East Square, Gamlestaden

East Square är platsen du inte vill vara utan. Beläget mitt i Gamlestaden som är en av Göteborgs mest snabbväxande stadsdelar. Med dess unika puls och mångfald är det här en plats för nytänkande och interaktion, där nya idéer och möten får flöda. Här finns allt man kan förvänta sig av en arbetsplats, och det där extra som gör att man vill ta sig hit.

Platsen vi kallar East Square består idag av fyra byggnaden, East 1, 2, 3 och 4.  Nu pågår arbete i East 1 med att renovera och modernisera fastigheten- samtidigt som vi noga bevarar vackra detaljer och material. Byggnaden var SKFs tredje huvudkontor och invigdes den 25 september 1967. Efter mer än femtio års tjänst lämnade SKF huset under 2020. Samtidigt som de fortsätter sin verksamhet i nya lokaler på andra sidan Säveån, står byggnaden kvar som ett monument över en epok i svensk industrihistoria. Fastigheten East 1 omfattar cirka 21 000 kvadratmeter lokalyta.

Det vilar en självklar värdighet över East 1, vars arkitektur utmärks av gedigen kvalitet och estetisk måttfullhet. De två nedersta våningarna har en transparens som bidrar till ett sömlöst förhållande mellan ute och inne, och vår vision är att det ska prägla resten av husets uttryck och profil.

Vi spinner vidare på husets historia och vad det en gång stått för, med målet att stärka platsen och lyfta det historiska arvet i en ny form – i linje med det arbete som pågår för hela Gamlestaden. Det gör att byggnaden får stå kvar som ett monument över en epok i svensk industrihistoria.

Gamlestadens stora utvecklingspotential ligger i dess läge som porten mot hela nordöstra Göteborg. Genom att knyta ihop city och Gamlestaden utvecklas stadsdelen som en del av Göteborgs framtida utökade innerstad. Med spårvagn tar det ca 7 minuter in till city. Här planeras för en folktät och attraktiv stadsdel med nya bostäder, kontor, handel och service. Den nya bebyggelsen kommer att integreras med den gamla och i framtiden kommer det att bo dubbelt så många invånare här som idag.

Det är en fantastisk byggnad med en tidstypisk arkitektur från 60-talet som är uppförd för att hålla länge. Huset präglas av ljus och rymd och hållbara material vilket gör det tacksamt och spännande att utveckla vidare tycker vi på Aspelin Ramm.

 

East Square, Gamlestaden