Nu erbjuder vi ännu fler laddplatser!

Vi gör det möjligt för våra hyresgäster att vara hållbara.

Som ett led i vårt systematiska arbete med hållbarhet så kan vi nu erbjuda våra medvetna hyresgäster möjligheten att ladda sina el- och hybridbilar i ytterligare två av våra fastigheter. Det är vårt Parkeringshus Deckshuset på Eriksberg och även vår fastighet Jolen/Pedagogen Park på Alfagatan 3 som i dagarna fått nya laddplatser.

På Jolen/Pedagogen Park producerar vi vår egen el från den solcellsanläggning som vi driftsatte i augusti i år och på Deckshuset köper vi såklart förnybar el.

Tillsammans kan vi göra skillnad för miljön!