Hyresgäst & e-fakura. Så här gör du.

Nu är det möjligt att betala hyran med vår tjänst för e-faktura. Se nedan hur du går till väga.

Så startar du e-faktura via Internetbank

Med e-faktura är det enkelt att betala hyresräkningen var du än befinner dig. Hyresräkningen skickas direkt till din Internetbank/mobilbank. Med e-faktura minskar du även risken att tappa bort en räkning och besparar miljön.

Vill du ha E-faktura direkt till din internetbank gör du på följande vis:
Alternativ 1:

  • När du betalar din nästa avi skall det visas en ikon att det nu går att ansluta sig till E-faktura.
  • Klicka då vidare dig vidare där till anmälningssidan för E-faktura. Observera att det är samma anmälningssida för samtliga aktiva bolag inom Aspelin Ramm koncern vilket gör det viktigt att ange rätt bankgiro på anmälningssidan. Rätt bankgiro finner du på din senaste hyresavi.

Alternativ 2.

  • Gå in via din internetbank och ’’sök ny e-faktura mottagare’’ och sök Aspelin Ramm Fastigheter AB
  • Tryck på ’’anmäl E-faktura’’ och då slussas du vidare till vår anmälningssida för alla aktiva bolag inom vår koncern. Eftersom alla koncernens bolag finns under en och samma anmälningssida är det viktigt att ange rätt bankgironummer. Vilket bankgiro respektive bolag har finns i nedanstående lista eller på din senaste hyresavi.

Observera att det kommer stå ’’Aspelin Ramm Fastighet AB’’ som betalningsmottagare framöver och inte namn som ni tidigare sett vid betalning.

Bolagsnamn Bankgironummer
Fastighets AB Deckshuset  (Garage, Eriksberg) 5399-2681
AR Vallhamra Servicefastigheter (Garage, Vallhamra torg) 783-2694
AR Vallhamra Torg fastigheter AB (Nattparkering på Vallhamra torg) 783-2785
AR Pedagogen Park AB 663-0230

 

Kontakt och frågor

Om du har frågor angående e-faktura är du välkommen att kontakta oss via epost på ekonomi@aspelinramm.se eller via telefon på 031 – 69 16 68.