P Dahl-huset

Fastigheten P Dahl är en kombinerad kontors- och lagerfastighet som uppfördes 2008 av P Dahl som som tidigare ägde fastigheten. 2019 köpte Aspelin Ramm Fastigheter P Dahl-huset och företaget med samma namn är kvar som hyresgäst i den specialbyggda fastigheten som fungerar som företagets huvudkontor.

P Dahl-huset