Celsiusgatan/Eriksberg

Skandia Fastigheter förvärvade i april 2021 de delar av fastigheten som under året byggs om för modern skolverksamhet. Donnergymnasiet, som ingår i AcadeMedia-koncernen, har tecknat ett 15-årigt hyresavtal på närmare 4 000 kvm och flyttar in vid årsskiftet 2021/22.  Vi tillsammans med AF Projektutveckling kommer fortsätta utveckla övriga delar av fastigheten i den fina tegelbyggnaden på Celsiusgatan, som tidigare var kontor för industri- och varvskoncernen Eriksbergs Mekaniska Verkstad.

Celsiusgatan/Eriksberg