Brf Anemonen

Aspelin Ramm Fastigheter har byggt 36 st bostadsrätter på Nya Vallhamra torg i Sävedalen. Ljus, rymd och funktion har varit vägledande vid utformningen av de 36 lägenheterna. Huset stod klart våren 2013 och var den första etappen av den utveckling som nu pågår på Vallhamra torg i Sävedalen.

Brf Anemonen