Ett efterlängtat spadtag

Idag togs det första spadtaget för den nya stadsdelen Pedagogen Park i Mölndal. Det innebär starten på bygget av 1100 nya bostäder i området och ytterligare lokaler för kontor, handel och lokal service. – Dagens milstolpe är resultatet av ett väldigt positivt och nära samarbete med Mölndals stad. Vi har under hela den här processen tillsammans hittat praktiska lösningar som varit bra för området och dess utveckling, säger Lennart Karlsson, vd för Aspelin Ramm Fastigheter.

Den första etappen i utvecklingen av Pedagogen Park avslutades i och med omvandlingen av den före detta lärarhögskolan till en populär och attraktiv mötesplats för olika närings- och serviceverksamheter. Dagens spadtag markerar starten av nästa etapp i utvecklingen av Pedagogen Park till en helt ny stadsdel i Mölndal.

– Ända sedan vi köpte den före detta lärarhögskolan Pedagogen för tio år sedan har vi haft en väldigt tydlig vision av hur området skulle kunna utvecklas till en modern blandstad som minskar miljöpåverkan och behovet av biltransporter. Att idag se att vår långsiktiga vision för Pedagogen är på väg att förverkligas är en riktigt härlig känsla.

Vi själva planerar att bygga cirka 250 bostäder i stadsdelen Pedagogen Park.

Dessutom har Skanska en byggrätt för cirka 300 bostäder och OBOS-Kärnhem för mellan 70 och 90 bostäder. Resterande byggrätter i området disponeras av kommunen Mölndals stad.

– Det är naturligtvis en styrka att vi är flera stora och erfarna aktörer som arbetar tillsammans med det här projektet. Vår gemensamma vision och våra samlade kunskaper och erfarenheter inom stadsbyggnad och miljöarbete är en bra garant för ett framgångsrikt slutresultat. Nämligen att bygga en helt ny stadsdel där människor kan bo, arbeta, mötas, trivas och må bra.

För Aspelin Ramm Fastigheters del påbörjas nu bygget av det första av de två kvarteren närmast Pedagogen Park vilka har ritats av arkitekten Gert Wingårdh.

– I det första kvarteret bygger vi 42 lägenheter på sammanlagt 3000 kvadratmeter bostadsyta. Vi bygger dessutom in 180 parkeringsplatser som effektivt döljs i huskroppen med hjälp av gröna växter som slingrar längs fasaderna. I gatuplan byggs 2000 kvadratmeter avsedda för handel, där bland annat ICA redan har tecknat hyresavtal om att öppna en ny ICA Nära. Just en attraktiv matvarubutik med hög service och bra öppettider är den kanske allra viktigaste byggstenen i utformandet av ny och hållbar stadsdel som Pedagogen Park, avslutar Lennart Karlsson.

Björn Marklund, stadsbyggnadschef i Mölndals stad är också nöjd med samarbetet och utvecklingen av området.

– Den nya stadsdelen är ett viktigt komplement till Mölndals innerstad som gör att de centrala delarna kan växa på ett naturligt sätt. Jag är övertygad om att det här kommer att bli en bra plats att både bo, arbeta och besöka.