August Bark

August Barks gata 2 ligger väl exponerat i södra Högsbo. Fastigheten har en stor utvecklingspotential i samband med den utveckling av handel och serviceverksamheter i Södra Högsbo som pågår.

Bland hyresgästerna märks Göteborgs Beachvolleyklubb och SafeTeam.

Kontaktpersoner

Kristian Höglind
Kristian Höglind
Uthyrnings- och marknadschef
+46 70 983 91 08 kristian.hoglind@aspelinramm.se

August Bark