Furulund

Aspelin Ramm Fastigheter och Sigillet har startat ett gemensamt fastighetsutvecklingsbolag för det fortsatta arbetet med att skapa ett nytt stadsdelscentrum i Furulund i Partille. Det nya bolaget äger idag två fastigheter i området och förväntas utveckla mellan 30.000 och 40.000 kvadratmeter bostäder och kommersiella ytor som blandas för att skapa ett nytt centrum med stadsmässiga kvaliteter.

Furulund