Två stora globala företag flyttar in på Pedagogen Park

Två stora globala företag blir nya hyresgäster i Pedagogen Park i Mölndal. Det är det tekniska industrikonglomeratet Honeywell och industrimineralföretaget Sibelco, som tecknat avtal om att flytta in i fastigheten. De båda hyresavtalen omfattar tillsammans cirka 1250 kvadratmeter. – Det är roligt att två så stora företag flyttar in i huset. Det ger ytterligare en dimension i den mix av hyresgäster som tillsammans gör Pedagogen Park till en dynamisk och spännande mötesplats för olika branscher som ger varandra idéer och inspiration och förhoppningsvis även nya affärer, säger Kristian Höglind, affärsutvecklare på Aspelin Ramm Fastigheter.

Med de nya hyresavtalen på plats återstår knappt 1000 kvadratmeter att hyra ut i Pedagogen Park. Detta innebär att Aspelin Ramm Fastigheter nu intensifierar arbetet med den fortsatta utvecklingen av området.

– Det stora intresset gör att vi planerar att bygga ytterligare mellan 8000 och 10000 kvadratmeter för kommersiell verksamhet. Samtidigt pågår arbetet med att utforma det vi kallar för stadsdelen Pedagogen Park i samarbete med Mölndals Stad. Uppåt 800 nya bostäder med olika upplåtelseformer som gör att visionen om en modern och hållbar blandstad blir komplett. Helt enkelt en plats där människor kan leva, arbeta, trivas och må bra.

Honeywell är verksamma över hela världen inom en mängd olika områden. Kärnverksamheten är dock fokuserad på tekniska helhetslösningar för övervakning, säkerhet och kontroll, bland annat inom flygindustrin, processindustrin och inom automation. De hyr 500 kvadratmeter och flyttar in delar av den nordiska verksamheten i Pedagogen Park i februari 2016. Bernt Gustavsson, vd Honeywell AB, ser fram emot flytten och konstaterar att de nu får ökad funktion och bättre miljö till en lägre kostnad.

– Vi har nyligen genomfört en ganska omfattande omorganisation. Det var därför självklart att även skaffa effektiva och optimalt anpassade lokaler. Just den möjligheten att bygga ett kontor utifrån ett tomt skal var en viktig orsak till valet av Pedagogen Park. Dessutom gillar vi området med närhet till både trafik och trafikleder och att det blir en trevlig miljö för såväl medarbetare som kunder. Förhoppningsvis innebär flytten också en nystart som frigör kreativitet och energi hos alla oss som jobbar här och att det hjälper oss att fortsätta utvecklas.

Sibelco är en global leverantör av industrimineral till förädlingsindustrin, som sedan bland annat framställer metaller, glas och keramik. Företaget arbetar i råvaruledet och driver en mängd gruvor på olika platser i världen och har även egna anläggningar för att processa det som utvinns ur fyndigheterna. Den 1 mars 2016 flyttar det nordiska huvudkontoret in i 746 kvadratmeter stora lokaler i Pedagogen Park.

– Vi behövde större lokaler och har letat efter lämpliga alternativ under en tid. Vi har haft en ganska lång lista med önskemål och Pedagogen Park var helt enkelt det alternativ som uppfyllde de flesta av de önskemålen. Särskilt viktigt var närheten till de stora trafiklederna. Eftersom vi reser en hel del i Europa var det viktigt att snabbt och enkelt kunna ta sig till och från Landvetter flygplats. Men även andra faktorer, som den goda tillgången på parkeringsplatser och möjligheten att sätta sin egen prägel på kontoret, bidrog till valet av Pedagogen Park. Men till sist var det nog ändå den väldigt påtagliga och positiva nybyggarkänslan som vi mötte här som avgjorde valet för oss, säger Martin Leman, vd Sibelco Nordic AB.

För mer information:

Kristian Höglind, affärsutvecklare Aspelin Ramm Fastigheter. Tel: 0709-83 91 08. E-post: kristian.hoglind@aspelinramm.se
Bernt Gustavsson, vd Honeywell AB. Tel: 0702-85 96 50. E-post: bernt.gustavsson@honeywell.com
Martin Leman, vd Sibelco Nordic AB. Tel: 0703-10 31 10. E-post: martin.leman@sibelco.com

www.pedagogenpark.se
www.aspelinramm.se

Aspelin-Ramm Fastigheter AB bildades 1998 och ägs av norska Aspelin-Ramm Gruppen AS. Bolaget äger och utvecklar fastighetsprojekt i de mest spännande och expansiva delarna av Göteborg som Norra Älvstranden, Amhult/Torslanda, Högsbo och Mölndal. Under hösten 2011 påbörjades omvandlingen av Vallhamra torg till en helt ny och trygg stadsmiljö med bostäder, butiker och lokal service – mitt i Sävedalen – i Partille kommun utanför Göteborg. Projektet är ett av de första i sitt slag i regionen som tar ett helhetsgrepp på ett omodernt förortstorg och anpassar det till en ny tid som ställer helt andra krav på öppenhet och tillgänglighet.