Tre ariktektkontor börjar nu skissa på området

Tre arkitektkontor har fått i uppdrag att skissa fram ca 800-1000 bostäder, kontor och service.

Vi på Aspelin Ramm Fastigheter och Mölndals stad äger ungefär hälften var av marken i området kring Pedagogen Park.
Nu har vi valt ut tre arkitektkontor som parallellt skall få gestalta området. Totalt anmälde 18 stycken kontor in
sitt intresse för att få rita/skissa på området.

De tre arktitektbyråerna är Nyréns arkitektkontorErséus arkitekter AB och Becht samt Adept och Mandaworks

I början av februari ska arkitekterna vara klara med ett första förslag och i slutet av februari kommer närboende och andra intresserade att bjudas in till ett andra dialogmöte.

För oss är det viktigt att folk får tycka till om förslagen innan vi går vidare.

Läs gärna mer på Stadsdelen Pedagogen Parks webbplats om du vill veta mer om planerna.