Pedagogen Park är GreenBuilding-certifierad

Vi har pratat med Elin Linder som är miljöansvarig på Aspelin Ramm Fastigheter och här nedan svarar hon på lite frågor rörande GreenBuilding-certifieringen.

Vad innebär det att en byggnad är Green Building-certifierad?
GreenBuilding riktar sig till fastighetsägare och förvaltare som vill effektivisera energianvändningen i sina lokaler.  Kravet för Pedagogen Park, som är en befintlig byggnad, är att energianvändningen ska sänkas med 25 % jämfört med ett referensår. Vi var 27 % bättre än referensåret! Ett referensår är byggnadens energiprestanda under en 12-månaders period innan energibesparande åtgärder för GreenBuilding började genomföras.

Vad har vi behövt jobba med för åtgärder för att få Pedagogen-huset certifierat?
Det här har varit ett långsiktigt och målmedvetet arbete som vi har jobbat med under flera år och nedan kan ni se alla de åtgärder som vi aktivt har jobbat med för att till slut få certifieringen:

  • Byte av två stycken ventilationsaggregat har genomförts sommaren 2018. Bättre fläktar samt roterande återvinning. Aggregaten kommer att arbeta med samma luftflöden som innan åtgärd.
  • Tilläggsisolering av tak. Tak har tilläggsisolerats med 400 mm lösull.
  • Tilläggsisolering av värmerör i schakt och krypgrund. Bristfällig isolering har bytts och oisolerade ledningar isolerats.
  • Byte av konvektorer till radiatorer. Effektivare effektavgivning från nya radiatorer.
  • Fläktar och pumpar utbytta till frekvensstyrda ECC. Effektivare styrning på fläktar i samtliga ventilationsaggregat samt effektivare pumpdrift.
  • Nytt DUC-system för effektivare drift. Bättre överblick på systemen för möjlighet till styrning av drift, temperaturer mm.
  • Byte av fönster och dörrar. Ersatts med bättre U-värden 2014
  • Installerat närvarostyrd belysning.

Varför har det varit viktigt för Aspelin Ramm att just Pedagogen Park har fått certifieringen?
Det är generellt väldigt viktigt för oss att bygga energieffektivt att välja energisnål utrustning och att arbeta med optimering av våra anläggningar. Fastigheter med bestående fastighetsutveckling (mer än 2 års förvaltning) och nya lokalbyggnader ska certifieras med GreenBuilding.  Det är så vi ska arbeta och det är så det står i vårt hållbarhetsprogram. Det var också ett av våra hållbarhetsmål under 2018. Att Pedagogen Park skulle bli GreenBuilding-certifierad.

 Vad måste vi jobba med- eller hur måste vi arbeta för att få ha kvar certifieringen?
Det vi behöver arbeta med framöver är att ha stenkoll på uppföljningen av energin så att vi snabbt kan se om energin sticker iväg. Så att arbeta med uppföljning och analys är viktigt. Varje år kommer vi att återrapportera till SGBC (Sweden GreenBuilding Council) för att bevisa att vi lever upp till kraven. Inrapporteringen granskas av SGBC och klarar vi inte kraven riskerar vi att tappa certifieringen. Men det ser jag inga risker att vi kommer att göra. Vi ska dessutom under våren 2019 montera solceller på taken på Pedagogen Park för att på så sätt öka andelen förnyelsebar energi.

Vill du läsa mer om hur Sweden Green Building Council arbetar med GreenBuilding-certifiering? Läs gärna mer här!