Förhållandet till våra kunder och hyresgäster skall präglas av professionalitet, tillit och långsiktighet.