Samarbete med Sigillet i Furulund

Aspelin Ramm Fastigheter och Sigillet har startat ett gemensamt fastighetsutvecklingsbolag för det fortsatta arbetet med att skapa ett nytt stadsdelscentrum i Furulund i Partille.

Det nya bolaget äger idag två fastigheter i området och förväntas utveckla mellan 30.000 och 40.000 kvadratmeter bostäder och kommersiella ytor som blandas för att skapa ett nytt centrum med stadsmässiga kvaliteter.

– Att bilda ett gemensamt bolag innebär en större helhetssyn över projektet vilket också underlättar processen under själva genomförandet. Samtidigt har vi lite olika kunskaper och erfarenheter som kompletterar varandra väldigt väl i arbetet med att utveckla en attraktiv och levande boendemiljö, säger Camilla Heyman, tillförordnad vd på Aspelin Ramm Fastigheter.

Läs hela pressreleasen här!