.

 

Johan Ran är marknads- och kommunikationschef på Hager Sverige. Han ser fram emot att flytta in i det nya aktivitetsbaserade kontoret och hoppas att den nya miljön skapar dynamik, kreativitet och en ökad rörlighet mellan företagets olika avdelningar och medarbetare.

– I takt med att omvärlden förändras, förändras också våra behov där verksamheten kräver mer flexibilitet. Därför känns det helt rätt att byta adress och få möjligheten att utforma och förverkliga vårt drömkontor. Ett dynamiskt kontor, där medarbetarna kan välja var de vill arbeta för dagen och där interaktion mellan kollegor och avdelningar blir en naturligare del av dagen. Genom att utforma ett helt våningsplan från grunden kan vi skapa en arbetsmiljö gjord för kreativitet och samarbete.

 

De nya lokalerna kommer att präglas av öppenhet och en mer projektorienterad miljö, med olika kreativa bord där nya situationer och sammanhang skapas. Samtidigt skapas olika tysta avdelningar för att möta behoven av lugn och ro.

– Öppna kontorslandskap kritiseras ibland för att vara för öppna vilket i sin tur gör det svårare att få arbetsro. Vi är medvetna om detta och lägger därför mycket energi på att hitta lösningar som tillfredsställer olika behov. Det kommer därför att finnas tysta rum, rum för hybridmöten, kreativa mötesrum, sociala ytor samt att vi inreder en del av kontoret med egen filmstudio för produktfotografering, videoredigering och olika livesända möten.

 

– Förutom ytorna för våra egna medarbetare skapar vi även en helt anpassad del till möten med våra kunder och samarbetspartners. I den här delen av kontoret har vi ett stort showroom, möteslokaler samt stora sociala ytor där vi kan möta våra kunder på ett mer aktivt sätt än tidigare, säger Johan Ran.

 

Planerad inflyttning är den 1 juni 2024.