Samarbete med Nyréns arkitektkontor

Nu är vi klara med vår bedömning av de tre arkitektförslagen för stadsdelen Pedagogen Park. Beslutet blev att gå vidare och fortsätta samarbetet med Nyréns arkitektkontor. Vi kommer nu att arbeta fram en strukturplan som kommer att vara ett underlag för planprogrammet. I vårt fortsatta arbete kommer vi att försöka beakta de synpunkter som kommit in under utställningen som pågick 15 februari till och med 2 mars 2016 i foajén på Pedagogen Park.

Nästa steg blir att ta fram ett planprogram för stadsdelen. Här kommer vi att redovisa hur området föreslås att förändras, vad vi planerar att bygga, hur infrastrukturen i området ska fungera med mera.  När planprogrammet är ute på samråd får du tycka till och påverka genom att lämna dina synpunkter på planprogrammet. Slutligen kommer kommunfullmäktige att godkänna planprogrammet, som är ett underlag till detaljplanearbetet.

Se Nyréns Arkitektkontors visionsförslag

skissbildpedagogenpark10001-1024x577