Vi har tagit lite ledigt…

Vårt kontor har stängt den 13/7 t o m den 4/8. Har ni fastighetsfrågor (drift etc) under vecka 29 ring Magnus på 0766-264052 och under vecka 31 ring
Kay 0768-676730. Akuta fastighetsproblem under övrig tid hänvisar vi till ASP på 031- 761 00 30.
Har du frågor gällande P-huset Deckshuset, vänligen mejla till anna.panasco@aspelinramm.se.

Nu önskar vi en trevlig sommar!