Vi kan inte bara sitta och se på när flyktingbarn far illa och lever i misär…

Därför väljer vi att skänka pengar till Rädda Barnens Katastroffond.
På så sätt gör vi det möjligt för Rädda Barnen att stödja barnen som befinner sig i krig och katastrof.
Ingen kan hjälpa alla men alla kan hjälpa någon.

http://www.raddabarnen.se/stod-oss/katastroffonden/