Fryshuset, Masthuggskajen

Fastigheten Masthugget 29:4, eller Fryshuset som den kallas, utgörs idag av en kontors- och lagerbyggnad med sju våningar på en cirka 3 700 kvadratmeter stor tomt.

Vår långsiktiga idé med fastigheten är att vi ska tillföra området med ytterligare ytor för exempelvis handel, kontor och bostäder.

Utvecklingsområdet Masthuggskajen
Totalt är nio fastighetsbolag delaktiga i utvecklingen av Masthuggskajen där sammanlagt 1300 bostäder och kontor, restauranger, förskolor och hotell som blir arbetsplats för mellan 5000 och 6000 människor ska byggas. Det första spadtaget för områdets nya detaljplan togs 2019 och hela projektet Masthuggskajen förväntas vara färdigställt 2028.

Foto: Panreal

Fryshuset, Masthuggskajen