Vi ska vara med och utveckla Furulund

Aspelin Ramm Fastigheter har köpt en industrifastighet i Furulund i Partille som ingår i kommunens stora planarbete för området där totalt 800 nya bostäder planeras. Säljare är Riviera Markisers fastighetsbolag, Kvistvägen 1 Fastigheter, som nyligen beviljades ett positivt planbesked för att omvandla industrimarken till bostadsändamål för 100 lägenheter. –  Vi investerar gärna långsiktigt i Partille som är en växande kommun med ett attraktivt och efterfrågat läge nära Göteborg. Som ett av fyra fastighetsbolag ingår vi redan idag i arbetet med att utveckla ett nytt stadsdelscentrum i Furulund, så det känns väldigt bra att även kunna förvärva den här fastigheten. Den blir en viktig pusselbit för att skapa ett levande centrum med stadsmässiga kvaliteter, säger Lennart Karlsson, vd för Aspelin Ramm Fastigheter.

Aspelin Ramm Fastigheter har mångåriga erfarenheter av att samarbeta med Partille kommun genom bygget av Nya Vallhamra torg i Sävedalen. Det var ett av de första projekten i Göteborgsregionen som innebar ett helhetsgrepp på omvandlingen av ett slitet och omodernt förortstorg till en levande stadsdel med bostäder, handel och lokal service.

Vi gillar att vara med tidigt i utvecklingsarbetet tillsammans med kommunen. Det skapar bra förutsättningar för att genomföra innovativa och nytänkande förslag inom stadsutveckling. För att lyckas bra med stora stadsutvecklingsprojekt krävs en ömsesidig respekt och förståelse för varandras roller, kunskaper och erfarenheter. I arbetet tillsammans med Partille kommun har vi alltid känt en öppenhet för våra idéer och förslag, och där vi även haft konstruktiva dialoger som ofta lett fram till ännu bättre lösningar i slutändan. Vi ser fram emot att fortsätta det goda samarbetet också i utvecklingen av Furulunds nya centrum.

Förutom Aspelin Ramm Fastigheter är bland annat även HSB, Sigillet och Partillebo delaktiga i arbetet med att utveckla det nya området på bägge sidorna av Landvettervägen.

– Ambitionen med planarbetet är att utvidga området i sydvästlig riktning med nya bostäder intill Landvettervägen och skapa ett tydligt centrumstråk som binder samman viktiga funktioner i området. Detaljplanen beräknas vara färdig någon gång under 2023 då också bygget kan påbörjas. Totalt planeras för drygt 76 000 kvadratmeter för bostäder och 5 500 kvadratmeter lokalyta.

Enligt Lennart Karlsson är köpet av fastigheten i Partille också ett led i företagets strategi att förvärva fastigheter med attraktiva lägen som har en stor utvecklingspotential i framtiden.

– I våras köpte vi en strandfastighet vid Nordre älv i Kungälv, intill den nu nedlagda kexfabriken Göteborgs Kex, där vi ser flera spännande möjligheter till stadsutveckling i framtiden. I Pedagogen Park i Mölndal har den före detta lärarhögskolan blivit själva navet i vad som är på väg att bli en modern blandstad med 1100 bostäder, kontor, butiker och restauranger. Eriksbergsvarvets före detta huvudkontor på Hisingen omvandlar vi just nu till en bostadsfastighet med ett hundratal lägenheter och kommersiella ytor för olika ändamål, säger Lennart Karlsson.

Niklas Blomgren är delägare i Riviera Markisers fastighetsbolag Kvistvägen 1. Han är nöjd med försäljningen och övertygad om att Aspelin Ramm Fastigheter är en köpare som tillför viktig kompetens och erfarenhet av bostadsbyggande i det fortsatta utvecklingsarbetet av området.

– Som uppvuxen och yrkesverksam i Sävedalen har jag, som de flesta boende i kommunen, uppmärksammat det lyckade arbete som Aspelin Ramm Fastigheter gjort i omvandlingen av Vallhamra torg till en modern, trygg och trivsam stadsdel. Jag är övertygad om att Furulunds nya centrum nu har alla förutsättningar att utvecklas i samma positiva riktning, säger Niklas Blomgren.