Vår vd slutar i maj nästa år

Lennart Karlsson har meddelat styrelsen att han slutar som vd för det norskägda fastighetsbolaget Aspelin Ramm Fastigheter i maj nästa år, där han har varit vd för bolagets svenska verksamhet sedan år 2000. – Efter 22 fantastiska och framgångsrika år med företaget har jag kommit fram till att jag vill spendera mer tid med familjen och kanske ägna mig åt lite andra saker i framtiden. Vi får se vad som händer, just nu är jag planlös, säger Lennart Karlsson.

Aspelin Ramm Fastigheter grundades redan under unionen med Norge av den svenska bergsingenjören Gustaf Aspelin. På Storgatan i Oslo startade han 1881 en verksamhet med inriktning på försäljning av järn, stål, tråd, spadar och hantverksutrustning. Sedan dess har bolaget vuxit och är idag ett av Norges största fastighetsbolag. Det svenska dotterbolaget startade sin verksamhet 1998 i samband med utvecklingen av Eriksbergsområdet på Norra Älvstranden i Göteborg.

– Vi har alltsedan starten varit ett renodlat fastighetsutvecklingsbolag med fokus på att ge nytt liv och nya funktioner till gamla fastigheter och miljöer. Bra exempel på det är bygget av det stora köpcentrumet 421 i Högsbo där en nedlagd galonfabrik blivit en attraktiv handelsplats, eller handelsområdet Lugnetrondellen i Varberg som tidigare var ett uttjänt garveri. Ytterligare exempel är den före detta lärarhögskolan Pedagogen i Mölndal som idag är på väg att omvandlas till en helt ny stadsdel med bostäder, kontor, butiker och lokal service.

Kännetecknande för bolagets verksamhet har alltid varit ett tydligt fokus på att byggnaden ska utgöra ett värdefullt element i stads- och landskapsbilden.

– God arkitektur, slitstarka och passande material samt respekt för miljön och omgivningen är centrala värden som alltid legat till grund för vårt utvecklingsarbete. Att jag slutar som vd nästa år innebär ingen förändring i våra ambitioner att bedriva fastighetsutveckling som alltid sätter människan i centrum. Det har varit den stabila grunden för vår framgångsrika tillväxt och är också den grund på vilken företaget ska utvecklas vidare i framtiden.

Nu påbörjas processen att rekrytera en efterträdare till Lennart Karlsson som menar att det inte borde vara svårt att hitta lämpliga kandidater.

– Att vara vd för Aspelin Ramm Fastigheter är förmodligen det roligaste, mest spännande och utvecklande jobb man kan ha i den här branschen. Jag är övertygad om att min efterträdare känner samma sak och tar det här fina bolaget vidare i sin utveckling för att skapa ännu fler levande miljöer där människor kan bo, arbeta, handla, trivas och må bra, säger Lennart Karlsson.

Gunnar Bøyum är koncernchef och styrelseordförande för Aspelin Ramm Fastigheter. Han har redan har påbörjat rekryteringen av en ny vd.

– Vi är naturligtvis ledsna över att Lennart slutar för vi förlorar en väldigt kompetent vd som tillsammans med sina medarbetare har gjort att den svenska verksamheten har vuxit snabbt och idag utgör mellan 25 och 30 procent av koncernens omsättning. Samtidigt respekterar vi hans beslut och önskar honom lycka till i framtiden. Med en ny vd vill vi fortsätta att växa i och runt Göteborgsregionen som vi idag ser som vår hemmamarknad och med samma hållbarhetsperspektiv som alltid har präglat företagets verksamhet.

För mer information:

Lennart Karlsson, vd Aspelin Ramm Fastigheter. Tel: 031-744 35 07, 0709-72 68 22. E-post: lennart.karlsson@aspelinramm.se

Gunnar Bøyum, koncernchef Aspelin Ramm Gruppen och ordförande Aspelin Ramm Fastigheter. Tel: +47 932 52 500. E-post: gb@aspelinramm.no