Planförslaget för stadsdelen Pedagogen Park är ute på samråd

Samrådstiden pågår mellan den 16 november och 14 december 2017. För att ta del av planförslaget samt få information om samrådsmötet och hur du lämnar synpunkter, gå in på Mölndals Stads hemsida

Du kan även läsa mer på Pedagogen Parks webbplats; Läs mer här!