Nu invigs “Trädet” – skolelevernas egen rondellutsmyckning vid nya Vallhamra torg

På onsdag den 29 april klockan 12.00-12.30 invigs den nya utsmyckningen av rondellen vid nya Vallhamra torg i Sävedalen. Utsmyckningen är resultatet av en designtävling bland Vallhamraskolans niondeklassare som inbjudits av Aspelin Ramm Fastigheter att vara med och påverka sin närmiljö. Det vinnande bidraget ”Trädet” har utformats av Hanna Holmgren, Astrid Cederlund, Anna Wartecki, Andrea Walldal och Josefin Persson.

För sitt initiativ att uppmuntra kreativiteten hos kommunens unga invånare och ge dem inflytande över sin boendemiljö, tilldelades Aspelin Ramm Fastigheter Barnkonventionspriset 2014 med motiveringen:

”Fastighetsbolaget Aspelin Ramm Fastigheter tilldelas Partille kommuns barnkonventionspris för sitt initiativ att, i enlighet med barnkonventionens principer om barns delaktighet och rätt att delta i kulturella och konstnärliga aktiviteter, låta unga kommuninvånare delta med sina idéer till utsmyckningen av Nya Vallhamra torg.

Istället för att som brukligt är anlita professionella arkitekter valde Aspelin Ramm Fastigheter att utlysa en designtävling bland Vallhamraskolans niondeklassare med motiveringen att de som vistas i närmiljön ska få chansen att vara med och påverka. Till bästa förslag utsågs förslaget från klass 9A om ett oxiderat träd i mitten av rondellen vid torget.

Aspelin Ramm Fastigheter visar med sitt initiativ fram ett synnerligen gott exempel på hur ett privat företag kan låta barn och ungdomar få inflytande och bli delaktiga i samhällsplaneringen.”

Fakta: ”Trädet” är 6 meter högt och väger 3,5 ton. Det är tillverkat i cortenstål, ett stål som rostar långsamt och som bland annat används i husfasader och i konstverk där man vill ha ett stål som rostar vackert men som inte rostar sönder.

Inbjudan till pressmöte

Tid: Onsdag den 29 april klockan 12.00

Plats: Nya Vallhamra torg, Sävedalen

Deltagare: Formgivarna Hanna Holmgren, Astrid Cederlund, Anna Wartecki, Andrea Walldal och Josefin Persson samt representanter för Vallhamraskolan, Partille kommun och Aspelin Ramm Fastigheter.

För mer information:
Lennart Karlsson, vd Aspelin-Ramm Fastigheter. Tel: 031-744 35 07, 070-972 68 22